MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Mezőpeterd kisközség volt Bihar vármegyében a biharkeresztesi járásban. Hozzá tartozott Etelkatanya és Gusztávtanya. 127 házban 861 magyar és oláh lakosa volt.

A HTBK Debreceni Szervezet „Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport eddigi munkájában a Balmazújváros területén lévő hősi temetkezési helyek kutatása során kizárólag a város felhagyott temetőiben lévő hadisírok és egyéb katonasírok adatfeltárására koncentrált.

Hajdúszovát Nagy Háborús veszteségeit Diószegi Lajos egykori kántortanítónak, később magyar-történelem szakos helytörtészének munkája alapján ismerjük. Több alkalommal is volt alkalmam még életében beszélgetni tanár úrral. Feleségem révén hajdúszováti kötődésem is van.

Helyszín: Ártándi köztemető, 4115 Ártánd külterület 091 hrsz., Földrajzi koordináták: Ész.: 47.125905; Kh.: 21.770049. A köztemető tulajdonosa és üzemeltetője Ártánd Község Önkormányzata. Az Osztrák-Magyar Monarchia III. katonai felmérésének térképén a község északkeleti külterületén van a vasútvonal mellett. 1887-es kataszteri térképen 1319-es telekkönyvi számon szerepel.

A címet Magda Tivadar 14 esztendős ifjú második pályaművéből kölcsönöztem. Ezúton is köszönjük a lehetőséget, örömmel osztjuk meg mindkét munkáját, amelyekkel a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján 2018-ban országos III. 2019-ben pedig országos II. helyezést ért el. Kiváló módszertani útmutató nem csak gyerekeknek, ha első vagy második világháborúban harcolt, vagy a második világháborúban hadifogságba esett személyek után kutatunk. Megismerhetjük a lehetséges forrásokat, a forrásokban történő keresési módszereket. Végigvezet következetes gondolamenetén, amellyel a hipotézistől eljut a konklúzióhoz. A dolgozatok végén szereplő irodalomjegyzék is igen figyelemre méltó, egyszóval két kitűnő kutatásmódszertani segédlet is egyben.  Munkáit, bemutatkozását szülei beleegyezésével tesszük közzé, akik mellesleg mindketten a katonai hivatást választották. Tivadar eredményeihez gratulálunk, sok-sok hasonló szép sikert kívánunk!

Barna Hajnalka őrvezető, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport adatfeldolgozó munkatársa, beosztott kutatója az egykori Bihar vármegyei Komádi első világháborús hősi halottainak adatfeltárását fejezte be. A munka eredményét a kutatók, érdeklődők rendelkezésére bocsátja.