MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Mezőpeterd kisközség volt Bihar vármegyében a biharkeresztesi járásban. Hozzá tartozott Etelkatanya és Gusztávtanya. 127 házban 861 magyar és oláh lakosa volt.

Római katolikus és görögkeleti templom a községben volt református templom Váncsodon. Körjegyzőség és állami anyakönyvvezetőség helyben, törvényszék Nagyváradon, járásbíróság telekkönyvi hatósággal felruházva, és adóhivatal Berettyóújfalun, csendőrőrségi székhely pedig Biharkeresztesen volt. Vasútállomással, távbeszélővel postamester által kezelt postahivatallal rendelkezett.

Lakosainak száma az 1910-es népszámlálási adatok szerint 861, ebből 421 férfi és 440 nő. A kirobbant világháború szempontjából figyelembe vehető korosztályok (férfi nő együtt): 15-19 éves: 94; 20-39 éves: 205; 40-59 éves: 158.

Az I. világháborúban harcoló, elesett, vagy eltűnt katonák neveinek feltárásához több forrást használtam fel:

  • Mezőpeterd I. világháborús emléktábláján álló nevek
  • Mezőpeterd polgári halotti anyakönyvei, amelynek másodpéldányai interneten elérhetőek
  • 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvei
  • a császári és királyi hadügyminisztérium által kiadott veszteséglistájában szereplő adatokat (Ismét köszönet Ilyés Imre r. alezredes, ömt. őrnagynak adatoló munkájáért)
  • I. világháború Bécs Kriegsarchiv adatai
  • Magyar Nemzeti Levéltár adatai
  • Budapest halotti anyakönyvei
  • Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője

A rendelkezésemre álló források katonai és civil szervezetek összefogásának, és munkájának eredménye. A MNL Hajdú-Bihari Megyei Levéltára lelvéltárközi kölcsönzéssel segítette a helybeli levéltárban történő adatfeltárást, az adatolást az "Elfeledett emlékezet" kutatói, ömt katonák és civilek végezték, az adatfeltárás és temetőbejárás  Farkas Gábor százados, a HM KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ, és Csákvári Sándor, a kutatócsoport szakmai vezetője irányítása mellett történt.

Az emléktáblán szereplő 17 fő hősi halott közül 15 hősi halottat sikerült beazonosítani. Az azonosítás eredményét és fontosságát mutatja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adattárak alapján további 18 hősi halott kilétére sikerült bizonyítékokat találni.

Az adattár letölthető innen.

Rövid statisztikai összefoglaló az adatokról:

hh eve

alakulatok

mpeterd eltemetes helyestat 

Barna Hajnalka őrvezető

Bevezető kép forrása: hadisir.hu/hosi-emlekmuvek