MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A HTBK Debreceni Szervezet „Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport eddigi munkájában a Balmazújváros területén lévő hősi temetkezési helyek kutatása során kizárólag a város felhagyott temetőiben lévő hadisírok és egyéb katonasírok adatfeltárására koncentrált.

A város legnagyobb temetkezési helye, ami jóval később létesült a régi felekezeti temetőknél, a Tiszacsegei úton lévő köztemető. A köztemető akkor került figyelmünk középpontjába, amikor az első világháborúban magas kitüntetésben részesült hadviseltek nyughelyei után kutattunk, ugyanis Balmazújváros rendkívüli mértékben bővelkedik első világháborús hősökben. (Lásd: „A Nagy Háború emlékezete Balmazújvároson” – című Balmazújvárosi ifjúsági veszteségkutató program kiadványa 2017. bocskaikonyvtar.hu). A köztemető felmérésének tapasztalatait az alábbiak szerint összesítettük.

A temető térképe:

Bujv koztemeto terkepA kép és a bevezteő kép forrása: Csáki György Erda Kft

Balmazújváros köztemetőjének térképes adatbázisa elérhető itt: http://gis.erda.hu/erda/html/projects/temeto_balmazujvaros/main.php

Adatgyűjtés ideje: 2020. február 25. 08.45-15.00 között.

Helyszín: 4060 Balmazújváros, Tiszacsegei út.

Balmazújvárosi Köztemető: Itt feltáró és felmérő tevékenységet végeztünk főleg a II. világháborúval összefüggésben említhető hősi halottak és katonák sírjait azonosítva. Ez a sírkert még nem volt teljesen felmérve. A temető a Csegei úton a város szélén található, jól megközelíthető, parkolóktól övezett. Rendszeresen karbantartott, a mai napig használt temető. Egyéni és családi sírok egyaránt vannak benne. A sírkertben 64 fő nagy többségében második világháborús hősi halott, hadviselt személy sírhelyét vagy síremlékét regisztráltuk illetve, ezekből kettő már nyilvántartásba volt véve, név szerint: vitéz Molnár Péter és vitéz Virág István, akik első világháborús Arany Vitézségi Éremmel. kitüntetett hadviseltek. A két regisztrált katonaszemély sírja a visszakeresés alkalmával megtalálható volt. Vitéz Virág István csak meg van említve a felesége mellett, valójában az „Újvilági” református temetőben nyugszik, átexhumálás nem történt.

A Balmazújvárosi Köztemetőben a következő zömében második világháborús hősi halottak, hadviseltek sírjait és síremlékeit azonosítottuk:

Fsz.

Név, rendfokozat

Megjegyzés

 

1.

Árva József

1908-1944. Hasáb alakú kő, teteje lekerekített, anyaga beton, a névtábla fekete márvány. Fedett síremlék, a felirat tanúsága szerint: idegenben nyugszik.

2.

Boldizsár József

1909-1944. Pajzs alakú, márvány sírkő. Fedett családi sír.

3.

Deák János

Pajzs alakú, beton sírkő, fekete márványtáblával. Fedett páros sír.

4.

Dobi István

Meghalt 1947. Hasáb alakú sír, anyaga műkő és beton. Fedett, a fejkövön márvány névtábla található, felirata: idegenben hősi halált halt.

5.

(ifj.) Dudás András

Hasáb alakú, teljesen zárt, beton sír. Feltételezhetően az apa és két a második világháborúban elvesztett fia van odatemetve. Tekinthetjük családi sírnak.

6.

Dudás József

Hasáb alakú, teljesen zárt, beton sír. Feltételezhetően az apa és két a második világháborúban elvesztett fia van odatemetve. Tekinthetjük családi sírnak.

7.

Dudás József

Pajzs alakú telimárvány, zárt, családi sír. Valószínűsíthető, hogy csak emlék, mert születési és halálozási évszám nem szerepel, csak, hogy hősi halált halt.

8.

Ecsedi József

1902-1944. Könyv alakú, családi sírhely. Fejköve márvány, kerete beton. Zárt.

9.

ifj. Fekete János

1920-1944. Hasáb alakú, zárt beton, családi sír. Fekete márványtábla állít emléket a hősi halált halt katonának. Nem valószínű, hogy ide temették.

10.

Fodor István

Hasáb alakú, zárt műkő, egyéni sír. A feleség nyugszik itt, a fekete gránittábla szerint a férj idegenben halt meg.

11.

Géricz Sándor

1900-1945. Hasáb alakú, családi sír. Fejkő márvány, keret gránit. A felirat szerint a katona idegenben halt meg.

12.

Győrfi Gábor

1920-1945. Obeliszk gránit sírkő, zárt beton kerettel. A felirat szerint emléksír lehet, mert a katona orosz földön halt meg, csak az apja meg az anyja van idetemetve.

13.

Harangi István

Meghalt 1924.05.21. Preiszner-féle fejkő. A katona kint nyugszik másik temetőben, a leszármazottak hozták be a követ, miután a régieket újra cserélte az önkormányzat.

14.

Hegedűs György

1904-1945. Családi sír. Hasáb alakú, fedett, műkő és beton. Bizonyosan az anya és fia fekszik itt. A fiú 1956-ban halt meg, az apa hadifogságban nem tudni hol, és hazahozták-e.

15.

Hegedűs Péter

1935-1956. Családi sír. Hasáb alakú, fedett, műkő és beton. Bizonyosan az anya és fia fekszik itt. A fiú 1956-ban halt meg, az apa hadifogságban nem tudni hol, és hazahozták-e.

16.

id. Szarvas Péter

1910-1945. Családi sír, összanyaga beton, fejkövön fekete gránittábla.

17.

ifj. Hegedűs János

1910-1945. Családi sír, összanyaga beton, a fejkő táblája mutatja, hogy a katona nem itt lett eltemetve.

18.

ifj. Nádasdi János

1921-1944. Családi, zárt, tömör márvány sír, pajzs alakú fejkővel. A katona nem nyugszik benne, csak emlékhely.

19.

ifj. Zádor István

Hasáb alakú, zárt, tömör beton családi sírhely. A katona nem itt nyugszik, emlékül van felvésve a névtáblára.

20.

Juhász József

1904-1942. Hasáb alakú, zárt. Tömör beton, családi sír.

21.

Juhász Tamás

1899-1945. Hasáb alakú, zárt, tömör beton családi sírhely.

22.

Katona István

Hasáb alakú, zárt, teljes betonsír. Nem tudni a katona ott nyugszik-e, mert a gránit névtáblán csak említés van róla.

23.

Katona János

1908-1945. Hasáb alakú, zárt, teljes betonsír, fekete gránittáblával. A férj és a neje egy sírban nyugszik.

24.

Kerekes Imre

1910-1945. Hasáb alakú, zárt, tömör beton sírhely. Fekete gránittábla szerint, apa, anya, fiú itt nyuszik.

25.

Kerekes Péter

1903-1946. Hasáb alakú, tömör, zárt betonsír. Emléksír, csak az anyjuk fekszik benne. Gránittábla őrzi mementójukat.

26.

Kerekes Géza

1926-1947. Hasáb alakú, tömör, zárt betonsír. Emléksír, csak az anyjuk fekszik benne. Gránittábla őrzi mementójukat.

27.

Király József

1906-1945. Pajzs alakú sírkő, zárt, tömör beton sír, fekete gránittábla őrzi a katona és felesége nevét.

28.

Kulcsár Sándor

1912-1944. Hasáb alakú beton sír. Nyitott, fejkövén fekete gránittábla őrzi a katona nevét.

29.

Lévai Mihály

1908-1944. Hasáb alakú, tömör, zárt betonsír. Férj, feleség fekszik benne, fekete gránittáblán olvasható a nevük.

30.

Lipcsei Sándor

Meghalt 1944. Hasáb alakú, tömör, zárt betonsír. Férj, feleség fekszik benne, fekete gránittáblán olvasható a nevük.

31.

Molnár József

1900-1944. Hasáb alakú, tömör, zárt betonsír. Csak az anya fekszik benne, a férje és a fia idegenben halt meg a fekete gránittábla tanúsága szerint.

32.

ifj. Molnár József

1925-1947. Hasáb alakú, tömör, zárt betonsír. Csak az anya fekszik benne, a férje és a fia idegenben halt meg a fekete gránittábla tanúsága szerint.

33.

Németh István

1884-1967. Hasáb alakú, zárt teljes betonsír. Férj, feleség egy sírban fekszik, a férj első világháborús hadviselt.

34.

Oláh József

Meghalt 1944. Hasáb alakú márvány sírkő a többi rész beton. A véset szerint a katona hősi halált halt 1944-ben. Nem tudni, ott nyugszik-e. További kutatást igényel.

35.

Pinczés Ferenc

1904-1947. Hasáb alakú, tiszta beton, zárt sírhely. Fekete gránittábla mutatja, hogy a katona idegenben hunyt el, a felesége és a fia nyugszik a sírban.

36.

Posta János

1900-1945. Hasáb alakú, zárt, tömör beton sírhely. Anya, fia ott nyugszik, apa nem, ezt a sírkövön lévő fekete gránittábla bizonyítja.

37.

Posta József

Meghalt 1944. Hasáb alakú, márvány sírkő, tömör beton alsó résszel. Zárt. A fejkövön a vésetek megkoptak, a katona születési éve nem kivehető, további kutatást igényel.

38.

Prém Imre

1912-1945. Pajzs alakú, tiszta gránit, zárt sírhely. Az anyuka fekszik benne, a fia még él, de az ő neve is fel van vésetve a fejkőre, az apa idegen földben nyugszik.

39.

Radócz János

1913-1946. Pajzs alakú beton fejkő, zárt beton sírkeret. Fehér márványtábla mutatja, hogy a katona fogságban halt meg, hol nyugszik kérdéses.

40.

Szabó Imre

Családi sír. Márvány fejkő, beton alsó rész. Emlékül van a katona neve felvésve.

41.

Szabó József

1907-1943. Tömör beton, hasáb alakú sír. Fekete gránittáblára vésték a katona és a felesége nevét.

42.

Szabó Lajos

1909-1944. Pajzs alakú tömör beton, zárt sírhely. Csak a feleség nyugszik benne, ezt a fejkövön található márványtábla igazolja.

43.

Szabó Lajos

Hasáb alakú teljesen gránitból készült sír. A katona, csak meg van említve, hogy hősi hallt halt, további kutatások szükségesek.

44.

Szabó Sándor

1915-1944. Hasáb alakú teligránit síremlék. Csak az apa van ide temetve, két fia orosz hadifogságban halt meg. Feltételezhetően orosz földben nyugszanak.

45.

Szabó Márton

1917-1944. Hasáb alakú teligránit síremlék. Csak az apa van ide temetve, két fia orosz hadifogságban halt meg. Feltételezhetően orosz földben nyugszanak.

46.

Szarvas Ferenc

1908-1947. Hasáb alakú, telibeton, zárt sír. Csak a felesége nyugszik benne, emlékül vésték fel a katona nevét a fehér márványtáblára.

47.

Szarvas János

1903-1945. Hasáb alakú sír, a fejkő márvány, az alsó rész beton. Családi sírnak látszik.

48.

Szarvas Miklós

1903-1946. Hasáb alakú tömör beton síremlék. Fekete gránittábla mutatja, hogy az első férj idegenben halt meg. További adatfeltárást igényel.

49.

Szarvas Péter

1923-1947. Hasáb alakú, teljesen beton sír. A fejkövön egy fehér márványtábla emlékezik az idegenben elhunyt katonáról.

50.

Székely Gyula

1928-1949. Hasáb alakú műkő a fekvő, beton alsókeret, nyitott családi sír. A leventekorú katona idegenben halt meg a felvésés szerint, tehát csak emléksírja ez.

51.

Tar István

1903-1944. Hasáb alakú, telibeton sír. Férj, feleség egyhelyen nyugszik. Nevüket fekete gránittábla őrzi.

52.

Tar János

1910-1944. Hasáb alakú márvány fejkő, a sír alsó része gránit. Családi sír, rokonoknak s nyughelye.

53.

Tóth József

1910-1944. Pajzs alakú márvány fejkő, a sír alsó része tömör gránit. Családi sír, testvérek, férjek, feleségek együtt nyugszanak.

54.

Tóth Péter

1916-1945. Hasáb alakú gránit sírkő. A sír többi része beton. A katona és felesége nyugszik benne.

55.

Varga Miklós

1885-1918. Hasáb alakú, telibeton, zárt sír. Fekete gránittáblára írva a családi névsor.

56.

Veres Bálint

Hasáb alakú, telibeton sír. A feleség van csak itt. Nevüket fekete gránittábla őrzi.

57.

vitéz Buri János

1912-1996. Hasáb alakú márvány fejkő, beton aljú sír. Hadviselt katona.

58.

vitéz Molnár Péter

1890-1977. Hasáb alakú, telibeton sír, fejkövén egy fekete gránittáblával. Arany Vitézségi Éremmel. kitüntetett hadviselt. (Életéről bővebben itt lehet olvasni)

59.

vitéz Radácsi Ferenc

1895-1972. Hasáb alakú sír, teljesen beton, nyitott. A katona hadviselt.

60.

vitéz Virág István

1896-1965. Hasáb alakú, telibeton, zárt sír. Arany Vitézségi Éremmel. kitüntetett hadviselt. (Életéről bővebben itt lehet olvasni)

61.

Zabos Ernő

Elhurcolták, nem tudunk róla többet. További adatfeltárást igényel. A sír standard hasáb alakú, teljesen beton, zárt sírhely, csak a felesége és a fia van benne.

62.

Zilah Imre

Meghalt 1944. Hasáb alakú sír, teljesen beton, nyitott. A két katona a szüleivel nyugszik itt.

63.

Zilah István

Meghalt 1944. Hasáb alakú sír, teljesen beton, nyitott. A két katona a szüleivel nyugszik itt.

64.

Zs. Nagy István

Hasáb alakú sír. Fejköve márvány, többi része beton. A katona Oroszországban halt meg, nem hozták haza, emléksír.

Balmazújváros felhagyott temetői az 1941. évi katonai felmérés térképén:

Bujvaros 1941A temetők pontos helyét a térképen Soróczki Pintér Balázs helytörténeti kutató jelölte meg (Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., Garabonciás Diákszálló oktatási asszisztense). A térkép forrása: mapire.eu/hu/map/hungary1941, térkép tulajdonosa: HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár

Kézirat lezárva: 2020. március 12.

Farkas Gábor, Szemők Zoltán  "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport

Fotók: Papp Zsófia