Barna Hajnalka őrvezető, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport adatfeldolgozó munkatársa, beosztott kutatója az egykori Bihar vármegyei Komádi első világháborús hősi halottainak adatfeltárását fejezte be. A munka eredményét a kutatók, érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

Komádi község és Bihar vármegye az I. világháborút megelőzően az Osztrák-Magyar Monarchia közös (cs. és kir.) katonai kerületei közül, a Magyar Királyságban lévő temesvári VII. hadtestparancsnoksághoz tartozott.

Bihar vármegye pedig a debreceni közös 39. gyalogezred és a nagyváradi közös 37. gyalogezred hadkiegészítési körzetéhez tartozott.  A császári és királyi hadseregen túl a Magyar Királyi Honvédség hadkiegészíési rendszerében pedig a VII. (szegedi székhelyű) honvéd kiegészítő kerülethez tartozott, azon belül pedig a magyar királyi debreceni 3. honvéd gyalogezred körzetéhez.

Az I. világháborúban harcoló, elesett, vagy eltűnt katonák neveinek feltárásához több forrást használtam fel:

 • Komádi I. világháborús emlékművén álló nevek
 • Komádi polgári halotti anyakönyvei, amelynek másodpéldányai interneten elérhetőek
 • 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvei
 • császári és királyi huszárezredek tábori halotti anyakönyvei
 • a császári és királyi hadügyminisztérium által kiadott veszteséglistájában szereplő adatokat (Ismét köszönet Ilyés Imre r. alezredes, ömt. őrnagynak adatoló munkájáért)
 • Salvator anyakönyv Debrecen
 • magyar királyi 2. honvéd huszárezred tábori halotti anyakönyve
 • Komádi temetőjében nyugvó katonák adatai
 • I. világháború Bécs Kriegsarchiv adatai

A rendelkezésemre álló források katonai és civil szervezetek összefogásának, és munkájának eredménye. A MNL Hajdú-Bihari Megyei Levéltára lelvéltárközi kölcsönzéssel segítette a helybeli levéltárban történő adatfeltárást, az adatolást az "Elfeledett emlékezet" kutatói, ömt katonák és civilek végezték, az adatfeltárás és temetőbejárás  Farkas Gábor százados, a HM KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ, és Csákvári Sándor, a kutatócsoport szakmai vezetője irányítása mellett történt.

Komádi népessége a Nagy Háborút megelőzően, az 1910-es népszámlálás adatai szerint 8119 fő volt. Az emlékművön szereplő 244 fő hősi halott közül 124 hősi halottat sikerült beazonosítani. Az azonosítás eredményét és fontosságát mutatja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adattárak alapján további 31 hősi halott kilétére sikerült bizonyítékokat találni.

Az adattár a következő csoportosításban tartalmazza az adatokat. (Megtekinthető itt)

 • Emlékművön szereplő hősi halottak
 • Emlékművön nem szereplő hősi halottak
 • Komádi hadviselt katonái
 • Temetőkben nyugvó katonasírok
 • Komádi vitézei

 

  komadi azonositas

komadi hh stat

komadi bovites

 Alakulatok, amelyekben Komádi katonái harcoltak:

 • magyar királyi 3. honvéd gyalogezred
 • magyar királyi 3. népfelkelő gyalogezred
 • magyar királyi 4., 8., 10., 21., 24. honvéd gyalogezred
 • magyar királyi 4/3. népfelkelő gyalogzászlóalj
 • császári és királyi 7., 37., 46., 126., 136. honvéd gyalogezred
 • császári és királyi 1., 2., 12., 16. huszárezred
 • császári és királyi 7. utász zászlóalj
 • császári és királyi 28. tábori vadászzászlóalj

  komadi ezredek

Hol harcoltak, estek el, haltak meg kórházban Komádi első világháborús hősei?

komadi terkep

Barna Hajnalka őrvezető
„Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport
adatfeldolgozó munkatárs, beosztott kutató