MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Barna Hajnalka őrvezető, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport adatfeldolgozó munkatársa, beosztott kutatója az egykori Bihar vármegyei Komádi első világháborús hősi halottainak adatfeltárását fejezte be. A munka eredményét a kutatók, érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

Hol harcoltak, estek el, haltak meg kórházban Komádi első világháborús hősei?

Komádi község és Bihar vármegye az I. világháborút megelőzően az Osztrák-Magyar Monarchia közös (cs. és kir.) katonai kerületei közül, a Magyar Királyságban lévő temesvári VII. hadtestparancsnoksághoz tartozott.

Bihar vármegye pedig a debreceni közös 39. gyalogezred és a nagyváradi közös 37. gyalogezred hadkiegészítési körzetéhez tartozott.  A császári és királyi hadseregen túl a Magyar Királyi Honvédség hadkiegészíési rendszerében pedig a VII. (szegedi székhelyű) honvéd kiegészítő kerülethez tartozott, azon belül pedig a magyar királyi debreceni 3. honvéd gyalogezred körzetéhez.

Az I. világháborúban harcoló, elesett, vagy eltűnt katonák neveinek feltárásához több forrást használtam fel:

 • Komádi I. világháborús emlékművén álló nevek
 • Komádi polgári halotti anyakönyvei, amelynek másodpéldányai interneten elérhetőek
 • 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvei
 • császári és királyi huszárezredek tábori halotti anyakönyvei
 • a császári és királyi hadügyminisztérium által kiadott veszteséglistájában szereplő adatokat (Ismét köszönet Ilyés Imre r. alezredes, ömt. őrnagynak adatoló munkájáért)
 • Salvator anyakönyv Debrecen
 • magyar királyi 2. honvéd huszárezred tábori halotti anyakönyve
 • Komádi temetőjében nyugvó katonák adatai
 • I. világháború Bécs Kriegsarchiv adatai

A rendelkezésemre álló források katonai és civil szervezetek összefogásának, és munkájának eredménye. A MNL Hajdú-Bihari Megyei Levéltára lelvéltárközi kölcsönzéssel segítette a helybeli levéltárban történő adatfeltárást, az adatolást az "Elfeledett emlékezet" kutatói, ömt katonák és civilek végezték, az adatfeltárás és temetőbejárás  Farkas Gábor százados, a HM KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ, és Csákvári Sándor, a kutatócsoport szakmai vezetője irányítása mellett történt.

Komádi népessége a Nagy Háborút megelőzően, az 1910-es népszámlálás adatai szerint 8119 fő volt. Az emlékművön szereplő 244 fő hősi halott közül 124 hősi halottat sikerült beazonosítani. Az azonosítás eredményét és fontosságát mutatja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adattárak alapján további 31 hősi halott kilétére sikerült bizonyítékokat találni.

Az adattár a következő csoportosításban tartalmazza az adatokat. (Megtekinthető itt)

 • Emlékművön szereplő hősi halottak
 • Emlékművön nem szereplő hősi halottak
 • Komádi hadviselt katonái
 • Temetőkben nyugvó katonasírok
 • Komádi vitézei

 

  komadi azonositas

komadi hh stat

komadi bovites

 Alakulatok, amelyekben Komádi katonái harcoltak:

 • magyar királyi 3. honvéd gyalogezred
 • magyar királyi 3. népfelkelő gyalogezred
 • magyar királyi 4., 8., 10., 21., 24. honvéd gyalogezred
 • magyar királyi 4/3. népfelkelő gyalogzászlóalj
 • császári és királyi 7., 37., 46., 126., 136. honvéd gyalogezred
 • császári és királyi 1., 2., 12., 16. huszárezred
 • császári és királyi 7. utász zászlóalj
 • császári és királyi 28. tábori vadászzászlóalj

  komadi ezredek

Barna Hajnalka őrvezető
„Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport
adatfeldolgozó munkatárs, beosztott kutató