MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Hajdúszovát Nagy Háborús veszteségeit Diószegi Lajos egykori kántortanítónak, később magyar-történelem szakos helytörtészének munkája alapján ismerjük. Több alkalommal is volt alkalmam még életében beszélgetni tanár úrral. Feleségem révén hajdúszováti kötődésem is van.

A hajdúszovátiak nagyrésze a császári és királyi debreceni 39. és a magyar királyi 3. honvéd gyalogezredbe kerültek. Helytörténeti munkájában 900 szováti katona részvételéről írt. Közülük 198 hősi halált halt, ebből könyvében 183 egykori katonát nevesített.

Hajdúszovát 1915 és 1927 közötti halotti anyakönyvében 60 bejegyzett halálesetet találtam. Az alábbi táblázat az ezredek szerinti megoszlást mutatja:

cs. és k. 39. gyalogezred

25 fő

m. k. 3. honvéd gyalogezred

23 fő

huszárok (m. k. 2., cs. és k. 3. és 7. huszárezred)

4 fő

cs. és k. 28. tábori vadászzászlóalj

1 fő

mozgósított fegyveres erőket követő munkás

2 fő

alakulat megjelölése nélküli

5 fő

Az alakulatok név szerinti halottai. Pirossal emeltem ki azokat, akik Diószegi Lajos felsorolásában nem szerepeltek.

Alakulat

Hősi halott neve

cs. és k. 39. gyalogezred

Tóth József

Horovitz Dávid

Szöllősi János

Bernát István

Mészáros József

Fábián Lajos

Mészáros Lajos

Székely (Weisz) Ferenc

Szabó Sándor

Sain Antal

Szalkai József

K Bernát Vince

Kis Lajos

Vass Lajos

Mészáros János

Palotai Imre

Cs Nagy Mihály

D Tóth József

G Nagy Sándor

Kapus Imre

Olajos Lajos

Bernát Benjámin

K Nagy Lajos

m. k. 3. honvéd gyalogezred

Kiss József

Győrfi Mihály

Tar Sándor

Víg Kálmán

Kis Sándor

Rácz József

Kiss József

Kállai Gyula

Tóth Lajos

M Tóth Sándor

Parti Lajos

Sain Lajos

Rákosi Sándor

Vásárhelyi Zoltán

Szöllősi Imre

Vásárhelyi Géza

Hódos Imre

M Nagy József

Bogdán Sándor

Gál Lajos

Hódos Lajos

M Nagy Sándor

K Nagy Béla

huszárok

Gyarmati Márton m. k. 2. h. huszárezred

M Tóth Sándor m. k. 2. h. huszárezred

Juhász József cs. és k. 3. huszárezred

Fábián István cs. és k. 7. huszárezred

cs. és k. 28. tábori vadászzászlóalj

Haraszti Gyula

mozgósított fegyveres erőket követő munkás

Papp József

Szálkai Sándor

alakulat megjelölése nélküli

Kis Sándor

Rácz István

Kis Sándor

Parti Lajos

Sarkadi Gyula

A császári és királyi 39. gyalogezredből az alábbi katonái hiányoznak:

Tóth József őrvezető az ezred 9. századából. A 27 éves református vallású katona 1915. április 14-én délelőtt 10 órakor hunyt el a miskolci hadi szükségkórházban.

 Hszovat11. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Mészáros József 20 éves népfölkelő 1916. október 10-én az olasz hadszíntéren, a San Gradisco di Merna melletti ütközetben vesztette életét.

Hszovat2
2. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Székely (Weisz) Ferenc őrvezető 1916. október 12-én Reifenbergben hunyt el.

Hszovat33. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Szalkai József 32 éves népfelkelő 1916 október 28. és november 2-a közötti doberdói harcokban esett el. Halálának pontos ideje nem ismert. Elestének tényét 1918. augusztus 17-én vezették be a halotti anyakönyvbe.

Hszovat44. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Kis Lajos 21 éves népfölkelő 1915. október 24-én az olasz hadszíntéren, a Vizintin körüli harcokban szerzett halálos sebesülést.

Hszovat55. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonái közül nem szerepel az elhunytak között:

Kiss József 24 éves honvéd 1914. szeptember 14-én az orosz fronton Komarno mellett esett el.

Hszovat66. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Győrfi Mihály tizedes 28 évesen 1914. október 21-én Posenda mellett halt meg.

Hszovat77. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Kállai Gyula népfölkelő 19 évesen Galíciában Urlow mellett hunyt el.

Hszovat8
8. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

A császári és királyi 28. tábori vadászzászlóalj katonája Haraszti Gyula 38 éves népfelkelő az olasz csatatéren esett el.

Hszovat99. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

A hősi halottak között három testvérpárt is találtam.

K Nagy Lajos és B Nagy Zsófia gyermekei Lajos és Béla voltak. K Nagy Lajos a császári és királyi 39. gyalogezred címzetes szakaszvezetője 1914. szeptember 8-án halt hősi halált Galíciában. Mindössze 20 éves volt. Öccse K Nagy Béla 18 évesen a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonájaként 1916. június 28-án esett el a Monte San Michelén.

A másik testvérpár a Vasárhelyi család gyermekei. Mindketten a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred népfölkelői voltak. Előbb a fiatalabb fiú, a 19 éves Zoltán haláláról kapott értesítést a család. Ő 1916. május 8-án a Pothajus (?) környéki harcokban esett el. Bátyja, Géza 1917. március 23-án 26 évesen Linzben hunyt el tbc-ben.

A harmadik testvérpár Gyarmati Lajos fiai voltak. Nemrégiben a hajdúszováti temetőben jártam. A sírok között egy különösen megragadta figyelmemet, így képet is készítettem róla. A sírkövet Gyarmati Lajos (1856-ban született) emeltette Lajos és Márton nevű gyermekei emlékére, akik 1915-ben illetve 1916-ban haltak hősi halált. Érdekes, hogy az apa halálozási ideje nincs felvésve a kőre.

Hszovat10Hszovat11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emléket az egykori neves debreceni kőfaragó Harkányi Ede készítette. Ő eredetileg a Haut nevet viselte és Pécsett, más források szerint Németbólyon született. Szombathelyen kezdte meg működését, és itt magyarosította nevét Harkányira 1886-ban. 87-től már Harkányi néven vési fel nevét alkotásaira. Innen Szatmárnémeti következett, ahol két évtizedet töltött, majd nagy valószínűség szerint a Nagy Háború után telepedett le Debrecenben. A z 1921-ben felavatott sárrétudvari hősi emlékművet már debreceni szobrászként szignálta. Aktív életének két és fél évtizedét töltötte ebben a városban, itt halt meg 1952-ben. Síremlékeket, emlékműveket, templomi szobrokat készített. Alkotásaival nemcsak Debrecenben, hanem más településeken is találkozhatunk. Így kerülhetett az általa készített márvány vagy gránit síremlék felállításra a hajdúszováti temetőben valamikor a 20-as években. Nem hiszem, hogy a fiúk itt lennének eltemetve. Nevük egyébként szerepel a szováti hősi emlékművön is. Szerettem volna megtudni, hogy hol, melyik alakulatnál szolgáltak. A „nyomozás” félig eredményesen zárult. Két forrásban is sikerült megtalálnom Gyarmati Mártont. Hajdúszovát 1915 és 1927 közötti halotti anyakönyveiben, illetve a magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred halotti anyakönyvében. Ezek alapján tudható, hogy a 19 éves Márton 1915. június 30-án Galíciában, a jaroslawi 3/6-os tábori kórházban hunyt el.

Hszovat1211. ábra Forrás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Hszovat13
Hszovat1412. ábra Forrás: a Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred 1914 – 1919 halotti anyakönyve

Testvére, Gyarmati Lajos valószínűleg a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred katonája volt. Neve a 3. honvéd gyalogezred történetében megtalálható. Bronz vitézségi érmet kapott.

Topor István

Felhasznált források:

Diószegi Lajos: Fejezetek Hajdúszovát helytörténetéből és néprajzából. Hajdúszovát, 1994. 25 – 27.

Hajdúszovát halotti anyakönyve 1915 – 1927. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBRK-86B?i=19&cc=1452460&cat=1988829

Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred 1914 – 1919 halotti anyakönyve.