MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Farkas Gábor és Laub János Hajdúszoboszló város első világháborús veszteségkutatásának forrásait és előzetes veszteségadattárát tárja az érdeklődők elé.

 Hszoboszlo emlekmuA Nagy Háborúban harcoló és elesett, vagy eltűnt katonák neveinek feltárásához igénybe vehető források többfélék. Először a magyarországi polgári halotti anyakönyvek adatai használhatóak fel az I. világháború harccselekményeiben hősi halált halt, harctéren szerzett sebesülésben vagy ott szerzett betegségtől elhunyt, hadifogságba esett, eltűnt hajdúszoboszlói születésű és lakóhelyű katonákról. A Nagy Háború frontvonalain elesett katonákat a csapattesteik veszteségkimutatásokban jelentették a hadvezetés számára és azokat a Császári és királyi hadügyminisztérium összesítette. Az elesett katonák hazai lakóhelyük szerinti anyakönyvezését a hatóságok a Belügyminisztériumon keresztül végrehajtották, azt a települések elöljáróságai elvégezték. Az 1895-től bevezetett polgári halotti anyakönyvezés jól dokumentált, főleg a megmaradt országterület településeire vonatkozóan. Az állami levéltárakban a városok, községek halotti anyakönyveinek másodpéldányai legnagyobb részben rendelkezésre állnak és nyitottak a helytörténészek és a kutatók számára.[1] (részlet a tanulmányból)

A teljes tanulmány megtekinthető itt.

Az I. világháborús debreceni csapattestek tábori halotti anyakönyveinek feldolgozását 2018-ban a HTBK Debreceni Szervezet hadisírkutató csoportjában tevékenykedő civil helytörténet kutatók, hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák valamint honvédelmi alkalmazottak végezték el, név szerint: Barna Hajnalka sz. őrvezető, Beke Gábor ömt. főhadnagy, Csákvári Sándor, Fácska Bettina ömt. főtörzsőrmester, Farkas Gábor százados, Kiss Róbert zászlós, Laub János ömt. százados, Martinkovits Katalin, Papp Zsófia ömt. főtörzsőrmester, Veres László ömt. százados. 

Köszönet a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Levéltárának, együttműködésüknek köszönhetően helyben, Debrecenben voltak kutathatóak a tábori halotti anyakönyvek.

A császári és királyi veszteséglajstromok feldolgozását, többek között az egykori Hajdú vármegye településeire vonatkozóan Ilyés Imre nyá. r. alezredes (a HTBK Debreceni Szervezet “Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagja) végezte többéves munkája során.

A tanulmányhoz kapcsolódó adattár a következő sorrendben tartalmazza a forrásokból nyert adatokat:

 • emlékművön szereplő nevek
 • polgári halotti anyakönyvek
 • veszteséglajstromok adatai
 • magyar királyi 3. honvéd gyalogezred anyakönyvei
 • császári és királyi 39. gyalogezred tábori halotti anyakönyvei
 • magyar királyi 2. honvéd huszárezred tábori halotti anyakönyve
 • császári és királyi huszárezredek tábori halotti anyakönyvei
 • magyar királyi huszárezredek tábori halotti anyakönyvei
 • hadisir.hu adatai
 • hajdúszoboszlói hadvisltek (veszteséglistákban szereplő sebesült, hadifogságba esett katonák adatai)
 • Hajdúszoboszló temetőiben talált katonasírok, és azokban nyugvók adatai

Az adattár elérhető itt.

Hajdúszoboszló város temetői és katonasírja (részletes leírás a tanulmányban)

 

 

 [1] A Magyarországról gyűjtött és digitalizált halotti anyakönyvek és temetői feliratok a következő hivatkozáson elérhetőek: hyperlink: https://familysearch.org/search/collection/location/1927145?region=Hungary Lekérdezve: 2019.01.13.