MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Papp Zsófia t. főtörzsőrmester, MH KIKNYP 2. KIK KIHKR beosztott altiszt munkája az "Élő emlékezet - Sárrétudvari katonasírjai" az Udvari Kalendárium 2019 című kötetben, Sárrétudvari évente kiadott helytörténeti írásokat is magában foglaló kiadványában jelent meg.  

A Hajdú-Bihar megyei Sárrétudvarit sem kímélték a világháborús események, ugyanisnem kevés hősi halott nyugszik a település temetőiben. 12 darab első és második világháborús sírt leltünk fel temetőfelmérés végrehajtása közben szolgálati elöljárómmal, Farkas Gábor százados úrral és Csákvári Sándor úr, debreceni helytörténetkutatóval még 2018 áprilisában.

Utunk először a köztemetőbe vezetett, ahol több, a világháborúkban elesett hősi halott lelt végső nyugalomra. Az itt található első világháborús sírok közül hatot pályázat alapján felújítottak. 

A teljes szöveg itt olvasható.

sudvari