MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Felsőtárkány első világháborús veszteségének kiegészítése a közelmúltban elérhetővé vált források segítségével.

2019. november 3-án a Bocskai Könyvtár honlapján jelent meg a Kiegészítések a hajdúszováti veszteséglistához című írásom. Akkor a Diószegi Lajos által összeállított listához további 9 hősi halottat sikerült felkutatni a halotti anyakönyvek alapján.

Nyúl Ágoston Gábor haláláról, avagy egy 50 éves keresés története. Nyúl Imre helytörténeti kutató 2000 után kezdte el a családkutatást, s az utóbbi három évben nagyapja testvéreit és azok családjait teljes egészében sikerült feltérképeznie, Ágoston testvérük kivételével.

NyulI
Nyúl Ágoston Gábor az I. világháborúban esett el, de a család nagyon kevés információval rendelkezett a haláláról. A most következő írásában bemutatja azt a három nemzedékre is kiterjedő rögös utat, ami segítségével sikerült kideríteni halála időpontját, helyét, sajnos sírja mára már nem maradt fenn. Nevét viszont a szlovákiai Szántó temetőjében álló emlékoszlop illetve Felsőtárkány I. világháborús emléktáblája is megőrizte az utókornak.

Mezőpeterd kisközség volt Bihar vármegyében a biharkeresztesi járásban. Hozzá tartozott Etelkatanya és Gusztávtanya. 127 házban 861 magyar és oláh lakosa volt.

A HTBK Debreceni Szervezet „Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport eddigi munkájában a Balmazújváros területén lévő hősi temetkezési helyek kutatása során kizárólag a város felhagyott temetőiben lévő hadisírok és egyéb katonasírok adatfeltárására koncentrált.

Hajdúszovát Nagy Háborús veszteségeit Diószegi Lajos egykori kántortanítónak, később magyar-történelem szakos helytörtészének munkája alapján ismerjük. Több alkalommal is volt alkalmam még életében beszélgetni tanár úrral. Feleségem révén hajdúszováti kötődésem is van.