MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Nyúl Ágoston Gábor haláláról, avagy egy 50 éves keresés története. Nyúl Imre helytörténeti kutató 2000 után kezdte el a családkutatást, s az utóbbi három évben nagyapja testvéreit és azok családjait teljes egészében sikerült feltérképeznie, Ágoston testvérük kivételével.

NyulI
Nyúl Ágoston Gábor az I. világháborúban esett el, de a család nagyon kevés információval rendelkezett a haláláról. A most következő írásában bemutatja azt a három nemzedékre is kiterjedő rögös utat, ami segítségével sikerült kideríteni halála időpontját, helyét, sajnos sírja mára már nem maradt fenn. Nevét viszont a szlovákiai Szántó temetőjében álló emlékoszlop illetve Felsőtárkány I. világháborús emléktáblája is megőrizte az utókornak.

Nyúl Imre: Nagyapám testvére, Nyúl Ágoston Gábor haláláról, avagy egy 50 éves keresés története itt olvasható.

 

Nyúl Imre családfakutatás mellett a debreceni kertségek történetének feldolgozásával is foglalkozik. Eddig az Újkert, Sestakert, Sétakert, és idén 2020-ban a Vénkert története jelent meg.
Elért eredményei, írásai elérhetőek itt.

Mezőpeterd kisközség volt Bihar vármegyében a biharkeresztesi járásban. Hozzá tartozott Etelkatanya és Gusztávtanya. 127 házban 861 magyar és oláh lakosa volt.

A HTBK Debreceni Szervezet „Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport eddigi munkájában a Balmazújváros területén lévő hősi temetkezési helyek kutatása során kizárólag a város felhagyott temetőiben lévő hadisírok és egyéb katonasírok adatfeltárására koncentrált.

Hajdúszovát Nagy Háborús veszteségeit Diószegi Lajos egykori kántortanítónak, később magyar-történelem szakos helytörtészének munkája alapján ismerjük. Több alkalommal is volt alkalmam még életében beszélgetni tanár úrral. Feleségem révén hajdúszováti kötődésem is van.

Helyszín: Ártándi köztemető, 4115 Ártánd külterület 091 hrsz., Földrajzi koordináták: Ész.: 47.125905; Kh.: 21.770049. A köztemető tulajdonosa és üzemeltetője Ártánd Község Önkormányzata. Az Osztrák-Magyar Monarchia III. katonai felmérésének térképén a község északkeleti külterületén van a vasútvonal mellett. 1887-es kataszteri térképen 1319-es telekkönyvi számon szerepel.

A címet Magda Tivadar 14 esztendős ifjú második pályaművéből kölcsönöztem. Ezúton is köszönjük a lehetőséget, örömmel osztjuk meg mindkét munkáját, amelyekkel a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján 2018-ban országos III. 2019-ben pedig országos II. helyezést ért el. Kiváló módszertani útmutató nem csak gyerekeknek, ha első vagy második világháborúban harcolt, vagy a második világháborúban hadifogságba esett személyek után kutatunk. Megismerhetjük a lehetséges forrásokat, a forrásokban történő keresési módszereket. Végigvezet következetes gondolamenetén, amellyel a hipotézistől eljut a konklúzióhoz. A dolgozatok végén szereplő irodalomjegyzék is igen figyelemre méltó, egyszóval két kitűnő kutatásmódszertani segédlet is egyben.  Munkáit, bemutatkozását szülei beleegyezésével tesszük közzé, akik mellesleg mindketten a katonai hivatást választották. Tivadar eredményeihez gratulálunk, sok-sok hasonló szép sikert kívánunk!