MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Helyszín: Ártándi köztemető, 4115 Ártánd külterület 091 hrsz., Földrajzi koordináták: Ész.: 47.125905; Kh.: 21.770049. A köztemető tulajdonosa és üzemeltetője Ártánd Község Önkormányzata. Az Osztrák-Magyar Monarchia III. katonai felmérésének térképén a község északkeleti külterületén van a vasútvonal mellett. 1887-es kataszteri térképen 1319-es telekkönyvi számon szerepel.

1941-es katonai felmérésben megvan. Ezek szerint a temető helyén már több mint 130 éve zajlik temetkezés.

Artand 1941
Forrás: mapire.eu

Megjegyzés Ártánd régi temetőjével kapcsolatban:
A régi községi temető a Rákóczi út 73-77 sz. telkek területén helyezkedett el. Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.126600; K.h.: 21.751600. Az Osztrák-Magyar Monarchia III. katonai felmérésének térképén a község nyugati peremén volt. Az 1887-es kataszteri térképen 83-a telekkönyvi számon szerepelt.

Artand 1887 kataszteri
Forrás: mapire.eu

Az 1941-es felmérés térképén még szerepelt. A II. világháború után hagyták fel.

Artand 1941 felszamoltForrás: mapire.eu

A temetőről helyben nem áll rendelkezésre kataszter. Bejárata közvetlenül a nagy forgalmú 42-es számú főútra nyílik.

A temető keleti fele a régebben használt rész (I. parcella). Az alábbi katonaszemélyek és hősi halottak síremlékei találhatók meg a temető területén:

Molnár Albert népfelkelő gyalogos

(Meghalt 1919. február) Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.125925; K.h.: 21.770036. Sírkőről leolvasott adat. A síremléket a HM HIM I. világháborús sírfelújítási programja során 2017-ben helyreállították. A sírjel hasáb alakú, műkőből van felirata "1914-1918" felirattal és kettős kereszttel. A sírkő eredetije a debreceni Preiszner János szobrászműhelyében készült. Az Ártándi köztemető régi táblájában található.

Molnar Albert

Szőke Miklós (1890 – 1920. március 13.)

Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.125946; K.h.: 21.770211. Sírkőről leolvasott adat. A síremléket a HM HIM I. világháborús sírfelújítási programja során 2017-ben helyreállították. A sírhely betonnal van lefedve, hasáb alakú sírkőre fehér márványtáblára írták fel Szőke Miklós nevét, aki az I. világháborúban szerzett betegség következtében halt meg. Szőke Miklós tizedes (szül.: 1890, lakhely: Ártánd) a császári és királyi 28. tábori vadászzászlóalj 3. század állományában teljesített szolgálatot. Az első világháborús Veszteséglajstromok szerint 1914 végén megsebesült. (Forrás: 79. sz. Veszteséglajstrom, kiadás dátuma: 1914. december 14. In.: Ilyés Imre nyá. r.alez. - Veszteséglajstromok feldolgozása 1914-1919; HTBK Debreceni Szervezet, MH. 5. B.I.L.DD., Debrecen 2015-2018. Őrzési helye: MH 5. B.I. L.DD. Könyvtára/MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára)

Szoke Istvan

vitéz Szőke Lajos (1869 – 1931. január 24.)

Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.127276; K.h.: 21.771002. Fekete gránitból készült obeliszk, amely egy családi síron áll. A sírhely a temető északkeleti sarkában, a régi parcellában van. A sírhant már nem látható. Első világháborús hadviselt, aki a Vitézi Rend tagja volt. A sírban nyugszik a felesége Isza Lidia.

Szoke Lajos

Szőke Zoltán tartalékos zászlós (1920-1944)

Földrajzi koordináták: É.sz.: 47.127276; K.h.: 21.771002. Fekete gránitból készült obeliszk, amely egy családi síron áll. A sírhely a temető északkeleti sarkában, a régi parcellában van. A sírhantot beton fedőlap borítja, a síremlék oszlopa is betonból készült alapon áll. Az obeliszkre a család vésette fel Szőke Zoltán tartalékos zászlós nevét, aki 1944-ben halt hősi halált. A sírkő felirata csak emlék, nincs rá adat, hogy itt temették el.

Szoke Zoltan

Farkas Gábor százados, beosztott tiszt, HM KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ

A címet Magda Tivadar 14 esztendős ifjú második pályaművéből kölcsönöztem. Ezúton is köszönjük a lehetőséget, örömmel osztjuk meg mindkét munkáját, amelyekkel a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján 2018-ban országos III. 2019-ben pedig országos II. helyezést ért el. Kiváló módszertani útmutató nem csak gyerekeknek, ha első vagy második világháborúban harcolt, vagy a második világháborúban hadifogságba esett személyek után kutatunk. Megismerhetjük a lehetséges forrásokat, a forrásokban történő keresési módszereket. Végigvezet következetes gondolamenetén, amellyel a hipotézistől eljut a konklúzióhoz. A dolgozatok végén szereplő irodalomjegyzék is igen figyelemre méltó, egyszóval két kitűnő kutatásmódszertani segédlet is egyben.  Munkáit, bemutatkozását szülei beleegyezésével tesszük közzé, akik mellesleg mindketten a katonai hivatást választották. Tivadar eredményeihez gratulálunk, sok-sok hasonló szép sikert kívánunk!

Barna Hajnalka őrvezető, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport adatfeldolgozó munkatársa, beosztott kutatója az egykori Bihar vármegyei Komádi első világháborús hősi halottainak adatfeltárását fejezte be. A munka eredményét a kutatók, érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

Veres László r. alezredes, ömt százados lakhelye Hajdúsámson első világháborús veszteségét dolgozta fel. Munkája nyomán az emlékművön álló 272 név újabb 51 hősi halott nevével bővülhet. A munka előzetes kutatási eredményét adjuk közre. A teljes anyag áprilisban várható, újabb helytörténeti oktatást segítő DVD készül az összegyűjtött adatokból.

Farkas Gábor és Laub János Hajdúszoboszló város első világháborús veszteségkutatásának forrásait és előzetes veszteségadattárát tárja az érdeklődők elé.

Bihar vármegyei veszteséglista ünnepélyes átadására került sor 2018. december 15-én Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában.