könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

1941. június 22-én kora hajnalban kezdetét vette a Barbarossa hadművelet. A német Harmadik Birodalom és szövetségesei támadást indítottak a Szovjetunió ellen. A Magyar Királyság 1941. június 27-én üzent hadat a Szovjetuniónak. Ezzel a lépéssel hadviselő félnek minősültünk. A 80 évvel ezelőtt történtek kimenetelét elszenvedtük, ismerjük. Nem (teljesen) ismert azonban előttünk az az anyagi- személyi veszteség, ami hadba lépésünk miatt a háború későbbi menetében bekövetkezett. Az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport a fellelhető források vélhetően széles körét vallatva próbálta meg Káloz település személyi veszteségét feltárni az adott időszakra vonatkozóan.

Kálozon 1992-ben első- és második világháborús emlékművet avattak az akkor ismert források alapján. Ezt megelőzően a településen emlékmű nem volt. Vélhetően a Fejér Megyei Levéltár Közleményei 5. (Székesfehérvár, 1989) kötet egyik tanulmányának listáját vették alapul a nevek felvéséséhez. Az emlékművön szereplő 111 név csaknem teljesen egyezik a már említett szakmunkával. Katonai és polgári áldozatokat elkülönítés nélkül tartalmaz. További helyi forrás a sommásan fogalmazó katolikus Historia Domus (másolata magántulajdonban): „A község ötször cserélt gazdát, többször volt senkiföldje, rettenetes éjjelek voltak ezek. A szörnyű bombatámadás, akna, ágyútűz közepette a község lakói közül 110-en vesztették életüket. Amikor szünetelt a tűz, naponként 15 halottat is temettem valláskülönbség nélkül…” Név szerinti kimutatás a Historia Domushoz nem tartozik. Mi több a szörnyű bombatámadás is csak egy bombázást feltételez, holott légierő harcbavetésére több alkalommal került sor. A belterületen ugyanúgy, mint a kültelki lakott helyek ellen is. A célpontok ugyan katonai célok voltak, de a harcoló felek minden egyezményt, etikai elvet felrúgva előszeretettel „takaróztak” a polgári lakossággal, ahogyan arról a következő eredeti fénykép tanúskodik.

Német csapategység Kálozon (érdemes alaposan megszemlélni az előtérben levő ház mellett rejtőzködő harcjárműveket)
Német csapategység Kálozon (érdemes alaposan megszemlélni az előtérben levő ház mellett rejtőzködő harcjárműveket)
A háborús helyszín ma Kálozon a Szent Vendel utcában
A háborús helyszín ma Kálozon a Szent Vendel utcában

A cikk teljes szövege megtekinthető itt!

Káloz második világháborús személyi vesztesége

Kálozhoz köthető (hadi)fogságba esettek adatai

Káloz és környéke harcainak szovjet és német áldozatai

Táblázataink az igazolható áldozatokat sorolják fel, a valós áldozatok száma ettől lényegesen több is lehet. A civil embereket egyáltalán nem kímélő harcoknak több magyarázata is van. Német oldalról a Budapest felmentésére irányuló kísérletek, majd a “Frühlingserwachen” (Tavaszi ébredés) hadművelet, míg szovjet oldalról a balatoni csata, később pedig a bécsi támadó hadművelet vezet a településen át. Történeti szakirodalom bőven akad ezekről, a részletesebb információkra vágyók forgatják is őket… Mindenesetre kirívó a civil áldozatok magas száma. Katonák harccselekményei egyáltalán nem indokolják a félelmében öngyilkos állami tisztviselő, főbe lőtt gyerek, vagy megfojtott idős állampolgár rovatokba kerülését. Az ilyesmi egészen más fogalomkörbe tartozik. A halotti anyakönyvbe egyre több öngyilkos is bekerül, különösen az 50-es, 60-as évek fordulóján. Családjukat, egzisztenciájukat vesztett emberek fordulnak ehhez az eszközhöz, a korábbiaknál sokkal nagyobb arányban. Hátrahagyott fegyverek és más hadianyagok is szedik tovább áldozataikat. Gyerekeket is. A születési anyakönyvet lapozgatva kiderül az is, hogy az elvesztett lakosságszámot reprodukálni a település nem tudta. Emlékezzünk rájuk kegyelettel!

Csákvári Sándor

Néhány diagram az adatbázisok alapján:

Kálozi hadifoglyok hadifogolytáborai az egykori Szovjetunióban:

 Képgaléria: