A múlt századi Debrecent körülvevő önálló szőlőskertek egyike volt a Csigekert. A Mester utcai kapun kívül Balmazújváros felé (a Köntöskert keleti oldalán) és Böszörmény felé (a Vénkert nyugati peremén) vezető országutak között terült el. Innen nem messze, a Csigekerten túl zajlott le a szabadságharc utolsó csatája, az 1849. augusztus 2-i debreceni csata. A hátráló honvédek közül sokan a Köntöskert kerítésénél estek el. A végzetes ütközet halottait nem a felekezeti temetőkben, hanem a Csigekert Köntöskert felőli szélén, a Csigedomb oldalában temették el. A 112 honvéd és a 634 orosz katona elhantolását követően lezárt Honvédtemetőt később sem vették állandó használatba.

A szabadságharc kiemelkedő városi kegyhelyét legközelebb az I. világháború idején nyitották meg. A harcterekről Debrecenbe szállított sebesült katonákat az akkori Újvárosi (Bartók Béla) út és Honvédtemető utca szögében megépült katonai kórházban ápolták. Az itt elhunyt katonák részére nyitották meg újból a közeli temetőt és az odavezető Honvédtemető utcát is éppen emiatt látták el szilárd burkolattal. A temetési szertartásokon eleinte még részt vettek az akkor már aggastyánkorban lévő negyvennyolcas honvédek is.
A háborút követően ismételten lezárt Honvédtemetőt, vagy másként Hősök Temetőjét a II. világháborúban elhunyt magyar és német katonák eltemetésére újból használatba vették, majd ismét lezárták.

A Hősök Temetőjében 1931-ben emelt mauzóleum lépcsőjén áll a honvéd hősök emlékére felállított „Sebzett oroszlán” című szobor. Az emlékművet még a múlt században, Szarka honvédkapitány hosszúpályi út melletti sírjára rendelték Marsalkó János szobrásztól. Az elkészült alkotást mégis a Nagytemplom és a Kollégium között kialakított emlékkertben leplezték le 1867. augusztus 2-án. E helyről vitték át a Honvédtemetőbe és építették be az új mauzóleum külső lépcsősorába.

Adatbázisok

Honvédtemető. Hősök Temetője

Debrecen Megyei Jogú Város Őrváros közalapítvány: Debreceni Militárium Honvédtemető - Hősök temetője honlapja, amely a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai és anyagi támogatásával 2017-18 évben készült. Virtuális séta a temetőben, térképes kereső az eltemetettek adataival.

Első világháborúban eltemetett hősi halottak adatai

A temetőben nyugvó első világháborús hősi halottak adatai. A kutatás az "Elfeledett emlékezet" háborús kegyeleti kutatócsoport munkája.Több forrás segítségével történt az ott nyugvók adatainak feltárása.

Második világháborúban eltemetett hősi halottak adatai

A Hősök Temetőjét a II. világháborúban elhunyt magyar és német katonák eltemetésére újból használatba vették, majd ismét lezárták. A német katonákat 2016-ban exhumálták, és a budaörsi katonatemetőben temették újra.

A temetőről megjelent cikkek, tanulmányok

A könyvtári portál adattárában megtalálható a temetőről 2004-ben kiadott ismertető füzet, a Hősök Temetője megnyitásának centenáriumára szervezett konferencia anyagai, statisztikai adatok, egyéb írások.