MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A debreceni születésű, a pozsonyi 5. árkászzászlóalj tartalékos zászlósát, később századosát az élet igen messze vitte Debrecentől. Pécsett temették el 1941-ben. Élettörténetének kiderítésében gyászjelentése, és egyéb online források segítettek, egykori sírhelyének megtalálásában Szily Béla hadnagy, az MH KIKNYP 7. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (Pécs) beosztott tisztje segített.

 A pozsonyi császári és királyi 5. árkász zászlóalj tartalékos zászlósa 1889-ben született Debrecenben. Az arany Vitézségi Érmet 1915 februárjában szerezte. Hőstettéről „A magyar nemzet aranykönyve” (1914-1918. Budapest, kiad. a Magyar Nemzet Aranykönyve Szerkesztő-bizottsága, [1923].)  így számol be:

somollyai1 1  somollyai1 2

A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914–1918. című könyv a következőket írja róla:

somollyai2

Forrás: De Sgardelli Caesar (főszerk.): A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914–1918. Budapest, Athenaeum, [1940.]

Előléptették tartalékos hadnaggyá, majd 1917. augusztus 1-jétől tartalékos főhadnagy.

somollyai3

Forrás: Budapesti Közlöny, 57. évf., 196. sz. 1917. 08. 26.

Az arany, kis- és nagyezüst Vitézségi Érmek mellé 1916-ban a következő kitüntetést kapta:

somollyai4
Forrás: Budapesti Közlöny, 50. évf., 239. sz. 1916.10.18.

A háború után Pécsre került, 1922-ben avatták vitézzé, erről a Dunántúl c. újság (Dunántúl, 12. évf. 258. sz. 1922.11.22.) így számolt be.

  somollyai6somollyai5

 

 

 

 1928-ban a Budapesti Mérnöki Kamara erdőmérnökként tagjai sorába felveszi, ebből pécsi lakhelye is kiderült.

somollyai7

 

 

 

52 évesen 1941-ben hunyt el, a Pécsi Napló 1941. május 22-ei száma így számolt be a szomorú eseményről:

somollyai10Gyászjelentése:

somollyai9
Forrás: Gyászjelentések, dspace.oszk.hu

A Pécsi Központi Temető „A” parcella 3. sor 52. sírjába temették. A Baranya megyei beosztott hadisíros tiszt, Szily Béla hadnagy úr közlése szerint somollyai Lakatos Zoltán sírja ma már nincs meg. Hozzátartozó nem lévén, sírja a temető üzemszerű működésének lett áldozata.  

Papp Zsófia t. főtörzsőrmester
MH KIKNYP 2. KIK
KIHKR beo. alti.