MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A 85. közös gyalogezred egykori legénységi arany Vitézségi Érmet szerzett törzsőrmestere a háború után Debrecenben hivatásos tiszthelyettesként szolgált. Sírja ma is a Debreceni Köztemetőben található.

Lihet László 1886-ban született Máramarosszigeten. A cs. és kir. Joseph Gaudernak von Kis-Demeter nevét viselő 85. számú gyalogezreddel indult a frontra. Az ezred törzse, 1. és 4. zászlóalja: Lőcsén, a 2. zászlóalj Máramarosszigeten, a 3. pedig Rogaticán állomásozott. Kezdetben az ezred I. és II. géppuskásosztagának parancsnokhelyettese, később a 3. géppuskoaosztag, majd az 1. és a 4. zászlóalj géppuskaparancsnoka volt.

Arany vitézségi érmet érő hőstette:

Lihet laszlo 
Forrás: magyarezredek.hu A magyar nemzet aranykönyve. 1914-1918. Budapest, kiad. a Magyar Nemzet Aranykönyve Szerkesztő-bizottsága, [1923]. 32 o.

Feleségével Csiszár Piroskával 1915-ben kötött házasságot. A háború után Debrecenben volt hivatásos tiszthelyettes. Elsők között 1922-ben avatták vitézzé. Nevét akkor változtatta Ladányira.

Lihet Laszlo2

Lihet Laszlo3Források: Szózat, 5. évf. 23. sz. 01.30., Budapesti Közlöny, 60. évf. 138. sz. 1926.06.22,

 

 

Sírja a Debreceni Köztemetőben van: XI. parcella Liget 52. sír. Nyughelyét felesége adatai által sikerült kideríteni (gyászjelentés, halotti bizonyítvány, temetőfőkönyv).

Lihet sir1

 Lihet sir2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papp Zsófia t. főtörzsőrmester
MH KIKNYP 2. KIK
KIHKR beo. alti.