MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Balmazújvároson született 1885-ben. Szülők: Kecskés István, Szanka Sára (a keresztelési anyakönyvben nem ez a név szerepel anyja neveként)

Lakhelye: Balmazújváros, Vitéztelek 2.

Az első világháborúban a 39. közös gyalogezredben szolgált.

Arany Vitézségi Érmet érő tettéről így számolnak be a korabeli források:

kecskes jozsef1  kecskes jozsef2

 Forrás: A magyar nemzet aranykönyve. 1914-1918. Budapest, kiad. a Magyar Nemzet Aranykönyve Szerkesztő-bizottsága, [1923]. 178.o. magyarezredek.hu

 

 kecskes jozsef7
Forrás: vitéz felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Gyula: Védelmi harcok. In: A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története. Budapest, 1943. 203.p.

kecskes jozsef
Forrás: hungarianarmedforces.hu

A Vitézségi albumban a következőket találjuk róla: kecskes jozsef3E szerint arany, nagyezüst, kisezüst és bronz Vitézségi Éremmel és Károly csapatkereszttel is rendelkezett. (Forrás: Vitézek albuma. Budapest, Merkantil ny., 1939. 616 o., ill. Reprintje: Budapest, Pytheus, 2003., magyarezredek.hu)

1921-ben avatták vitézzé:

 kecskes jozsef5 kecskes jozsef4
Forrás: Budapesti Közlöny, 59. évfolyam, 51. szám, 1925.03.04. 1-2.pp. arcanum.hu

Vitézi telkét 1926-ban kapta:

kecskes jozsef6 Forrás: Budapesti Közlöny, 60. évfolyam, 283. szám,1926.12.11. 2.p. arcanum.hu

A vitézi telkeket 1945 májusában elvették, Kecskés József is szerepel azon a kézbesítési listán, ahol a balmazúvárosi vitézeket értesítették a határozatról.

kecskes jozsef10
Forrás: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

1953.04.13-án halt meg, és a balmazújvárosi Újvilági Temetőben helyezték végső nyugalomra. Az erről szóló bejegyzés megtalálható a református egyház temetőfőkönyvében. Köszönet Soróczki-Pintér Balázs helytörténeti kutatónak a tájékoztatásért és a forrásért.

kecskes jozsef anyakvForrás: Balmazújvárosi Református Egyházközség

Az Újvilági temetőt már régóta nem használják, elhagyott, egy részét fel is számolták, exhumáltak is belőle maradványokat más temetőkbe. A vitéz pontos sírhelye már nem fellelhető, sajnos a korhadt fejfákról már nem lehet leolvasni a neveket. A temetőről készült képek is ezt bizonyítják.

kecskes jozsef11  kecskes jozsef12

 

 

 

 

 

 

Fotók: a szerző

Papp Zsófia t. főtörzsőrmester
MH KIKNYP 2. KIK
KIHKR beo. alti.

Források:

  • arcanum.hu
  • magyarezredek.hu
  • 2017. november 3-án Balmazújvároson megrendezett ifjúsági konferencia anyaga, bocskaikonyvtar.hu
    Előadók: Baksa Viktória, Guti János, Nucz Balázs és Török Luca