MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

1892. szeptember 13-án született Rézbányán, Bihar vármegyében. A fellelhető forrásokban többféle névalakkal található meg vezetékneve (Haró, Harró, Háró), mindez nehézséget okozott a vitéz életének és sírjának felderítésében. A Nagy Háborúban a császári és királyi 37. gyalogezredben harcolt, törzsőrmester volt, tetteivel a Vitézségi érem valamennyi fokozatát kiérdemelte.

Arany Vitézségi érmet érő tette:

Harro vitezi tett
Forrás: hungarianarmedforces.com

A vitéz az egykori Szabolcs vármegyei Nagykállón lakott, telekkönyvvezetőként dolgozott.

Harro foglalkozas Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára - 42. évfolyam, 1932.

Nagykállói időszaka alatt több éven keresztül támogatta az Állami Szabolcs vezér Gimnázium egy-egy szegény sorsú tanulóját.

Harro jotekonysag

1920-ban kötött házasságot Katona Katalinnal Nagyváradon. Szüleit Haró Lajosnak és Szanka Máriának hívták. Felesége szülei Katona Imre és Katona Imréné, leánykori nevén Erdei Julianna voltak. A vitéz feleségének szülei Debrecenben ( Ghilányi u. 19. sz.) éltek, édesapja debreceni kisbirtokos volt.

Vitéz Haró Zoltán a halotti anyakönyvi bejegyzés szerint élete utolsó szakaszában Debrecenben élt, a nagyerdei Klinikán hunyt el 1965. március 19-én.

Harro halottiakv
Forrás: familysearch.org

Sírja a Debreceni Köztemetőben van, felesége szüleivel, és az 1971-ben elhunyt feleségével nyugszik közös sírban (apósát a felszámolt Várad utcai temetőből exhumálták át).

2019. július 24-én a köztemetőben fellelhető katonasírok keresése közben véletlenül sikerült rábukkanni sírjára. (I. parcella, 125. sor 16. sz. sír).

Harro sir1 Harro sir2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg és fotók: Papp Zsófia t.ftőrm. MH KIKNYP 2. KIK Debrecen