MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Czeglédy Béla 1893. december 25-én született Hajdúszoboszlón.Édesanyja neve Sarkady Irma. Keresztelési anyakönyve bejegyzése:

czegledy keresztelesForras familysearch.org

A Nagy Háborúban a 11. közös huszárezredben szolgált zászlósként. A szombathelyi ezred a háború kitörése előtt Lancuton, Samborban és Krakowiecen állomásozott. Pótkerete Szombathelyen volt elhelyezve. A 6. lovashadosztály kötelékébe tartozva, az általános mozgósítás után 1914. augusztus 1-jén indult a hadosztály gyülekező helyére Oleszyce-Lubaczow környékére.

Az arany Vitézségi Érmet 1916 nyarán érdemelte ki.

czegledy1
Forrás: www.hungarianarmedforces.com

Az arany mellett 1. és 2. osztályú ezüst Vitézségi Éremmel is rendelkezett (I. Ferdinánd bolgár király nevét viselő 11-es huszárezred háborús emlékkönyve. Kiad. a 11-es Felszámoló Huszárpótkeret. Szombathely, Vasvármegye Nyomda Vállalat, 1920.).

1916. augusztus 1-jétől tartalékos hadnaggyá léptették elő (Reichpost, 1916.08.20. 11.o.).

Az 1917. évi 630. számú 1917. 11. 20-án kiadott Veszteséglajstrom tanusága szerint ismeretlen helyen és időben orosz hadifogságba került.

czegledy2

Édesapja dr. Czeglédy Mihály nyugalmazott vármegyei főügyész, gazdasági főtanácsos, a Mezőgazdasági Kamara elnöke volt. Hajdúszoboszlón vezetett mintagazdaságot. Czeglédy Béla a háború után szintén gazdálkodott.     

czegledy6

 

1922-ben avatták vitézzé.

(Forrás: Budapesti Közlöny, 59. évf. 181. sz. 1925.08.13. 1.o)

 

czegledy8

 

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara titkára, majd 1930-tól igazgatója lesz.

(Forrás: Kis Újság, 43. évf. 247. sz. 1930.10.30. 6.o.)

 
Báró Vay László Kozma Miklós belügyminiszter fogadásán készült fotók, ahol vitéz Czeglédy Béla kamarai igazgató és felesége is szerpelnek.

czegledy3 1czegledy3 2
Forrás: Színházi Élet 1930/50. szám. 61.o.

czegledy7

 

 

1937-től magyar királyi gazdasági főtanácsos.

Forrás: Budapesti Közlöny, 71. évf. 82. sz. 1937.04.13. 53. o.

 

 Édesapja 1937 októberében halt meg, a Debreceni Köztemetőben helyezték végső nyugalomra.

czegledy9

czegledy anya Forrás: Gyászjelentések, dspace.oszk.hu

A története itt megszakadt, a gyászjelentésekből lehet tudni, hogy vitéz Czeglédy Béla (5-2 parcella 2. sor 29. sírhely) és felesége (más parcellában és sírhelyen) Budapesten a Farkasréti temetőben nyugszik.

czegledy10

czegledy11Forrás: Gyászjelentések, dspace.oszk.hu

Papp Zsófia t. főtörzsőrmester
MH KIKNYP 2. KIK
KIHKR beo. alti.