MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Vitéz Boczkó Béla debrecenben született, itt is élt sokáig. A város háziezredének, a közös 39. gyalogezrednek tartalékos zászlósa volt. Sírját mégis Győrben sikerült megtalálni. Segítséget kaptam Orosz László századostól, a HM KIKNYP 8. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda megbízott irodavezetőjétől.

1895-ben született Debrecenben. A Nagy Háború idején a közös 39. gyalogezred zászlósaként indult a frontra. Az arany Vitézségi Érmet 1916 novemberében érdemelte ki. Az ezredkönyvben a következőket találjuk:

boczko1Forrás: Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs. és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborus története 1914-1918. Debrecen, 1939.

1917-ben már hadnagyi rangban van.

boczko2
Forrás: Forrás: Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs. és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborus története 1914-1918. Debrecen, 1939.

1922-ben avatták vitézzé:

boczko3
Forrás: Budapesti Közlöny, 59. évf. 181. sz. 1925. 08.23.

Debrecen központi szeszfőzdéjének vezetője volt.

bocko4
Forrás: Központi Értesítő, 52. évf. 16. sz. 1927.04.21.

boczko5
Forrás: Városok Lapja, 28. évfolyam, 25-26. szám, 1933.08.01.

1943-ban léptetik elő tartalékos főhadnaggyá.

boczko6
Forrás: Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 55. évfolyam, 23. sz., 1943.05.28.

Boczkó Béla nemesi családból származott, édesapja deményfalvi Boczkó Sámuel, édesanyja vajdahunyadi és felsőszilvási Dragota Natália. A lenti gyászjelentés Boczkó Béla édesapjáé. Édesanyja férje halála után újra férjhez ment. Harmadik férje egri Dr. Magoss György. Boczkó Bélának született egy féltestvére, Magoss Barna, aki fiatalon, 20 éves korában halt meg.

Édesapja gyászjlentése:

boczko9
Forrás: Gyászjelentések, www.dspace.oszk.hu

Vitéz deményfalvi Boczkó Béla sírja ezzel szemben Győrben található. 1956. 11.18-án hunyt el, és Győrben a Nádorvárosi Köztemető XI. parcella J sor 21. sírjában helyezték végső nyugalomra. Az ottani temetőgondnok, Limpek Péter úr is megerősítette az eltemetés helyét, a fotókat pedig Orosz László százados, a HM KIKNYP 8. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda megbízott irodavezetője készítette a sírhelyéről. Sajnos ma már semmilyen síremlék nem erősíti meg a vitéz egykori nyughelyét.

boczko8

boczko7Fotókat készítette Orosz László őrnagy

Áttemetés történhetett. Győrben a Nádorvárosi Köztemetőben csak egy üres sírhely van, míg Debrecenben a Köztemető I. parcellájában a Magoss család sírján szerepel vitéz Boczkó Béla neve.

Boczko5

boczko4Fotókat készítette Papp Zsófia t. ftőrm.

Papp Zsófia t. főtörzsőrmester
MH KIKNYP 2. KIK
KIHKR beo. alti.