A vitézségi érmet II. József császár és király 1789-ben arany és ezüst fokozattal alapította, majd 1848-ban „kis ezüst” fokozattal egészítette ki. A Vitézségi Érmet azoknak a katonáknak adományozták, akik vitéz és önfeláldozó cselekedeteikkel kitűntek az ellenség előtti harcban.
Az első világháború idején kezdetben csak a legénységi állományúaknak adományozták. I. Ferenc József 1915-ben tovább bővítette a palettát: február 14-én megalapította a Bronz Vitézségi Érmet, amelynek adományozási jogát leadta a hadosztály-, illetve hajóosztály-parancsnokoknak. Ezzel a kisebb jelentőségű haditettek jutalmazása is lehetővé vált, valamint adományozása egyszerűbb, gyorsabb lett. IV Károly uralkodása alatt az érem hátoldalán a felirat megváltozott. 1917. szeptemberétől az arany és a nagyezüst érmet tisztek részére is adományozták.

A Hajdú-Bihar megyei adattár a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) 2. Katonai Igazgatási Központ beosztott tisztjének, Farkas Gábor százados és Papp Zsófia t. főtörzsőrmester, beosztott altiszt munkája.

Debrecenben temetett első világháborús katonák adatbázisa hamarosan

Második világháború Debrecenben temetett hősei és civil áldozatai hamarosan