MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka
arany Vitézségi Érem

A vitézségi érmet II. József császár és király 1789-ben arany és ezüst fokozattal alapította, majd 1848-ban „kis ezüst” fokozattal egészítette ki. A Vitézségi Érmet azoknak a katonáknak adományozták, akik vitéz és önfeláldozó cselekedeteikkel kitűntek az ellenség előtti harcban.
Az első világháború idején kezdetben csak a legénységi állományúaknak adományozták. I. Ferenc József 1915-ben tovább bővítette a palettát: február 14-én megalapította a Bronz Vitézségi Érmet, amelynek adományozási jogát leadta a hadosztály-, illetve hajóosztály-parancsnokoknak. Ezzel a kisebb jelentőségű haditettek jutalmazása is lehetővé vált, valamint adományozása egyszerűbb, gyorsabb lett. IV Károly uralkodása alatt az érem hátoldalán a felirat megváltozott. 1917. szeptemberétől az arany és a nagyezüst érmet tisztek részére is adományozták.

A Hajdú-Bihar megyei adattár a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) 2. Katonai Igazgatási Központ beosztott tisztjének, Farkas Gábor százados és Papp Zsófia t. főtörzsőrmester, beosztott altiszt munkája.