A Magyar Hősök Napja alkalmából 2021. május 25. és 27. között az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda hadisírgondozásért felelős állománya az alábbi hősi halott katonák és kitüntetett hadviseltek sírhelyeinek karbantartását végezte el:

 

Fsz.

Sírhely megnevezése

1.

IX. tábla B oldali 1. sor 42. sír - Balássy László Béla főhadnagy (1918-1943, Megf. kiképző rep. oszt.) Szolgálatteljesítés közben elhunyt tiszt.
Mocsáry István őrnagy (1901-1942, 4. bombázó repülő osztály) A 2. magyar hadsereg kötelékében Urivnál hősi halált halt repülőtiszt emlékjele.

2.

VII-A liget - Felsővályi Nagy Frigyes vezérőrnagy (1877-1932, cs. és kir. 39. gye., Székely Hadosztály, m. kir. 12. "II. Rákóczi Ferenc" gyalogezred). Többszörösen kitüntetett I. világháborús hadviselt.

3.

VIII. tábla B. oldali különsor 12. sír - Gréf Endre ny. alezredes (1878-1940, m. kir. 32. h.gye.) Első világháborús hadviselt tiszt. Matherny Ödön ezredes/poszth. altábornagy (1882-1955, cs. és kir. 34. gye.) Többszörösen kitüntetett I. világháborús hadviselt.

4.

XV/5. tábla 3. sor 1. sír - Gyarmati Jenő tizedes (1920-1943, 18. k. ho. lov. szd., VI. ö. hu. szd.) II. világháborús hősi halott honvéd.

5.

XV/5. tábla 15. sor 4. sír – Mátyás Gábor honvéd (1897-1944. m. kir. 11. gyalogezred I. zászlóalj). II. világháborús hősi halott.

6.

XV/5. tábla 16. sor 2. sír – Dr. Nagy Endre t. hadnagy (1891–1917, cs. kir. 12. dragonyosezred) Első világháborús hősi halott.

7.

IX. tábla B oldali különsor 35. sír - Szilágyi József tartalékos főhadnagy - (1898-1942) I. világháborús hadviselt.

8.

IX. tábla B oldali különsor 24. sír - Tóth Ferenc honvéd (1916-1941, 13. kp. zlj.) II. világháborúban, a Szovjetunióban Odessza területen hősi halált halt honvéd emlékjele.

9.

XI. tábla B oldali különsor 68. sír - vitéz László Gábor szakaszvezető (1887-1943, cs. és kir. 39. gye.) I. világháborús kitüntett hadviselt.

10.

XI. liget 1. sír - ötömösi Geréby Pál tartalékos főhadnagy (1878-1915, m. kir. 2. honvéd huszárezred, népfelkelő osztály) I. világháborús hősi halott honvéd huszártiszt.

11.

XI. tábla B. oldali különsor 4. sír  - vitéz Papp Zoltán (1922-1943) Hősi halált halt a II. világháborúban.

12.

XI. tábla B. oldali különsor 33. sír - vitéz Zétényi Gyula (1886-1955) I. világháborús kitüntetett hadviselt

Nagy EndreDr. Nagy Endre t. hadnagy sírja a Debreceni Köztemetőben

A katonasíroknál a hősök emlékére mécsest gyújtottak, amely a 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezet „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport összefogásával valósult meg.

A felkeresett hősi sírok között található a Balássy család sírhelye, melyre két alacsony, szürke műkőből készült síremléket állítottak. A baloldali sírkőre vésték fel id. Balássy Miklós és fiai, Balássy László és ifj. Balássy Miklós vk. őrnagy nevét. Miklós 1943. augusztus 25-én, Budapesten halt meg a hadirokkant intézetben, László a II. világháborúban lelte halálát.

A két sírkő között egy fából faragott oszlop található. A kopjafa alakú emlékjelen Balássy Miklósné és első férje, Mocsáry István neve olvasható, aki a 2. magyar hadsereg állományában vesztette életét a Don-folyónál. A veszteségkimutatás szerint repülőgépe "bombázás alkalmával ellenséges területen lezuhant és elégett". Mocsáry István m. kir. őrnagyról 2017-ben dokumentumfilm is készült "Hová tűnt Mocsáry őrnagy?" címmel. A Magyar Roncskutató Egyesület az MH 86. Szolnok Helikopter Bázissal és az orosz Don Hazafias Hadtörténeti Kutató Csoport kutatóival közösen megtalálta a földi maradványait. A Magyar Szárnyak című folyóirat 1942. szeptember-októberi számaiban olvasható Orbán György főhadnagy, Mocsáry őrnagy segédtisztjének visszaemlékezése az osztályparancsnok utolsó útjáról. Tobak Tibor Pumák és Boszorkányok című könyve is részletesen beszámol az eseményekről, és az őrnagy pályájáról is. Bencze Csaba a doktori disszertációjában dolgozta fel a témát, Szabó Miklós pedig a Hadtörténelmi Közleményekben megjelent tanulmányában, "Az 1. repülőcsoport harcai 1942-ben a magyar források tükrében" címmel. Mocsáry István őrnagy naplót vezetett, amelyre a tanulmányok és értekezések is hivatkoznak, ez a Mocsáry-család tulajdonában van. A hadisir.hu oldalon azt olvashatjuk katonai pályafutásáról, hogy a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián, 1920. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Gyalogosként végzett, de a repülő fegyvernemhez került. 1942. március 30-án léptették elő őrnaggyá. A 4. bombázórepülő-osztály parancsnokaként teljesített frontszolgálatot a doni hadműveleti területen. 1942. augusztus 14-én a 4/1. bombázószázad gépei az urivi hidat támadták. A támadást a B-549 lajstromszámú géppel Mocsáry őrnagy vezette. A szovjet légelhárítás a repülőgépet eltalálta és az osztályparancsnok, valamint a gép személyzetéből két katona (Nagy Zoltán és Piri Imre) hősi halált halt. A szintén a gépen tartózkodó Németh János alezredes és Orbán György főhadnagy ejtőernyővel sikeresen el tudta hagyni a zuhanó gépet és túlélte a katasztrófát. Mivel a repülőgép a senki földjére zuhant, Mocsáry őrnagy és hősi halott bajtársai eltemetéséről nem lehetett gondoskodni. Mocsáry őrnagy posztumusz kitüntetései: a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje.

Balassy LaszloBalássy család sírhelye a Debreceni Köztemetőben.

MH KIKNYP 3. HTI

Farkas Gábor százados

Nagy Richárd t. főtörzsőrmester

Fotók: a szerzők