MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Veszteségkutatás

"A haza a, hon védelme minden magyar állampolgár kötelessége! Ezen szent kötelesség teljesítésében a katonáknak mindig is élen kellett (kell) járni. Ők azok a névhez kötött és sokszor névtelen hősök, akik esküjüknek megfelelően az életük feláldozásával is szolgálják a hazát, a haza védelmét, lett légyen szó bármely történelmi korról, bármely politikai irányzatról. A katona a rendfokozattól függetlenül családját hátrahagyva békében és háborúban egyaránt hőssé, példaképpé válhat, vagy csak "egyszerűen" helytáll, de ezek a cselekedetek, helytállások nem mehetnek a feledés homályába. A mindenkori jelenkor társadalmának a kötelessége - felelőssége-, hogy ezek a hősök méltó emlékként mutathassák a tisztességes helytállás irányát a jelen társadalmának, hogy az adott nemzet jövője fennmaradása biztosított legyen. Tisztesség és elismerés mindazoknak, akik ebben a nemes emlékmegőrzésben aktívan tevékenykednek." (Lamos Imre dandártábornok)

Európa Nagy Háborújának, és a második világháború vesztesége, civil áldozatai kelet-magyarországi településeken.

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete "Elfeledett emlékezet" háborús kegyelti kutatócsoport munkája. A csoport tagjai katonák, közalkalmazottak és civil kutatók.

Munkájukat felügyelik:
történész szakmai szempontból: Dr. Mazsu János történettudományok kandidátusa, egyetemi docens
levéltári szakmai szempontból: Szendiné Dr. Orvos Erzsébet a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója
kutatásvezető: Csákvári Sándor

Kutatásainkat segítő, támogató szervezetek:
A.K.S.D. Kft Debrecen, Déri Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Méliusz Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár, Őrváros Közalapítvány

Elérhető tartalmak

Hősök emlékműve - Nyíregyháza

Veszteségkutatás

Cikkek települések szerint

Módszertani útmutató

Egy lehetséges módszer a települések veszteségkutatásához.
Nyíregyháza Hősök Temetője

Adattár

Arany Vitézségi Érmesek

Papp Zsófia t. főtörzsőrmester munkája

Balmazújváros projekt

Település veszteségének feltárása önkéntes diákmunkával.

Öt vármegye vesztesége

Ilyés Imre r. alez, ömt őrnagy munkája