MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

 vattaySopron, 1891. augusztus 13. – Budapest, 1966. november 2. Nevét 1930-ban módosította Vattayra.
Elvégezte a kassai katonai alreáliskolát, majd a bécsújhelyi katonai akadémia hallgatója lett. 1912-ben avatták hadnaggyá. A nyíregyházi 14. huszárezred tisztjeként harcolt az első világháborúban: az orosz, a román, az olasz fronton. 1918-ban előléptetik századossá, olasz hadifogságba esik.

Hazatérése után: a Honvédelmi Minisztériumba (HM) beosztott tiszt (1920–1922), Horthy Miklós kormányzó szárnysegédje (1922–1928), a 7. vegyes dandárhoz beosztott ún. anyagi vezérkari tiszt (1928–1932). A HM alosztályvezetője (1932–1935), az 1. lovas hadosztály (1935–1937), majd ezredesként a szegedi 5. vegyes dandár vezérkari főnöke (1937–1939), Horthy Miklós kormányzó katonai irodájának h. vezetője (1939–1940).

1941 elejétől az I. lovasdandár, 1942. október 1-jétől az I. lovashadosztály parancsnoka és lovassági felügyelő. Csapatával harcolt a szovjet fronton: a német megszálláskor parancsot adott katonáinak az ellenállásra. 1944 júliusától 1 hónapig a II. tartalék hadtest parancsnoka. 1944. augusztus 17. – október 16. közt altábornagyként a kormányzó katonai irodájának főnöke, főhadsegéd.

Horthy Miklós kormányzó katonai irodájának főnökeként és főhadsegédeként részt vett a tervezett kiugrási kísérlet előkészítésében (1944. aug.–okt.), a németek őrizetbe vették (1944. okt. 16.), majd átadták a nyilas hatóságoknak, a hadbíróság hűtlenség címén lefokozta (1945. jan.). A szovjet csapatok elől menekülő nyilasok magukkal hurcolták Németországba, ahol amerikai fogságba esett (1945. ápr.). Hazatérése után előbb igazolták (1945. jún.), majd nyugdíjazták (1947. febr.). 1951-ben 10 évi börtönre ítélték háborús bűntett és az államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával. 1956-ban feltételesen szabadlábra helyezték, majd büntetését felfüggesztették. Ettől kezdve alkalmi munkákból élt, később a budapesti Béke téri katolikus templom „hivatalnoka” lett. 1965-ben kérte rehabilitálását, de visszautasították. Erre –a rehabilitációra- a Legfelsőbb Bíróság bűntelenséget kimondó határozata alapján, 2001-ben került sor. Naplója 1990-ben jelent meg Budapesten.

Újságcikk a 2001-ben történt rehabilitációról.