MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Bő két héttel ezelőtt halottak napja alkalmából néhány sír rendbetételével és rövid megemlékezéssel róttuk le tiszteletünket néhány katonahős előtt. Így többek között meglátogattuk vitéz bulcsi Janky Kocsárd vezérezredes, a Magyar Királyi Honvédség egykori főparancsnokának sírját is.

A tábornok sírja a XV/5. parcella 15. sorában található a Debreceni Köztemető 60 évesnél régebbi sírjai között. A sírhantot nem fedi külön síremlék. A tábornokra és feleségére egy fából készült fejfa emlékeztet. A szerény emléken réz színű táblán olvasható a neve.

Janky K2
Forrás: dkth.erda.hu

Janky Kocsárd 1868. február 11-én született Déván, Janky Lajos honvéd alezredes (később tábornok) fiaként. Szinte magától értetődően ő is katonai életutat választott.

1914-ben a Nagy Háború kitörésekor ezredével vonult ki a harctérre, hogy a millió hozzá hasonló bajtársa sorsában osztozzon és hazája hű katonájaként teljesítse kötelességét.

Janky K
Forrás: kepkonyvtar.hu, Őrzőhely: OSZK Kézirattár, Felvétel helye és ideje: Budapest, 1917

Az összeomlást követően Erdélyben maradt, ahol a románok internálták. Onnan 1919. augusztus 6-án megszökött és Aradon keresztül Szegedre ment, ahol jelentkezett a Nemzeti Hadseregbe. A Trianoni verdiktet követő nehéz években az újjá alakuló Magyar Királyi Honvédség sziklaszilárd talpköveként szervezi és építi azt. Ennek megkoronázásaként Horthy Miklós kormányzó kinevezte előbb a Magyar Királyi Honvédség vezérkari főnökévé, majd 1925. november 18-ával főparancsnokká.

A második világégést követő általános mellőzést és számkivetettséget ő is kénytelen volt elszenvedni 1954. október 20-án bekövetkezett haláláig, a volt Magyar Királyi Honvédség leghosszabb ideig vezérkari főnökként szolgált tábornoka.