Jakobinyi Béla ezredes 1974-től 1981 végéig a 15. Gépesített Lövész Hadosztály parancsnoka volt. A következő év január elsejétől a 3. Hadtest törzsfőnöke lett Cegléd helyőrségben egészen 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugállományban sem tétlenkedett, 1999-ben kezdeményezésére megalakult a Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata, a szervezet első elnöke is lett. A tagozat kezdettől összefogta a helyi alakulat aktív katonáit, valamint a környék nyugállományú katonáit és a Debreceni Egyetem hadtudomány iránt érdeklődő hallgatóit. Jelentős szerepet játszott a honvédelem ügyének népszerűsítésében, például iskolai vetélkedők rendszeres megszervezésével. Szakterülete a biztonságpolitika volt.

2019. április 17-én hunyt el. Özvegye hadtudományi, hadtörténeti könyveit felajánlotta a HFKP 2. Katonai Igazgatási Központ munkatársainak, akik felajánlották a válogatás lehetőségét a Bocskai dandár könyvtárának. Köszönjük a felajánlást és a lehetőséget, az állományunkból hiányzó művekkel gyarapíthattuk szakkönyvtárunk hadtudomány-történeti, helytörténeti, hadtörténeti könyveinek számát.

Néhány érdekesség a gyűjteményből:

Jakobinyiezds3

Jakobinyiezds2

 

Raktári szám Szerző Cím
323 V 23 Tálas Péter szerk.  Válaszok a terrorizmusra avagy Van-e út az afganisztáni "vadászattól" a fenntartható globalizációig 
940 E 33 Eisenhower, Dwight David  Keresztes háború Európában 
943.9 P 86 Poór János  Hajdúböszörmény a német megszállás és az új élet hajnalán, 1944 március - október
943.9 NY 89 Nyakas Miklós  A hajdúk letelepítése Böszörményben 
355 K 20 Károly Lipót  Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról 
355 A 89 Aszódy János A pokol zsoldosai : Lapok az Idegenlégió történetéből 
943.9 B 36 Barta Gábor Nándorfehérvár, 1456
355 M 84 Montgomery, Bernard Law Montgomery tábornagy emlékiratai 
943.9 SZ 61 Szentkirályi Elemér Kalauz Széchenyi István megismeréséhez 
930 M 18 Czeglédy Károly [et al.] A magyarság őstörténete
355 K 65 Kolozsvári Sándor  Akik túlélték a sikert : magyar "helyőrség" Aleppóban avagy A Magyar Néphadsereg mindmáig homályban tartott eredményes vállalkozása Szíriában 
943.9 L 49 Lengyel Dénes Kossuth Lajos öröksége : Mondák a XVIII. és XIX. századból 
355 Z 72 Zrínyi Miklós Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Zrínyi Miklós, a hadtudományi író
355 M 39 Horváth Miklós  szerk. A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál 
355 N 19 Nagy Gábor Páncélos csaták 
327 B 74 Bognár Károly, Hajma Lajos A hidegháború magyar szemmel: egyetemi jegyzet 
355 S 14 Saposnyikov B. A hadsereg agya
355 H 56 Helgert Imre  A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnoksága, 1849-1999 
355 A 17 Ács Tibor Széchenyi katonaévei 
355 B 37 Barta János (ifj.)  Budavár visszavétele 
355 SZ 87 Sokolovskij V. D. Hadászat
355 S 54 Shvoy Kálmán  Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata, 1918-1945
943.9 M 54 Méray Tibor  Nagy Imre élete és halála