MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Jakobinyi Béla ezredes 1974-től 1981 végéig a 15. Gépesített Lövész Hadosztály parancsnoka volt. A következő év január elsejétől a 3. Hadtest törzsfőnöke lett Cegléd helyőrségben egészen 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugállományban sem tétlenkedett, 1999-ben kezdeményezésére megalakult a Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata, a szervezet első elnöke is lett. A tagozat kezdettől összefogta a helyi alakulat aktív katonáit, valamint a környék nyugállományú katonáit és a Debreceni Egyetem hadtudomány iránt érdeklődő hallgatóit. Jelentős szerepet játszott a honvédelem ügyének népszerűsítésében, például iskolai vetélkedők rendszeres megszervezésével. Szakterülete a biztonságpolitika volt.

2019. április 17-én hunyt el. Özvegye hadtudományi, hadtörténeti könyveit felajánlotta a HFKP 2. Katonai Igazgatási Központ munkatársainak, akik felajánlották a válogatás lehetőségét a Bocskai dandár könyvtárának. Köszönjük a felajánlást és a lehetőséget, az állományunkból hiányzó művekkel gyarapíthattuk szakkönyvtárunk hadtudomány-történeti, helytörténeti, hadtörténeti könyveinek számát.

Néhány érdekesség a gyűjteményből:

Jakobinyiezds3

Jakobinyiezds2

 

Raktári szám Szerző Cím
323 V 23 Tálas Péter szerk.  Válaszok a terrorizmusra avagy Van-e út az afganisztáni "vadászattól" a fenntartható globalizációig 
940 E 33 Eisenhower, Dwight David  Keresztes háború Európában 
943.9 P 86 Poór János  Hajdúböszörmény a német megszállás és az új élet hajnalán, 1944 március - október
943.9 NY 89 Nyakas Miklós  A hajdúk letelepítése Böszörményben 
355 K 20 Károly Lipót  Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról 
355 A 89 Aszódy János A pokol zsoldosai : Lapok az Idegenlégió történetéből 
943.9 B 36 Barta Gábor Nándorfehérvár, 1456
355 M 84 Montgomery, Bernard Law Montgomery tábornagy emlékiratai 
943.9 SZ 61 Szentkirályi Elemér Kalauz Széchenyi István megismeréséhez 
930 M 18 Czeglédy Károly [et al.] A magyarság őstörténete
355 K 65 Kolozsvári Sándor  Akik túlélték a sikert : magyar "helyőrség" Aleppóban avagy A Magyar Néphadsereg mindmáig homályban tartott eredményes vállalkozása Szíriában 
943.9 L 49 Lengyel Dénes Kossuth Lajos öröksége : Mondák a XVIII. és XIX. századból 
355 Z 72 Zrínyi Miklós Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Zrínyi Miklós, a hadtudományi író
355 M 39 Horváth Miklós  szerk. A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál 
355 N 19 Nagy Gábor Páncélos csaták 
327 B 74 Bognár Károly, Hajma Lajos A hidegháború magyar szemmel: egyetemi jegyzet 
355 S 14 Saposnyikov B. A hadsereg agya
355 H 56 Helgert Imre  A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnoksága, 1849-1999 
355 A 17 Ács Tibor Széchenyi katonaévei 
355 B 37 Barta János (ifj.)  Budavár visszavétele 
355 SZ 87 Sokolovskij V. D. Hadászat
355 S 54 Shvoy Kálmán  Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata, 1918-1945
943.9 M 54 Méray Tibor  Nagy Imre élete és halála

Ízelítő a kínálatból: Abishur Prakash: Új geopolitika : a világ jövője technológia

A szerő gondolata, hogy először fordulhat elő, hogy nem a múltunk határozza meg a jövőnket. Az új világban a technológia fejlettsége fog dönteni a hatalom kérdésében. Szuperhatalmak is megdőlhetnek, és „egy olyan nemzet, mint a magyar is, kibonthatja szárnyait, és korábban elképzelhetetlen eredményeket érhet el”. A könyv a ma már létező, de még kezdetleges technológiákra vizsgál meg lehetséges fejlődési utakat. A nézőpont egészen különleges: 2050-et írunk, és virtuális eszközön keresztül tekintünk vissza arra, hogy az évszázad elejéhez képest milyen változásokat indukáltak a technológiák az élet különböző területein, és ezek milyen hatásokat válthattak ki az országok geopolitikai kapcsolatrendszerében.

2016. augusztus 1-jétől a Dialóg Campus Kiadó a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadója. Profilja az egyetem képzési területeihez igazodóan többek között a nemzetbiztonság, hadtudomány területén egyetemi szakkönyvekkel, tankönyvekkel és jegyzetekkel bővült.

Ingyenesen elérhető magyar és angol nyelvű elektronikus könyvekkel is segíti a fent említett tudományterületek művelőit és az érdeklődőket.

Néhány ajánlat kínálatukból:

Dr. Szilágyi Adrienn alezredes asszony és Vantal Zsolt alezredes úr felajánlása a könyvtár olvasónak. Nagy köszönet érte.

Szak és szépirodalmi művek angol nyelven, hiszen az olvasás hasznos a nyelvtanulóknak, de azoknak is, akik szinten szeretnék tartani a már megszerzett nyekvtudásukat.

kepes matt„ A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és új ismeretekkel való behelyettesítésére. a képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a gyerekeket.”
Polgár Judit nemzetközi sakknagymester

A sakktörténet legjobb női sakkozója, Polgár Judit nemzetközi sakknagymester 25 éve vezeti a női világranglistát. 2012-ben a Föld tíz legokosabb emberei közé választották, mint egyetlen magyart. Pályafutása során minden vezető szupernagymestert legyőzött. Közülük kiemelkedik 10 világbajnok: Anand, Carlsen, Halifman, Karpov, Kaszimdzsanov, Kaszparov, Kramnyik, Szpasszkij, Ponomarjov, Topalov! Magyarországon az év sakkozója címet kiérdemelte: 1989, 1991, 1993, 1994, 1998–2003, 2005–2012 években. A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete 2014. január 23-i közgyűlésén tagjai közé választotta a sakkozó Polgár Juditot.

amerikaibombHorváth Attila egy roppant bonyolult és egyben régóta esedékes hiánypótló munkát végzett el. Céljául az első Frantic hadművelet részletes elemzését tűzte ki, amely magyar célpont, Debrecen vasúti létesítményei ellen zajlott. Írja a könyvről Oláh András Pál történész.

A könyv végigvezeti olavsóját a hadművelet előkészítésétől kezdve a légitámadás lezajlásán és annak elsődleges hatásain át egészen annak utóéletéig. Közben olyan kérdésekre is választ kapunk, hogyan történhett, hogy Debrecenre majd 2 órán keresztül hullott a bomba, miközben az a kötelék amelyik megkezdte a Nagyállomás bombázását, 30 perc múlva már el is hagyta Magyarország légterét.