MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Gyalókai Jenő: A debreceni ütközetről
Megjelent: Akadémiai Értesítő, 37. kötet (1926. évfolyam) p. 241-245

A magyar forradalom napjai - debreceni ütközet
Forrás: Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849. julius elsője után (Pest, 1850)

Horváth Attila: Az 1849. augusztus 2-i debreceni ütközet

Szűcs Ernő: A debreceni csata
Forrás: Honismeret, 20. évf. 4. szám, 1992. A szabadságharc végnapjai

Debreceni csata- egy szemtanú visszaemlékezése
Forrás: Pesti Napló, 52. évf. 219. sz. 1901.08.11

Debrecentől Világosig. Visszaemlékezés 1849. augusztus 13-ra
Forrás: Pesti Hírlap, 14. évf. 225. sz. 1892.08.14

Debreczeni honvéd-síremlék terve
Megjelent: Vasárnapi Ujság – 1861, 25. szám / 1861.06.23

Komlóssy: Debreceni honvédemlék
Forrás: Hazánk s a Külföld, 4. évf., 45. sz. 1868.11.04.

Jókai Mór: Mégsem lesz belőle tekintetes asszony
Szereplői debreceni polgárok1848/49-ben az elbeszélés tartalmazza az 1849. aug. 2-i debreceni ütközet leírását is.

Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme A debreceni csata. 1849. augusztus 2-án.

Az 1848/49-es szabadságharc egy elfeledett csatája

A debreceni csata 1849. augusztus 2-án térkép

Az 1849-i orosz invázió vezérei
Megjelent: Kincses Kalendárium 1911

mauzoleum avatas

Forrás: Képes Pesti Hirlap, 54. évf. 145. sz. 1932.08.06.

 

Jakobinyi Béla ezredes 1974-től 1981 végéig a 15. Gépesített Lövész Hadosztály parancsnoka volt. A következő év január elsejétől a 3. Hadtest törzsfőnöke lett Cegléd helyőrségben egészen 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugállományban sem tétlenkedett, 1999-ben kezdeményezésére megalakult a Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata, a szervezet első elnöke is lett. A tagozat kezdettől összefogta a helyi alakulat aktív katonáit, valamint a környék nyugállományú katonáit és a Debreceni Egyetem hadtudomány iránt érdeklődő hallgatóit. Jelentős szerepet játszott a honvédelem ügyének népszerűsítésében, például iskolai vetélkedők rendszeres megszervezésével. Szakterülete a biztonságpolitika volt.

2019. április 17-én hunyt el. Özvegye hadtudományi, hadtörténeti könyveit felajánlotta a HFKP 2. Katonai Igazgatási Központ munkatársainak, akik felajánlották a válogatás lehetőségét a Bocskai dandár könyvtárának. Köszönjük a felajánlást és a lehetőséget, az állományunkból hiányzó művekkel gyarapíthattuk szakkönyvtárunk hadtudomány-történeti, helytörténeti, hadtörténeti könyveinek számát.

Néhány érdekesség a gyűjteményből:

Jakobinyiezds3

Jakobinyiezds2

 

Raktári szám Szerző Cím
323 V 23 Tálas Péter szerk.  Válaszok a terrorizmusra avagy Van-e út az afganisztáni "vadászattól" a fenntartható globalizációig 
940 E 33 Eisenhower, Dwight David  Keresztes háború Európában 
943.9 P 86 Poór János  Hajdúböszörmény a német megszállás és az új élet hajnalán, 1944 március - október
943.9 NY 89 Nyakas Miklós  A hajdúk letelepítése Böszörményben 
355 K 20 Károly Lipót  Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról 
355 A 89 Aszódy János A pokol zsoldosai : Lapok az Idegenlégió történetéből 
943.9 B 36 Barta Gábor Nándorfehérvár, 1456
355 M 84 Montgomery, Bernard Law Montgomery tábornagy emlékiratai 
943.9 SZ 61 Szentkirályi Elemér Kalauz Széchenyi István megismeréséhez 
930 M 18 Czeglédy Károly [et al.] A magyarság őstörténete
355 K 65 Kolozsvári Sándor  Akik túlélték a sikert : magyar "helyőrség" Aleppóban avagy A Magyar Néphadsereg mindmáig homályban tartott eredményes vállalkozása Szíriában 
943.9 L 49 Lengyel Dénes Kossuth Lajos öröksége : Mondák a XVIII. és XIX. századból 
355 Z 72 Zrínyi Miklós Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Zrínyi Miklós, a hadtudományi író
355 M 39 Horváth Miklós  szerk. A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál 
355 N 19 Nagy Gábor Páncélos csaták 
327 B 74 Bognár Károly, Hajma Lajos A hidegháború magyar szemmel: egyetemi jegyzet 
355 S 14 Saposnyikov B. A hadsereg agya
355 H 56 Helgert Imre  A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnoksága, 1849-1999 
355 A 17 Ács Tibor Széchenyi katonaévei 
355 B 37 Barta János (ifj.)  Budavár visszavétele 
355 SZ 87 Sokolovskij V. D. Hadászat
355 S 54 Shvoy Kálmán  Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata, 1918-1945
943.9 M 54 Méray Tibor  Nagy Imre élete és halála

Ízelítő a kínálatból: Abishur Prakash: Új geopolitika : a világ jövője technológia

A szerő gondolata, hogy először fordulhat elő, hogy nem a múltunk határozza meg a jövőnket. Az új világban a technológia fejlettsége fog dönteni a hatalom kérdésében. Szuperhatalmak is megdőlhetnek, és „egy olyan nemzet, mint a magyar is, kibonthatja szárnyait, és korábban elképzelhetetlen eredményeket érhet el”. A könyv a ma már létező, de még kezdetleges technológiákra vizsgál meg lehetséges fejlődési utakat. A nézőpont egészen különleges: 2050-et írunk, és virtuális eszközön keresztül tekintünk vissza arra, hogy az évszázad elejéhez képest milyen változásokat indukáltak a technológiák az élet különböző területein, és ezek milyen hatásokat válthattak ki az országok geopolitikai kapcsolatrendszerében.

2016. augusztus 1-jétől a Dialóg Campus Kiadó a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadója. Profilja az egyetem képzési területeihez igazodóan többek között a nemzetbiztonság, hadtudomány területén egyetemi szakkönyvekkel, tankönyvekkel és jegyzetekkel bővült.

Ingyenesen elérhető magyar és angol nyelvű elektronikus könyvekkel is segíti a fent említett tudományterületek művelőit és az érdeklődőket.

Néhány ajánlat kínálatukból:

Dr. Szilágyi Adrienn alezredes asszony és Vantal Zsolt alezredes úr felajánlása a könyvtár olvasónak. Nagy köszönet érte.

Szak és szépirodalmi művek angol nyelven, hiszen az olvasás hasznos a nyelvtanulóknak, de azoknak is, akik szinten szeretnék tartani a már megszerzett nyekvtudásukat.

kepes matt„ A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és új ismeretekkel való behelyettesítésére. a képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a gyerekeket.”
Polgár Judit nemzetközi sakknagymester

A sakktörténet legjobb női sakkozója, Polgár Judit nemzetközi sakknagymester 25 éve vezeti a női világranglistát. 2012-ben a Föld tíz legokosabb emberei közé választották, mint egyetlen magyart. Pályafutása során minden vezető szupernagymestert legyőzött. Közülük kiemelkedik 10 világbajnok: Anand, Carlsen, Halifman, Karpov, Kaszimdzsanov, Kaszparov, Kramnyik, Szpasszkij, Ponomarjov, Topalov! Magyarországon az év sakkozója címet kiérdemelte: 1989, 1991, 1993, 1994, 1998–2003, 2005–2012 években. A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete 2014. január 23-i közgyűlésén tagjai közé választotta a sakkozó Polgár Juditot.