A Magyar Hősök napjára történő felkészülés részként 2020. május 27. és 29. között a MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ hadisírgondozásért felelős beosztott állománya hősi halott katonák és kitüntetett hadviseltek sírhelyeit tartotta karban.

A katonasíroknál az elhunyt hősök emlékére mécsest gyújtottak. A program a MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Megyei Szervezete és a HTBK Debreceni Szervezet "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport összefogásával valósult meg.

Fsz.

Sírhely megnevezése

1.

XV/5. tábla 16. sor 2. sír – Dr. Nagy Endre t. hadnagy (1891 – 1917, cs. kir. 12. dragonyos ezred), első világháborús hősi halott.

2.

XV/5 tábla 15. sor 4. sír - Mátyás Gábor honvéd (1897-1944, m. kir. 11. Bocskai István hajdúezred I. zászlóalj), második világháborús hősi halott.

3.

XV/5 tábla 15. sor 16. sír - vitéz bulcsi Janky Kocsárd lovassági tábornok (vezérezredes, 1868-1954), a Katonai Mária Terézia Rend lovagja, 1925-1930 között a m. kir. honvédség főparancsnoka. Többszörösen kitüntetett hadviselt tábornok.

4.

XXIII. tábla, 37. sor 12. sír - Szilágyi Gábor tizedes, később szakaszvezető (1884 – 1952, cs. kir. 63. gyalogezred; cs. kir. 39. gyalogezred), Arany Vitézségi Éremmel kitüntett első világháborús hadviselt.

5.

VII-A liget - Felsővályi Nagy Frigyes vezérőrnagy (1877-1932, cs. és kir. 39. gye., Székely Hadosztály, m. kir. 12. "II. Rákóczi Ferenc" gyalogezred). Többszörösen kitüntetett első világháborús hadviselt.

6.

XV/1 tábla AB sarok - Tóth Károly honvéd (1901-1944), második világháborús hősi halott.

7.

V. tábla BO 2. sor 26. sír - Király A. Imre honvéd (1900-1944), második világháborús hősi halott.

 Fotók: Farkas Gábor szds., Papp Zsófia t. ftőrm.