MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A Radaros Katonák Baráti Köre Szarka János nyugállományú ezredes, a Baráti Kör vezetőjének szervezésében a Pavilon laktanyában történt eseményekre emlékezett. 1945. március 4-én elsőként a debreceni honvédkerület területén alakult meg a 6. honvédhadosztály.

A magyar kultúra napjára Soroczki-Pintér Balázs balmazújvárosi helytörténeti kutató által hozzánk eljuttatott verset ajánljuk. Egy szintén balmazújvárosi születésű, 3. népfelkelő gyalogezred katonájának, Juhász Bálint orosz hadifogságban íródott versét. Ezúton is köszönjük.

A sárándi köztemető bejárásakor Farkas Gábor százados és csapata (MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási központ) egy magas rangú katona, vitéz ippi és érkeserüi Fráter Tibor magyar királyi honvéd vezérőrnagy sírjára bukkant. A források segítségével kibontakozott életútja.

2019. december 17-én tartotta az "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport éves beszámolóját. A csoport munkájának szakmai segítői, támogatói, és a hely- hadtörténeti és vesztességkutatási, hadisírfelmérési munkát végzők (mintegy 20 fő), aktív és tiszteletbeli tagok ismertették tevékenységüket.

Kutatócsoportunk Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén levő hadisírok adatfeltárása után a mai Hajdú-Bihar megye településeinek temetőfelmérésein munkálkodik. Erre az a tapasztalat késztet bennünket, hogy csaknem minden temetőben találunk olyan hősi sírokat, amelyben nyugvó személyek adataihoz más módon nem jutnánk hozzá. Vagyis egyik nagyon fontos forrásunk maga a temető…

Néhány hősi halott és kitüntetett hadviselt sírhelyének karbantartása valósult meg a napokban, majd az elhunyt életútjának felidézésével rövid megemlékezést  tartottak a síroknál. A program a MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ, a 2. Vitéz Vattai Antal Területvédelmi Ezred, 3. Oláh Sándor Területvédelmi Zászlóalj és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Megyei Szervezete összefogásával valósult meg.