MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Mogyorós Enikő kolléganőnk a Vay Ádám Kiképzőbázis könyvtárvezetője  és Szendiné dr. Orvos Erzsébet a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár vezetője, a könyvtárban folyó műhelymunka levéltárszakmai irányítója rangos elismerést kapott, mindketten a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesültek. A kitüntetéshez gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

70 évvel ezelőtt az egész ország a szabadságharc centenáriumára készült, erre az évfordulóra alapították, majd osztották ki először március 15-én a Kossuth-díjat. Eközben még több mint 100 ezer magyar fogoly dolgozott szovjet hadifogolytáborokban és munkászászlóaljakban.

Többek között egy hajdúhadházi hadifogoly is, aki március 15-ét Azerbajdzsán területén levő Hanlar északi peremkerületében levő táborban ünnepelte. Erről tanúskodik szüleinek írt levele.

Ismét köszönettel tartozunk Erdeiné Bódán Katalinnak, hogy gyűjteményét a Bocskai dandárnak és  könyvtárainak ajánlotta fel, és értékes forrással gyarapította dokumentumtárunkat. 

"Riport- és dokumentumfilmeket forgatott, stúdióműsorokat, majd 1964-től animációs filmeket is rendezett. Az ő keze alól került ki többek közt a Kukori és Kotkoda, illetve a Mikrobi"- lehet olvasni a legtöbb hírportálon.
Mata Jánosra emlékezve nekünk más is eszünkbe jut.

TemetoW 005„Én pedig, hogy ne legyen egyszerű az élet- keresgélni kezdtem az itthoni "Augias istálló”-jában ama szombathelyi temető után. S lám csoda történt, mert meg is találtam! Hidd el ez tényleg ritkán esik meg, mert filmes múltam hozadékai szó szerint ellepték a lakást, melyre bízvást ki lehetne tenni a táblát, hogy "MEGTELT". No de a lényeg az, hogy megtaláltam, azt a bizonyos térképet, mely minden bizonnyal talán 1929-ben készülhetett - alján ugyanis ez a dátum áll.

Az első világháború mindennapjaiba enged bepillantást a Requiem 660 000 katonáért című új időszaki tárlat, amely egy magyar huszártiszt harctéri naplóját eleveníti meg.

A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület vándorkiállítása egy honvéd huszár főhadnagy harctéri naplója alapján mutatja be az első világháború harcait, hétköznapjait, az összecsapásokat, az ünnepeket. A harctéri napló szerzője Máriássy László főhadnagy, aki a kassai magyar királyi 5. honvéd huszárezredben teljesített szolgálatot. Tisztként és nemesként megengedhette magának, hogy fényképezőgépe legyen, ezért nemcsak írásban rögzítette élményeit, benyomásait, hanem rengeteg felvételt is készített.

A reformáció "fáját" '56 november negyedike hajnalán, kis híján kidöntötte az a szovjet páncélos, amelyik végigsorozta a Posta átjáró múzeum felőli oldalát. Mindezt csak azért tudom, mert az esetnek, (a majdnem kidöntésnek) szemtanúi voltunk anyámmal. Ö ugyanis a Postán dolgozott, és amikor hajnalban meghallotta a lövéseket, felrázott engem (én pár órája jöttem meg Miskolcról, a két egyetem magam csinálta összekötőjeként, ahol mindenféle kalandokba keveredtem, de erről egyszer máskor), ami nem volt könnyű, mert hullafáradtan aludtam, szóval felrázott, hogy menjünk, nézzük meg, mi történik. Aggódott a kollégáiért, akik ott maradtak ügyeletben.