MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A Bruszilov offenzíva volt a cári haderő utolsó nagy támadása és utolsó nagy sikere. A történetírás a Monarchia veszteségeit 600 000 főben állapítja meg, de vannak források, amelyek 975 000 főben adják meg a dunai birodalom hadseregéből kiesett katonák számát.

Szentgyörgyi János helytörténeti írásaiból válogatva, Dózsa mester utcájához korszakban, és talán földrajzi távolságban is közel álló Vár utca eredete következik. Az eredeti cikk 1998-ban jelent meg a Hajdú-Bihari Naplóban. A XIII. században Debrecen is földesúri birtok lett. Az Istvánt követő királyok folytatták a kereszténység terjesztését, amelynek érdekében egyre több főnemesi lovagot hívtak be Németalföldről.

Debreceni utcanevek, amelyek egykor a városban élt, a városért tett katonáknak állítanak emléket. Válogatás Szentgyörgyi János helytörténeti irásaiból, amelyeknek zöme a Hajdú-Bihari Naplóban jelent meg 1989 táján, illetve egyéb Debrecenhez kötődő újságokban. Elsőként a Mester utca eredete következik, hiszen Debrecen felemelkedését egy kiváló katonának, Károly Róbert egyik hadvezérének, Dózsa (Dósa) nádornak köszönheti.

Mit ábrázol a kép? Hol található? Szentgyörgyi János Debrecen c. újság 2005.06.29-én megjelent számában található cikkrészlet, valamint a cikk végén található alaprajz segítséget ad!

Egy szakdolgozattal gyarapodott a hadtörténeti tanulmányaink száma, Batári Gergő, témavezetője dr. Barta Róbert és külső konzulense Csákvári Sándor segítségével.  

Az előző cikkben említett szovjet emlékművekkel kapcsolatos a következő kutatási jelentés. Valóban tényleg annyi hősi halott nyugodott az emlékművek alatt, mint ahány személyt feltüntettek rajta? A 232. lövészhadosztály, hadosztálytörzs, hadosztály hadműveleti tisztjének neve, aki 1944. november 23-án vesztette életét Felsőzsolcán, szerepelt az Alföldi-palota előtt emelt szovjet emlékmű márványtábláján. A hadműveleti tiszt eltemetési helyével kapcsolatos kérdések a könyvtárban helyet kapó HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport kutatásvezetőjéhez, Csákvári Sándorhoz érkeztek.