39. gyalogezred emlékműve

Debrecen 1809. januártól a 39. gyalogezred toborzási központja, ettől kezdve többé-kevésbé folyamatosan jelen van a város életében. Azon túl, hogy a kitűnő, bátor hajdúsági katonákat toborozták, hol a tartalékdivíziónak, hol egy századnak, hol egy zászlóaljnak adott a város ideiglenes otthont.

lovassági laktanya

"Nyíregyházát, amióta csak laktanyákban egyesítették a régi hadsereg csapatait, környékének talaj viszonyai elsőrangú huszárhelyőrséggé avatták. Nem volt az országban még egy olyan város, ahol a huszár az istállóajtó mellől elindulhatott volna vágtában a világ mind a négy égtája felé - akár a város mellékutcáin át is - anélkül, hogy egy percre lekerült volna a megyét borító homokszmirnaszőnyegről"
1830-as évektől számtalan alakulatnak adott otthont Nyíregyháza, így pl. gróf Wrbna altábornagy nevét viselő 6. könnyűlovas ezred századait, az l850-l860-as években pedig a II. ulánusezred alosztályait helyezték el a városban. Az l848-49-es forradalom és szabadságharc idején Nyíregyházán szervezték meg a honvédsereg 43. zászlóalját és 1849 tavaszán néhány hétig itt pihent, s itt töltötték fel a lengyel Thórzniczky-féle lovascsapatot is.

harcok Galíciában

A Monarchia Galíciában harcoló erői elsődleges feladatuknak tartották, hogy a felvonult orosz haderőt minél nagyobb mértékben lekössék legalább hat hétig, lehetővé téve, hogy Németország teljes erejével a nyugati hadszíntérre koncentrálhasson. A hírszerzés korábbi hibái miatt azonban jelentősen alábecsülték a szembenálló erők nagyságát, ami előrevetítette a jelentős veszteségek bekövetkeztét.

Debrecen

Nem „ütöttem el" az évszámot. Szándékom az, hogy az 1848. március 15. első évfordulójának debreceni eseményeiről faggassak forrásokat. Kicsit kijjebb is tekintve a városból, amennyire az írott emlékezet ezt lehetővé teszi. A történetírás iskolái között akad olyan is, amelyik szerint a történelem eseményeiből az a legfontosabb, amit és ahogy azt a benne élő ember megél. Legyenek azok (történelmi) hétköznapok, vagy éppen ünnepek. Nézzük hát, városunk cívis lakói miképpen élték meg ezeket a napokat? Mit jelentett a korabeli Debrecennek (el)viselni a fővárosi státuszt?

39. lövészzászlóalj zászlója

258 évvel ezelőtt ezen napon hívták életre Debrecen egykori háziezredét, a császári királyi 39. gyalogezredet. Erre emlékeznek ma a Bocskai-dandár 39. lövészezredének katonái. Hende Csaba honvédelmi miniszter 2011-ben adományozta nekik a legendás ezred hadrendi számát, és zászlóját. Azt a zászlót, amely egykor a hős ezred katonái számára jelentette az együvé tartozás, a bajtársiasság szimbólumát. Egy zászlónak is van története, s ez szorosan összefügg a mögötte haladó "névtelenek" tetteivel.

harcok a Monte San Gabriele-n

Szarka Levente, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola történelemtanára, ömt főhadnagy tanulmánya a 3. honvéd gyalogezrednek a Monte San Gabriele védelmében folytatott hősies küzdelmét mutatja be.