A reformáció "fáját" '56 november negyedike hajnalán, kis híján kidöntötte az a szovjet páncélos, amelyik végigsorozta a Posta átjáró múzeum felőli oldalát. Mindezt csak azért tudom, mert az esetnek, (a majdnem kidöntésnek) szemtanúi voltunk anyámmal. Ö ugyanis a Postán dolgozott, és amikor hajnalban meghallotta a lövéseket, felrázott engem (én pár órája jöttem meg Miskolcról, a két egyetem magam csinálta összekötőjeként, ahol mindenféle kalandokba keveredtem, de erről egyszer máskor), ami nem volt könnyű, mert hullafáradtan aludtam, szóval felrázott, hogy menjünk, nézzük meg, mi történik. Aggódott a kollégáiért, akik ott maradtak ügyeletben. 

karácsony a fronton

Karácsonykor természetes az ember vágya a békére. Nem volt ez másképp az 1. világháború folyamán sem, ahol a harcban részt vevők fokozottan élték meg a béke és a család hiányát. Bár a nagyhatalmak vezetői nem fogadták el XV. Benedek pápa fegyverszüneti felhívását, a katonák mindent elkövettek, hogy a Karácsony hangulatát és szellemét legalább Szenteste felidézzék.

Barakonyi Károly

Nagy érdeklődéssel vettem kézbe a Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében című kötetet. Különösen Rózsafi János Felderítő vállalkozások a Haláldombnál – Egy kutatás története című tanulmánya ragadta meg figyelmemet, debreceni vonatkozású tartalma miatt. Ebben a részben számol be a szerző a debreceni 3. honvéd gyalogezred kötelékébe tartozó katonának, Barakonyi Károlynak hőstettéről és tragikus haláláról. A Ki volt Barakonyi Károly? című bekezdésben arról ír, hogy noha több irányban folytatott kutatásokat, mégis csak részinformációkat sikerült róla szereznie. A Debreceni Református Kollégiumtól kapott tájékoztatás szerint Barakonyi Károly nem szerepelt egyik tagintézmény névkönyvében sem.

3. honvéd gyalogezred laktanyája

A kiegyezés után 1868-ban megszületett XLI. törvénycikk a honvédségről és a XLII. törvénycikk a népfelkelésről teszi lehetővé a Magyar Honvédség megszervezését. Az országot hat, majd 1871-től hét honvédkerületre osztották. A törvény 82 honvédzászlóalj szervezését rendelte el. Egy honvéd gyalogos zászlóalj egy törzsből és négy századból állt. Kezdetben csak a törzsek alakultak meg. 1872 végére felszámolták az összes határőr gyalogezredet, ezekből is honvéd zászlóaljakat alakítottak. A honvéd gyalogság létszáma 1873-ra elérte az 150 000 főt.

A Bocskai-dandár 39. lövészezredének katonái néhány évvel ezelőtt bukkantak rá elődeik emléktáblájára a debreceni Szent Anna Székesegyházban. A táblán évszámok, ütközetek nevei, hozzájuk rendelve a tiszti és legénységi veszteségek… Katonasorsok A legutolsó bejegyzésnek nyomába eredtünk.

39. gyalogezred emlékműve

Debrecen 1809. januártól a 39. gyalogezred toborzási központja, ettől kezdve többé-kevésbé folyamatosan jelen van a város életében. Azon túl, hogy a kitűnő, bátor hajdúsági katonákat toborozták, hol a tartalékdivíziónak, hol egy századnak, hol egy zászlóaljnak adott a város ideiglenes otthont.