MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2019. december 17-én tartotta az "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport éves beszámolóját. A csoport munkájának szakmai segítői, támogatói, és a hely- hadtörténeti és vesztességkutatási, hadisírfelmérési munkát végzők (mintegy 20 fő), aktív és tiszteletbeli tagok ismertették tevékenységüket.

Kutatócsoportunk Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén levő hadisírok adatfeltárása után a mai Hajdú-Bihar megye településeinek temetőfelmérésein munkálkodik. Erre az a tapasztalat késztet bennünket, hogy csaknem minden temetőben találunk olyan hősi sírokat, amelyben nyugvó személyek adataihoz más módon nem jutnánk hozzá. Vagyis egyik nagyon fontos forrásunk maga a temető…

Néhány hősi halott és kitüntetett hadviselt sírhelyének karbantartása valósult meg a napokban, majd az elhunyt életútjának felidézésével rövid megemlékezést  tartottak a síroknál. A program a MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ, a 2. Vitéz Vattai Antal Területvédelmi Ezred, 3. Oláh Sándor Területvédelmi Zászlóalj és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Megyei Szervezete összefogásával valósult meg.

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban október 23-a alkalmából tartott ünnepségen elismerésben részesültek az "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagjai.

Csákvári Sándor kutatásvezető előadása elhangzott a cseh-magyar kadétiskolások közös hadisírgondozó programján. A diákok betekintést kaptak a Debreceni Militárium egyik virtuális terébe a Honvédtemető, Hősök temetőjének térinformatikai feldolgozásába (magyar-angol-német nyelven elérhető), amellyel otthonukban is megtalálhatják az egykori cseh és morva katonák nyughelyét a temetőben.

2019 októberében a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium már hagyományos keretek között fogadta cseh testvériskolájának kadétjait Moravské Třebové településről. Kedd délelőtti programjukat a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár kulturális központja és könyvtára is segítette. A kadétok ismerkedtek dandárunk katonatörténeti gyűjteményével (csapatmúzeumával), ahol elsősorban a cseh-magyar közös múlt egyes elemeiről kaptak tájékoztatást.