MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Az idén újra lehetősége nyílt a Bocskai dandárnak bekapcsolódni a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény eseményeibe, amely Debrecenben évente a Déri Múzeum szervezésében kerül megrendezésre. A részvételhez sok segítséget nyújtott Debrecen város Önkormányzata, és a Csokonai Színház is.

Szent Iván éjjeléhez kötődően ismét lesz Múzeumok Éjszakája Debrecenben 2022. június 25-én, szombaton, amihez a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár is csatlakozik. A helyszín a Csokonai Irodalmi Labor, ahol a rendezvény megnyitójára 17.00-kor kerül sor.

2022. június 16-án ellátogatott hozzánk Budapestről a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, a Bem József Bajtársi Egyesület és a Tiszta Égbolt Egyesület. Az Egyesületek kinyilatkoztatott célja a honvédelem társadalmi szolgálata, a hazafiság eszményére épülő honvédelem, s az ezzel összefüggő tevékenységek társadalmi támogatása, a honvédelem érdekeinek bemutatása és népszerűsítése. Ennek jegyében nagy figyelmet fordítanak a magyar katonai hagyományok ápolására, a bajtársiasság, a katonai testületi szellem erősítésére, a katonai erények és értékek társadalmi népszerűsítésére elsősorban az ifjúság körében, az arra rászorulók szociális és karitatív támogatására.

Nyomozás az Orosz Hadifogoly- és Járványtemető emlékművének állítója után

 

2021. november 5-én, a „70 éve a hazáért, 30 éve Debrecenért!” Parancsnoki találkozó és háborús kegyelet a Bocskai Dandár születésnapján című emlékülésen hallhatta az érdeklődő közönség Szikla Gergő főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport levéltáros szakmai vezetőjének előadását:

Ki volt ősbudai Rácz Béla? – Egy „eltűnt” főhadnagy nyomában az internet segítségével

(Mata János ‑filmrendező, törzsőrmester, (1934 – 2017), kutatócsoportunk tiszteletbeli tagjának emlékére).

2022. június 13-15. között Debrecenben vendégeskedtek a Visegrádi Négyek vezérkarfőnökei. A szlovák vezérkari főnök kíséretében érkezett Marcel Kaniak főtörzszászlós, a szlovák hadsereg vezénylőzászlósa, aki a MH 5. Bocskai István Lövészdandárnál tett szakmai látogatása során megtekintette Csapatmúzeumunkat is. Vendéglátói a Bocskai Dandárnál Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa és  Sznopka Mátyás törzszászlós, a Bocskai-dandár vezénylőzászlósa voltak.

Minden év májusának utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepe keretében emlékezünk meg hazánkért annak történelme folyamán áldozatot hozó honfitársainkról. Debrecen lakossága már 1867-től megemlékezett a város hősi halottairól. Az ünnep tartalma később bővült ki, előbb az első világháború után vált országos jelentőségű, a Nagy háború hőseiről megemlékező országos ünneppé.  2001-ben emelkedett a napjainkban ismert jelentőségére, a magyar történelem folyamán hazájukért áldozatot hozó hőseink emlékünnepévé.