könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka
Debrecen

Nem „ütöttem el" az évszámot. Szándékom az, hogy az 1848. március 15. első évfordulójának debreceni eseményeiről faggassak forrásokat. Kicsit kijjebb is tekintve a városból, amennyire az írott emlékezet ezt lehetővé teszi. A történetírás iskolái között akad olyan is, amelyik szerint a történelem eseményeiből az a legfontosabb, amit és ahogy azt a benne élő ember megél. Legyenek azok (történelmi) hétköznapok, vagy éppen ünnepek. Nézzük hát, városunk cívis lakói miképpen élték meg ezeket a napokat? Mit jelentett a korabeli Debrecennek (el)viselni a fővárosi státuszt?

39. lövészzászlóalj zászlója

258 évvel ezelőtt ezen napon hívták életre Debrecen egykori háziezredét, a császári királyi 39. gyalogezredet. Erre emlékeznek ma a Bocskai-dandár 39. lövészezredének katonái. Hende Csaba honvédelmi miniszter 2011-ben adományozta nekik a legendás ezred hadrendi számát, és zászlóját. Azt a zászlót, amely egykor a hős ezred katonái számára jelentette az együvé tartozás, a bajtársiasság szimbólumát. Egy zászlónak is van története, s ez szorosan összefügg a mögötte haladó "névtelenek" tetteivel.

harcok a Monte San Gabriele-n

Szarka Levente, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola történelemtanára, ömt főhadnagy tanulmánya a 3. honvéd gyalogezrednek a Monte San Gabriele védelmében folytatott hősies küzdelmét mutatja be.

A katonadalok éneklése egy-egy eseményhez, helyzethez kötődik. Békeidőben meghatározóak a bevonulási nóták, a kaszárnyadalok s a menetdalok. A háború azonban a hadseregben lévők életét és az egész társadalom életét is megváltoztatja. A katonadalok rendszerint új tartalmakat nyernek, de újabbak születnek.

48-as honvédek

Az 1867 májusában megalakult debreceni Honvédegylet első elnöke Patay István az aradi 13 emlékére 13 önként jelentkező 48/49-es honvédet öltöztetett be egyenruhába. A 13 egyenruhás honvéd minden nemzeti ünnepély alkalmával csákóval és oldalfegyverrel jelent meg. 1915 januárjától, a Hősök Temetője megnyitása után, a Nagy Háború Debrecenben elhunyt hőseinek temetésén előbb három 1848-as ruhába öltözött honvéd, majd kettő és annak elhalálozása után csak egy honvéd jelent meg, hetente többször is, majd 1917-re az utolsó honvéd is végleg elmaradt. A cikk végén az 1907-ben még élő honvédek neveinek felsorolása.

1906-ban született meg az intézkedés, majd 1907-től kezdődött a magyar királyi honvédség altiszti és legénységi könyvtárainak létrehozása. A központi költségvetés a könyvtárak létrehozására 1908-1909-re összesen 22 800 Koronát különített el. A két világháború között is tovább működtek, majd a Magyar Néphadsereg idején is léteztek, sőt jelenleg is vannak az alakulatoknál csapatkönyvtárak.