MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2019. december 17-én tartotta az "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport éves beszámolóját. A csoport munkájának szakmai segítői, támogatói, és a hely- hadtörténeti és vesztességkutatási, hadisírfelmérési munkát végzők (mintegy 20 fő), aktív és tiszteletbeli tagok ismertették tevékenységüket.

"...amit a jelenben teszel, az teszi jóvá a múltat és változtatja meg a jövőt" (Paulo Coelho)

A kutatócsoport vezetője Csákvári Sándor köszöntötte a megjelenteket. Majd mindenki beszámolt 2019-ben végzett vagy folyamatban levő munkájáról.

visszat MJvisszatCSS

 

 

 

 

 

 

 

visszatHAvisszatPJII

 

 

 

 

 

visszat