MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Varga Tamás, a Debreceni Egyetem angol-német nyelvi fordító és tolmács mesterszakos hallgatója szakdolgozatában az amerikai Infantry Platoon and Squad szabályzat „Offense” című fejezetét fordította magyar nyelvre. A témát érdeklődési köre alapján választotta, mivel a dolgozaton keresztül betekintést nyerhetett a hadtudományi, a harcászati és a katonai műveletekkel kapcsolatos ismeretek különböző szintjeire.

A diplomamunka a lövészalegységek működésének doktrináit rendszerbe foglaló, és a katonai műveletek hatékony végrehajtásához alkalmas technikákat ismertető kötet részletének hadtudományi szakfordítása. A szerző a forrásnyelvi szöveg közléséhez társította a magyar nyelvű szakfordítást, így írása az ismeretszerzés mellett a katonai szaknyelv elsajátítására is alkalmas olvasmány. Külön tárgyalja a fordítási nehézségeket okozó kifejezéseket, amelyek kifejtett értelmező magyarázatával megkönnyíti a szöveg sajátos részleteinek megértését. Összeveti magyar és amerikai viszonylatokban a harcászati tevékenység terén jelentkező osztályozási különbségeket, az amerikai rendszer eltéréseinek jobban érthetősége céljából. A szerző művében fordítási téren is törekszik a nyelvhasználat aktualizálására, a könnyen érthetőségre. Kötetét a nehezen fordítható terminusok jegyzéke, és részletes irodalomjegyzék zárja.

Szakdolgozata ITT olvasható.