MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

1945. május 1-jén Debrecenben lelepleztek három emlékművet a Nagyállomás és az Alföldi-palota előtt, illetve a Kossuth utcán. A korabeli újságok nem igazán tudósítottak az eseményről, a Debrecen c. újságban is csak egy politikai tartalmú cikk üdvözölte az emlékművek avatását. Közös bennük, hogy mindhárom emlékmű változott az idő során, és elég nehéz megfejteni az esetlegesen alattuk levő tömegsírokban eltemetett hősi halottak személyét.     

A korabeli emlékművek leírását, az egykori belvárosi szovjet tömegsírok adatait pontosabban Varga Júlia nyugalmazott könyvtáros kutatásaiból ismerhettük meg. A kutatási jelentést közreadta Csákvári Sándor, dr. Kovács Ilona, Majoros László nyugalmazott mérnök ezredes. Az eredeti forrásokkal egybevetette és lábjegyzetekkel ellátta: Dr. Kovács Ilona. A tanulmány a Debreceni Köztemető – Katonák c. forráskiadványban jelent meg 2016-ban.

A Belügyminiszter 127.700/1949. III./1-2. számú, 1949. április 13-án kelt, a szovjet katonai emlékművek es temetők fényképeinek és leírásainak elkészítésére vonatkozó utasítását végrehajtva készült el a város emlékműveinek felmérése és fotódokumentációja.

Petőfi téri emlékmű 

Petofi ter eredetiA Petőfi téren a nagyállomással szemben volt felállítva az orosz repülők emlékműve.

A temetés időpontja: 1945. január hó.
Közös sírok száma: 1. 
A közös sírban eltemetve egy hadnagy és négy alhadnagy.
Az emlékmű leírása: Az emlékmű anyaga műkő. Az emlékművön levő reliefek szintén műkőből készültek. Az emlékoszlop alsó része 8 szögű szürke márványlappal van fedve. A szegélyek sötétszürke trachitbol készültek. Az obeliszk világos rózsaszínű ruszticai márványlappal van fedve, a teteje márvánnyal koszorúzva. Az emléklapok fekete svéd gránitból készültek, rajta aranyozott vésett felirat. Az emlékmű tetején bronzból készült kétmotoros repülőgép modell. Az obeliszk alján 4 bronz relief, az obeliszken az emlékmű fölött a Szovjetunió címere bronzból. Az emlékoszlop tetején 5 ágú bronz csillag légcsavarral kombinálva. Az emléktáblán 5 drb. 5 ágú csiszolt bronz csillag. Az emlékmű műkő kerettel van körülvéve, a park rész pedig beton szegéllyel. Az emlékmű északi oldalán a hősi halott repülők névsora.

(Kép forrása: Debreceni Köztemető - Katonák Debrecen, 2016. 44.p., eredeti fotó: Déri Múzeum)

1956 felmeres

Az obd-memorial.ru honlapon található egy feljegyzés, 1956-ban a forradalom leverése után készült, valószínűleg felmérték a szovjet emlékművek állapotát. Érdekessége, hogy a felsorolt öt személy számban és rendfokozatban is megfelel az előbbi emlékműleírásnak. A Nagy Honvédő Háború idején vesztették életüket, és a vasútállomás mellett lettek eltemetve. A hozzátűzött papír szerint viszont páncélosok voltak, valamint az emlékmű leírása, a rajta levő felírat is a Kossuth utcai emlékműre utal.  Az öt név: Ivankovszkij P. I. hadnagy, Gukalin E. E., Protopopov V. V., Sziverekov Sz. P., Efremov N. P. alhadnagyok. A veszteséget tisztázó dokumentumokból származó adatok szerint Debrecenben temették el őket.

A debreceni vasútállomás ma még látható épületét 1956 januárjában kezdték el építeni, 1961-ben adták át. Közben megtörtént a Petőfi tér rendezése is. Ebben az időben helyezhették át a repülősök emlékművét is a tér másik pontjára. Valószínűleg a tömegsírt már nem helyezték át.  Az emlékmű hátoldalán öt szovjet tiszt neve volt olvasható. „A kutatások igazolták azonban azt, hogy közülük egy sem Debrecennél vesztette életet, hanem Szarvas, Mezőladány es Körösladány településeken, mindazonáltal négyük neve szerepelt az Alföldi-palota előtt állt szovjet tisztek emlékművének márványtábláin is.” (Horváth Attila: Néhány adalék a debreceni emlékművekhez. In.: Debreceni Köztemető – Katonák, Debrecen, 2016. pp. 90-92.)

Szintén az obd-memorial.ru oldalon található a következő dokumentum is, ami szerint az obeliszk öt katonának állított emléket. Az itt felsorolt katonák eltemetési helyeként a Petőfi tér van megadva, ez az öt név nem egyezik meg az előző dokumtumban található nevekkel. Az öt katona: Sarov N. G. tizedes, Ivasenko A. A. alezredes, Gluhov A. A. közlegény, Zaharov A. N. közlegény, Mercijan A. I. közlegény, 1944.02.07. és 1944.12.28-a között vesztették életüket. 

Petofi ter2

 

 

 

 athelyezett emlekmu

 

 

 

 

 

 

Az áthelyezett emlémű a Petőfi téren. (Kép forrása: Fortepan)

 

 

 

Kossuth utcai emlékmű

A Kossuth utcán a park kezdeténél volt felállítva az orosz katonák és altisztek hősi emlékműve. Itt halottak eltemetve nincsenek. (3. sz. fénykép.) Az emlékmű leírása: Az emlékmű alapja fekete belgamárvány. Az emlékmű oldalai, párkányai valamint felső része műkő és márvány törmelékből készült. A párkányok csiszolva vannak, míg az oldalak és a fedőlap szemcsés kiképzésű. Az emléklap fehér carrarai márványból készült.

Az emléklapon el van helyezve: oldalt két darab háborús emlékérem, és az emlékmű első részén két darab Szovjetunió címer. Az emléklapon két drb. 5 ágú csillag. Az emlékérmek és a Szovjet címerek csiszolt bronzból készültek. Az emlékmű területe márvány törmelékkel kevert műkő szegéllyel van határolva. Az egész terület le van aszfaltozva és a földszinttől 25 cm magasságra felemelve.

A tér bejáratánál műkő emelvényen 2 drb. géppuska van felállítva. A tér parkírozva van és díszbokrokkal szegélyezve. - állt az 1949-ben összeállított jelentésben.   

„A Kossuth utcán állt szovjet tiszthelyettesek es katonák régi emlékműve alatt az eddigi kutatások szerint nem volt katona eltemetve, azonban a szovjet forrás feltüntet három katonát, akiket viszont a vesztéségi adatbázisban nem lehet megtalálni, így ennek az adatnak az igazolása még várat magara.” (Horváth Attila: Néhány adalék a debreceni emlékművekhez. In.: Debreceni Köztemető – Katonák, Debrecen, 2006. pp. 90-92.)

Az odb-memorial.ru oldalon a következő dokumentumot találjuk a Kossuth utcai emlékművel kapcsolatban, az itt felsorolt nevek: Mihajlov Sztyepan Matvejevics, Filippov Jurij Grigorjevics, Kirijev Grigorij Mihajlovics, mindhárman közlegények voltak, és valamikor 1944-ben vesztették életüket, nincs pontos dátum megadva. Ezen kívül még 135 ismeretlen hősi halottnak állított emléket.  

Kossuth utca2 

 

  

Kossuth utca eredeti

 

 

 

 

 

Az 1945-ben átadott emlékmű (Kép forrása: Debreceni Köztemető - Katonák Debrecen, 2016. 45.p., eredeti fotó: Déri Múzeum)

Az emlékművet elbontották, 1970-ben helyére Pátzay Pál: A debreceni páncéloscsata emlékműve került. 

 

Az Alföldi-palota előtti emlékmű

Az 1949-ben született leírás szerint: 
A Vörös Hadsereg útján az Arany Bika szállóval szemben a város központjában van felállítva az orosz hősi halott tisztek emlékműve. (4. sz. fénykép.)
A temetés időpontja: 1945. január hó.
Közös sírok száma: 1.
A közös sírban eltemetve egy őrnagy a Szovjetunió hőse, tíz törzstiszt, közöttük egy hadnagy a Szovjetunió hőse, és kilencvenhat tiszt, összesen 107 tiszt. 
Az emlékmű leírása: Négyszögű ferde alapon álló obeliszk. Anyaga márvány törmelék, tört gránit és fehér karrarai márvány zúzaléka. Az emléklapok anyaga fekete svéd gránit, vésett aranyozott betűkkel. Az emléklap alapzatán négy darab fehér karrarai márványlapon az elesett orosz hős tisztek nevei vannak bevésve. Az obeliszken két darab Szovjetunió címer, az emléklapon két darab ötágú bronz csillag van elhelyezve. A fehér márvány sírköveken kettő darab ötágú csillag, kettő darab háborús érdemjel, egy gárda jelvény, és egy arany éremcsillag van elhelyezve. Ezeknek a díszeknek az anyaga bronz. Az emlékmű területe négy mezőre van felosztva és ezt a területet márvány és műkő törmelékből készült keret szegélyezi. A kereten belül levő részek parkírozva vannak élő sövénnyel szegélyezve.

„Az Alföldi-palota előtti emlékmű is sok furcsaságot tartalmaz, hiszen összesen 108 tiszt es egy tiszthelyettes nevet tartalmazták a táblák, ám ezekből 61 katona nem Debrecenben halt meg, így nagy valószínűseggel nem is itt lettek eltemetve, nevük feltüntetése inkább emlékkiállításnak volt tekinthető. A fennmaradó 48 tiszt közül nyolcnak a neve a Köztemető tömegsírján levő emlékművön vagy az egyéni sírokon is feltüntetésre került, ami azt valószínűsíti, hogy ott is kerültek eltemetésre.

Az Alföldi-palota előtti emlékművet 1965-ben bontották szét, a maradványokat exhumálták. Az obeliszket a Köztemető XVI/A táblájában, a szovjet sírok előtt állították fel újra. Az exhumált holttesteket minden valószínűség szerint az emlékmű alatt helyezték örök nyugalomra.
A márványlapokon levő nevek helyességét ellenőrizték, majd azokat a Köztemetőben tárolták tovább, az obeliszkhez a felállításuk nem történt meg. Az Alföldi-palota elé Pátzay Pál „Debreceni család” című alkotása került, előtte pedig egymás mellé fektették le az immár műkőből készült, 109 nevet tartalmazó lapokat. Az emlékmű alatt azonban már nem voltak szovjet katonák eltemetve. Ez az állapot 1967. november 7-től 1993. október 23-ig állt fenn, ekkor az emlékművet véglegesen  elbontották.” (Horváth Attila: Néhány adalék a debreceni emlékművekhez. In.: Debreceni Köztemető – Katonák, Debrecen, 2016. pp. 90-92.)

Alfoldi palota2

 

Az odb-memorial.ru oldalon található dokumentum szerint az emlémű 109 ismert hősi halottnak állít emléket, ebből három katonát nevez meg: Karpov Szergej Tyimofejevics hadnagyot, egy katonanőt, Szopisztova Alexandra Mihajlovna közlegényt, és Sisbar Pjotr Nyikolajevics közlegényt. Az első kettő 1944 novemberében vesztette életét, a harmadik ismeretlen időpontban.  

Piac utca eredeti

 

 

 

 

 

 

 

 

Szovjet emlékmű az Alföldi Takarékpénztár épülete előtt (Kép forrása: Debreceni Köztemető - Katonák Debrecen, 2016. 44.p., eredeti fotó: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, Helytörténeti Gyűjtemény)