könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Anno kep2

Österreichische Nationalbibliothek ANNO Historische Zeitungen und Zeitschriften

Helyi, vagy településhez köthető források figyelembevétele és felhasználása természetesen elengedhetetlen. A település História Domus-a szerint 105 katolikus hívő hősi halált halt hazájáért. (105 főről értesült a helyi katolikus pap. A későbbi holtnak nyilvánítások ezt a számot túlhaladták a katolikusok esetében is!)

 

kat pap visszaemlekezes2

A kálozi katolikus egyházközség Historia Domus-a. Másolatban magántulajdon

 

A holtnak nyilvánítások különböző okokból történhettek. Jellemzően jogi vonatkozásokból. Tulajdonváltozás, házastárs, gyermek(ek) jogi vonatkozású eljárásai, stb. Akár napjainkig is húzódhat időben. Több személy esetében előfordulhat akár háromszoros eljárás is több bíróság eltérő időben való közreműködésével. Különösen egykori hadifoglyok esetében tűnik gyakori eljárásnak. Itt merül aztán fel a gyanú, hogy alapos adatfeltárással is legfeljebb közelebb kerülhetünk a valós veszteséghez, „teljes” listát adni azonban nem nagyon lesz módunk.

Sajátos helyi forrásnak kell tekinteni az esetleg létező helyi emlékművet, emlékműveket. Helytörténeti munkákat. Ezek esetében fokozott forráskritikára lenne szükség. Valóságtartalmuk szinte közel sem áll a feltételezhető nagyságrendhez.[1]

Alapos munka esetében nem tudjuk megkerülni a személyazonosítást. Ebben az anyakönyvek, közlönyök jelentenek nagy segítséget. A Fejér megyei anyakönyvi adatbázis felkutatásában a MNL Fejér Megyei Levéltára segítségét is igénybe kellett venni. Szikla Gergő MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár főlevéltáros, igazgatóhelyettes közbenjáró segítségét tisztelettel köszönjük.     

A digitális tér is sok segítséget nyújt, több helyen is elérhető adatbázisokkal.

Talán a legsokoldalúbban használható az alábbi linken található:

FamilySearch katalógus - Hungary civil registration

Hatásos szemléltetéshez juthatunk, ha pl. az elhalálozások színhelyeit georeferáltan mutatjuk meg. Nagyban segítjük vele az áttekinthetőséget egy helytörténeti tanórán. Itt is meg kell jegyezni, hogy a teljes forráshűség csorbát fog szenvedni. Elég, ha csak a nagyon nagyszámú holtnak nyilvánítást vesszük alapul. Meglepetés itt is érhet bárkit. Egy kálozi hősi halott halálának helyszíne (a forrásban lelt helyszíntől nem térünk el!) 1951-ig (!) kettő településként létezett. Vagyis nem létező helyszínen veszítette életét.

Amennyiben az észrevételekben is jelzett ellentmondásokon sikeresen túljutunk, lehetőségünk lesz a személyi veszteség talán közepes erősségű összeállítására, ha elfogadjuk, hogy a fellelt személyek azonosítására a legtöbb esetben alig van mód. A vázolt problémákat mások is érzékelték már. Ennek eredménye, hogy sok település emlékművét pótlással látták el, vagy az újabb kiadású településtörténetekben nagyobb figyelmet szenteltek a háborús személyi veszteség feltárásának. Kutatócsoportunk tagja és honlapunk felelős szerkesztője - Martinkovits Katalin - nemrégiben talán alkalmazható javaslatot tett e probléma áthidalására. A települési honlapok lehetőségeiben lát erre megoldást. Az elődeink által állított emlékműveket lehetőség szerint ne bántsuk. Lehetőség van azonban arra, hogy azokon QR-kódot helyezzenek el. A kód célszerűen a települési honlapon erre a célra létesített tárhelyre mutatva valamennyi feltárt és ott elhelyezett adatot tudná közölni az érdeklődőkkel. Segítve ezzel az alaposabb forrásbemutatást, forrásközlést, de akár a tudományos kutatást is.

A kálozi Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele templom Szűz Mária nagyharangja felszentelése óta minden nap a kálozi hősökért szólal meg. Gombos Lajos harangöntő mester műhelyéből került ki, közadakozással teremtették elő a rávalót. Szilárdfy Zoltán dr. (1937-2017) esperes plébános, művészettörténész (1973-1993 között kálozi plébános) kezdeményezésére nem csak katolikusok járultak hozzá a költségekhez. Azóta a harang minden kálozi hősi halott emlékét őrzi és hirdeti! A harang fotók készítésében külön köszönjük Cseke Mária és Pető László közbenjárását! A harangról készült kép Kanalovics Péter munkája.

            Barna Hajnalka – Csákvári Sándor

 

 [1] Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára - I. világháborús emlékművek (Káloz)

  Kaszala Lajos: Honismereti Írások Kálozról. Fejér Megyei Levéltár közleményei 5. Székesfehérvár, 1989.