könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Ezen munkámat követően, a nyaralásom során családom támogatásával lehetőségem nyílt a Balaton néhány katonai temetőjét és emlékhelyeit meglátogatni. Ezekről szerzett benyomásaimat az itt látható ppt-bemutató formájában összegeztem.

A számomra leginkább elgondolkodtató helyszín ezek közül a balatonkenesei német katonatemető volt, amellyel kapcsolatos kutatásom eredményei a következők voltak:

A balatonkenesei német katonatemetőt meglátogató emberek fejében felötölhet a kérdés, hogy ezek a katonák melyik csatában eshettek el. Nos, ezek a katonák a keleti front utolsó német offenzívájában vesztették életüket. A Plattenseeoffensive hadművelet („Előretörés a Balatonnál”) célja a zalai olajmezők visszafoglalása volt. A hadművelet további három hadműveletre bontható: „Frühlingserwachen” (Tavaszi ébredés) a Balaton-Velencei-tó-Duna területen, „Eisbrecher” (Jégtörő) a Balaton déli területein, és „Waldteufel” (Erdei ördög) a Drávaköz déli részén. A hadművelet 1945. március 6-án kezdődött és március 16-án német vereséggel ért véget. A temetőben lévő emléktáblán a következő felirat található:

Hier ruhen Soldaten

des Kavallerie -Regiment 5

Feldmarschall v. Mackensen

Reiter-Regiment 31

Reiter-Regiment 32

Reiter-Regiment 41

 

Die letzten Reiter

der ruhmreichen,

deutschen Kavallerie

 

Balaton 1945

Ford.:

„Itt nyugszanak az 5. (Feldmarschall v. Mackensen) lovasezred, a 31. lovasezred, a 32. lovasezred, és a 41. lovasezred katonái; a dicső német lovasság utolsó lovasai. Balaton 1945.

Ebből megtudhatjuk, hogy a katonák a 3., illetve a 4. lovashadosztályhoz tartoztak. Ezek az I. lovashadtest részeként vettek részt a „Frühlingserwachen” hadműveletben a 6. SS pácéloshadsereg irányítása alatt*. A sírokon nagyrészt az 1945. III. 6. dátumot találjuk, ebből arra a következtetésre jutunk, hogy a lovasok a hadművelet első napján, az 1. SS-, és 12. SS páncéloshadosztállyal, és magyar 25. gyaloghadosztállyal való Balaton-Sárvíz-csatorna közötti előrenyomulásban vesztették életüket a szovjet marsall, Fjodor Tolbuhin 104.-, illetve 135. lövészhadtestével való harcban. Ezután a két lovashadosztály március 7-étől március 8-áig erős szovjet ellenállással találkoztak Enying felé haladva. Végül március 9-én a 25. magyar gyaloghadosztállyal bevették a települést. Ezután dél-délkeleti irányba indultak. Március 11-én a lovashadtest jobb szárnya elérte Siófoktól északkeletre a Balatont. Március 12-én a két lovashadosztály Ádánd közelében a Sió-csatorna délnyugati partján egy 6 km2-es hídfőt foglalt el. A következő napon több szovjet támadást vertek vissza, eközben a német hadsereg többi része a hídfő kiterjesztésére tett kísérleteket. Március 15-ére nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjetek a „hadműveleti jelentőségű ellentámadásra” készülnek, amit a Székesfehérvár és Zámoly között észleltek. Az erős szovjet ellenállás miatt a német erők a hadműveleti célt nem érték el, majd március 16-án megkezdődött a szovjet offenzíva, ami visszaszorította a német hadsereget, és Berlin elestével végződött.

*vizuális segítség: (a hadsereg és hadosztályok további egységei nincsenek megjelenítve):

 

nemetdtulihadosztaly

 

Források:

Szabó Péter, Számvéber Norbert - A keleti hadszíntér és Magyarország 1943-1945 (fő forrás) (ajánlom mindenkinek, akit részletesebben érdekel a hadművelet) (171.o.-tól)

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Spring_Awakening

https://de.wikipedia.org/wiki/5._(Preu%C3%9Fisches)_Reiter-Regiment_(Reichswehr)

https://de.wikipedia.org/wiki/4._Kavallerie-Division_(Wehrmacht)

https://de.wikipedia.org/wiki/3._Kavallerie-Division_(Wehrmacht)

https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Reiterregiment/RR31-R.htm

https://web.archive.org/web/20130319061005/http://www.multunk.fw.hu/html/hadmuveletek_html/tavaszi%20ebredes.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Plattenseeoffensive

https://de.wikipedia.org/wiki/6._Panzerarmee_(Wehrmacht)

https://de.wikipedia.org/wiki/I._Kavallerie-Korps_(Wehrmacht)

https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Reiterregiment/RR32-R.htm

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1500012161

https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kavalleriedivisionen/3KavDiv-R.htm

https://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/3897-3-kavallerie-division