MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltára együttműködésének köszönhetően lehetőségünk volt a debreceni levéltárban feldolgozni a 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvét. Az "Elfeledett emlékezet" Kutatócsoport tagjai 2018-ban dolgozták fel az anyakönyvet. Az adatolást Farkas Gábor szds.,  Barna Hajnalka őrv., Papp Zsófia t. ftőrm., Csákvári Sándor ha kutatásvezető, és Martinkovits Katalin ha végezték. A tábori halotti anyakönyv 3. honvéd gyalogezred 3275, 3. népfelkelő gyalogezred 525 katonájának adatait tartalmazza.  A népfelkelő gyalogezred adatait egy következő cikkben mutatjuk be. A feldolgozott adatsorok pedig mesélni kezdtek.

3hgye adatok

A hősi halottak életkora évenkénti bontásban:

3hgye eletkor

A hősi halált halt hármas honvédek születési helye évekre és vármegyékre bontva:

varmegyek evek3hgye tablazat

Harctéren elesett, kórházakban elhunyt katonák évenkénti bontásban:

3hgye adatok2

 

Hol harcoltak, estek el, haltak meg kórházban a 3. honvéd gyalogezred katonái. (A térképen az ütközetek helyzínei megnevezve, a kórházak megjelölve, és az ott elhunytak számosságát jeleztük. Azokat a kórházakat tüntettük fel ahol legalább 5-en, vagy annál többen haltak meg. Néhol rövid szövegbevágás a hármas honvédek ezredalbumából.)

1914

3hgye1914

19143hgye

1915

3hgye1915

19153hgye

1916

3hgye1916

19163hgye

1917

3hgye1917

19173hgye

1918

3hgye1918

19183hgye

 

Martinkovits Katalin