100 éve halt meg Leo Rothziegel, és még ma sem derült ki pontosan az eddig rendelkezésre álló forrásokból mikor és hol? Az interneten magyar és külföldi oldalakon is több dátum és helyszín is szerepel. A debreceni Salvator megfigyelőállomás forrásértékű halotti anyakönyve segít megoldani a talányt. Az anyakönyv létezését egy debreceni konferencia után Mata Jánossal történt beszélgetésből ismerjük, magát a forrást pedig Farkas Gábor századosnak a 2. Katonai Igazgatási Központ, akkor megyei hadisírgondozó tiszt munkájának köszönhetjük.

Ki volt Leo Rothziegel?  Osztrák nyomdász, fiatalon a szocialista ifjúsági szervezetben dolgozott, radikalizmusa miatt kizárták. Ekkor az anarcho-szindikalisták közé ment. A háború alatt a katonaságtól megszökött, Bécsben illegálisan antimilitarista agitációt folytatott. 1918-ban a januári sztrájk idején folytatott tevékenységéért letartóztatták, kilenc hónapot töltött fogságban. Itt a rabok között agitált. Részt vett Ausztria Kommunista Pártja megalakításában, a Vörös Gárda létrehozásában. Háborúellenes nézetei ellenére a tanácsköztársaság létrejötte után osztrák önkéntes alakulatot szervezett, és Budapestre jött. Rövid idő múlva a Vörös Hadsereg nemzetközi ezredének zászlóaljparancsnokaként részt vett Debrecen védelméért folytatott harcokban. Legtöbb ismertetésben az áll, hogy Vámospércsnél meghalt. Röviddel halála előtt írt egy levelet Fiedler népbiztoshoz, amelyet a magyar és az osztrák sajtó is nyilvánosságra hozott, és a címet adó mondattal zárta sorait.[1]

Az osztrák Anarchizmus-kutató Intézet 2015-ben jelentetett meg egy kiadványt: Peter Haumer: „Bitte schiecken Sie uns einige Maschienengewehren und Zigaretten” – Leo Rothziegel (1892.12.05-1919.04.22) címmel. A teljes tanulmány elérhető itt (német nyelven). A halál helye kérdést a szerző is nyitva hagyja, csupán felsorolja a sajtóban rendelkezésre álló adatokat. 1919. április 27-én az osztrák újságokban megjelent a híradás Rothziegel a Debrecenért folytatott harcokban elesett. Két nap múlva egy vörösgárdista szemtanúra hivatkozva felbukkant egy újabb hír, hogy egy magyar fegyverből származó eldétvedt lőszer terítette le.[2] A vádakra természetesen megjelent a cáfolat a magyar sajtóban, aztán ennek német nyelvű változata a “Pester Lloyd”, 1919. május 3-i számában.

rothziegel5 rothziegel7
Források: Pesti Napló, 70. évf. 140. sz. 1919.05.03. 7.p., Népszava, 47. évf. 105. sz. 1919.05.03.

Az 1919. június 18-án megjelenő „Arbeiter Zeitung” Rothziegel egyik harcostársának, Joseph Silbernagel részletes beszámolóját is ismerteti.

Április 21-én mentek Vámospércsre. Az 1. zászlóalj állásba ment, ami kb. 10 km-re volt a pályaudvartól. A 2. zászlóalj 3. és 4. százada őrségbe ment. 23-án hajnali 4 órakor jött a hír, hogy tőlünk 20 km-re észak-keletre román lovas és tüzérezredek nagy erőkkel felsorakoztak. Erre zászlóaljparancsnokunk Vogelfänger kapitány nevetni kezdett és azt mondta biztosan berúgtunk. 22-én délelőtt elfogtunk egy román fegyveres felderítőt, délután pedig egy 6 emberből álló lovas felderítőcsapatot kerítettünk be. Kettőt lelőttünk, négy elmenekült kardjukat, mint győzelmi jelképet mutatták felénk. Az elmenekült lovasok haderőnkről pontos jelentést tudtak adni a román csapatoknak. 5 óra körül már lehetett hallani a nehéztüzérséget. Mielőtt a század állásaiba vonult volna, valaki átvette az irányítást.

Állásaink kb. így néztek ki:

rothziegel2

Az I. sz. nyíl mutatja, hogy a felderítők szerint innen kell támadnia a román csapatoknak, de jöttek a II. és III. számú nyíl irányából is.

1,2,3,4 számok a tábori őrséget jelölik. A 4. sz. őrséget az irányítást átvevő tiszt javaslatára a rajvonal mögé állítottuk fel, és szorgalmasan lövöldözött a legénység háta mögött. Az "A" a traverze, ahol Rothziegel állt és távcsövével figyelte az ellenség vonulását. Megfordult, hogy parancsot adjon, és ebben a pillanatban egy lövés jött hátulról. Mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy egy magyar tengerész (nemzetőr) lőtte jobb mellen, megsebesült, az állásba esett. Ezután bevagonírozták és Debrecenbe szállították, ahol később meghalt.[3]

Egy 1980-ban megjelent írásban Szántó Zoltán visszaemlékezése szerint egy ellentámadás során lelte halálát, és a halápi homokban temették el.[4]

rothziegel6Kép forrása: Hajdu Tibor: Szántó Zoltán emlékezéseiből: Forradalomtól – forradalomig In: Kritika 18. 1983. 18. sz. 15.p.

A korábban említett tanulmány utolsó cikkidézete halálát illetően a „Neues 8 Uhr Blatt” 1919. április 28-i számából származik, „A magyar front felbomlása” címmel. Helyszíni tudósítás a budapesti Munkás- és Katonatanács utolsó üléséről. Ahol Bagó népbiztos felszólalásában a tanácsköztársaság végét, a Vörös Hadsereg csapatainak elgyengülését, a fehérterror elhatalmasodását részletezi a fronton tapasztaltakra hivatkozva. Az ő szájából hangzott el „A bécsiek kiválóan küzdöttek, és parancsnokuk Rothziegel elvtárs hősi halált halt. Vámospércsen temették el…” ˘[5] 1919. április 26-án valóban volt Budapesten tanácsgyűlés, de a magyar sajtó egészen másfajta dolgokról tudósított, és Bagó népbiztos idézett mondatát sem sikerült megtalálni az újságokban.

És akkor most következzen a debreceni Salvator megfigyelőkórház halotti anyakönyvében található bejegyzés. E szerint 1919. április 23-án hunyt el Debrecenben, sérüléseit tekintve egészen biztosan nem egy golyó okozta halálát, április 25-én a Honvédtemető, Hősök Temetőjében temették el. Nem tudjuk hova. A szertartást Baumgartner Endre római katolikus lelkész végezte. [6]

rothziegel3

rothziegel4

[1] Népszava, 47. évf. 12. sz. 1919.04.29. 10. p.

[2] anarchismusforschung.org (Utolsó letöltés 2019.04.28)

[3] Arbeiter Zeitung Nr. 166. 1919. 05.18.

[4] Hajdu Tibor: Szántó Zoltán emlékezéseiből: Forradalomtól – forradalomig In: Kritika 18. 1983. 18. sz. 15.p.

[5] “Neues 8 Uhr Blatt”, Wien, Montag, den 26.April 1919, Seite 1: “Die Auflösung der ungarischen Front.”

[6] 1915-22 (HM HIM Hadtörténelmi Levéltár dokumentumai 06-VI. Fondfőcsoport

 Bevezető kép forrása: www.bildarchivaustria.at