MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A magyar kultúra napjára Soroczki-Pintér Balázs balmazújvárosi helytörténeti kutató által hozzánk eljuttatott verset ajánljuk. Egy szintén balmazújvárosi születésű, 3. népfelkelő gyalogezred katonájának, Juhász Bálint orosz hadifogságban íródott versét. Ezúton is köszönjük.

JuhászB
Juhász Bálint és felesége

A vers szerzője Juhász Bálint: Ref. presbiter, gazdálkodó. 1880. május 4-én Balmazújváros községben született, régi birtokos családból. Szülei: Juhász András és Cs. Nagy Sára birtokosok voltak. Katonai szolgálatot 1901-1904-ig szeptemberig a 39. gyalogezredben teljesített. 1915-ben a 3. népfelkelő gyalogezredhez vonult be, mint szakaszvezető. Fronton 13 hónapot tölt el, 1916. július 16-án orosz fogságba esett, ahol négy évet és négy hónapot töltött el. Fogságból 1920. október 11-én jött haza. Felesége: Szabó Zsuzsánna, akivel 1934. szeptember 24-én kötött házasságot. Balmazújváros község közéletében tevékeny részt vett. Községi képviselő-testületi tagja, ref. presbiter, a Legeltetési Társulatnak gazdája és pénztárnoka volt. Tagja volt a debreceni Gazdasági Egyesületnek. 1903. évtől adófizető polgár. Családja közmegbecsülésben áll.

A vers fogolytábori életének első napján született meg:

JuhászB vers

Az újság című lap 1934. szeptember 2-i számában szereplő adatok szerint orosz fogságba jutott magyarok száma 700-800 ezerre tehető. Oroszországot és Szibériát is bejárt Bröndström Elza vöröskeresztes hölgy adatai szerint csak orosz fogságban 2 050.000 osztrák-magyar hadifogoly katona és 54 146 osztrák-magyar hadifogoly tiszt volt.
A kb. 1600 hadifogolytáborban szinte mindenütt születtek versek, novellák. Nagyon sok táborban készültek újságok és folyóiratok, ahol ezek az alklami szerzők által íródott művek megjelenhettek. Versek, novellák és elmefuttatások voltak az ilyen „ujságok“-ban, hogy pótolják a hiányzó magyar könyveket, melyeket a magyarul nem tudó orosz cenzúra nem eresztett be a táborokba. Ezekből az újságokból, és a benne szereplő alkotásokból csak néhány maradt fenn. Juhász Bálint egykori szakaszvezető versét megőrizték.

Kép és vers forrása: Farkas L. Ferenc (szerk.): Magyar Közélet VI., Debrecen, 1940. 79.p.