MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

  Az emlékülés háborús kegyeleti szakmai programmal folytatódott. Emlékülésünket megtisztelte jelenlétével:

-             dr. Germuska Pál, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főigazgató-helyettese

-             Dr. Mazsu János tanácsnok, történész, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport történész-szakmai vezetője, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke

-             emlékülésünk háziasszonya, Szendiné dr. Orvos Erzsébet főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatója, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport levéltárszakmai vezetője

-             Komolay Szabolcs Oktatási Intézmények Közötti Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok

-             Demeter Attila alezredes, a MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság, Társadalmi Kapcsolatok Főnökség főnökhelyettese

-             Dr. Varga József nyá. ezredes, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének elnöke

-             Gereben András nyá. ezredes, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének alelnöke

-             Móra József, a HTBK Szentesi Szervezetének elnöke

-             Maczik Erika, Nádudvar polgármestere.

Emlékülésünk a következő program szerint zajlott:

9

Dr. Germuska Pál köszöntője (Fotó: Kertész László)

Az emlékülést köszöntötte dr. Germuska Pál, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főigazgató-helyettese. Ezt követően az alábbi, prezentációval egybekötött előadásokat hallgathattuk meg:

Ki volt ősbudai Rácz Béla? – Egy „eltűnt” főhadnagy nyomában az internet segítségével (Mata János ‑filmrendező, törzsőrmester, (1934 – 2017), kutatócsoportunk tiszteletbeli tagjának emlékére):

Szikla Gergő főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport levéltáros szakmai vezetőjének előadása

„A lélek kárpótlása”:

Dr. Mazsu János tanácsnok, történész, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport történész - szakmai vezetője, a Debreceni Értéktár Bizottság elnökének előadása

Hajdú-Bihar megye hősi temetői, hősi halottak sírhelyei a megye településein:

Farkas Gábor százados, MH KIKNYP 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda (Hajdú-Bihar megye) beosztott tisztje, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport megyei kutatásvezetője, MATASZ HBM Szervezet titkárának előadása

A háborús kegyelet pedagógiai lehetőségei:

Fekete András őrnagy, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium katonai igazgatóhelyettese előadása

Nádudvar második világháborús személyi vesztesége az új források tükrében (egyetemi szakdolgozat):

Nagy Richárd t. főtörzsőrmester, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet történelem mesterszakos hallgatója, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport beosztott kutatójának előadása

Az emlékülés szakmai tapasztalatait összegezte:

Dr. Mazsu János tanácsnok, történész, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport történész - szakmai vezetője, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke

 

Az előadásokat megemlékezésként gyertyagyújtás követte, a háborúk valamennyi áldozata emlékére,  15Szentesi Csaba alezredes, görögkatolikus kiemelt tábori lelkész, valamint Sajtos Szilárd őrnagy, a HM Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat kiemelt református tábori lelkésze közreműködésével.

16

 

Az emlékülés az Il Silencio meghallgatásával zárult.

 

Az emlékülés ideje alatt Bana Zoltán katonai vonatkozású makettjeinek kiállítása kísérőprogramként valósult meg. A makettek további két hétig bemutatásra kerülnek a debreceni Kossuth Laktanya Bocskai István könyvtárában! Bana Zoltán úr önzetlenségéért külön is köszönetet kell mondanunk.

panorama

A dandárszületésnap tartalmas programjait több más szervezet és testület mellett a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége és a Debreceni Szervezet is kiemelten támogatta a kommunikáció elősegítésével a civil társadalom és a honvédség között. Rendezvényünk ennek a célkitűzésnek messzemenően megfelelt. Szeretném tudósításom egy folyosón elkapott megjegyzéssel zárni:

„Sokkal több ilyen rendezvényre lenne szükség!”

 

Debrecen, 2021. november 08.

 

Lejegyezte:

Csákvári Sándor

Kutatásvezető

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete

„Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport

(Fotók: Kertész László, illetve DMJV Önkormányzat Polgármesteri Kabinet, és Csákvári Sándor)