Újabb hadisírral gyarapodott '48/49-es adattárunk. A 48-as honvédtiszt síremlékét egy berettyóújfalui lakos jelentette be az MH KIKNYP 2. KIK hadisírgondozásért felelős tisztjének.

Mezőpeterden a köztemetőben van a Mező-Peterdi Gázsy és Pazonyi Elek családok körbekerített sírhelye (É.sz.: 47.167130; K.h.: 21.623890), amelytől megközelítőleg 10 méterre délkeletre található egy kb. 3 méter magas fekete gránitból készült obeliszk síremlék. A síremlék enyhén jobb oldalra dől. Erre vésték fel Gázsy Imre (meghalt: 1863) és felesége Pazonyi Elek Anna (meghalt: 1881) nevét. A síremléket a család tagja Pazonyi Elek Gusztáv honvédhuszár ezredes állíttatta. A 48-as honvédtiszt síremlékét egy berettyóújfalui lakos jelentette be az MH KIKNYP 2. KIK hadisírgondozásért felelős tisztjének. A Mező-Peterdi Gázsy család sírhelyérének meglétéről Mezőpeterd község polgármestere adott tájékoztatást.

mezopeterd2

 mezopeterd3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gázsy Imre honvéd őrnagy a honvédseregben harcolt az ország függetlenségéért.

"Mező-Peterdi GÁZSY IMRE Mezőpeterd, Bihar m., 1799 ápr. 22 . G. Imre földbirtokos és Winkler Mária fia. Magyar, r. kat. Jogot végez. Birtokán gazdálkodik. Felesége pazonyi Elek Anna. A Bihar megyei nemzetőrség századosa, 1849. jan. 26. az Országos Honvédelmi Bizottmány Dobozy Istvánnal együtt megbízza egy gerillacsapat szervezésével Bihar megyében. Egy 80 főnyi lovascsapatot állít fel. Jún. 2-i kimutatás szerint őrnagy, ennek, egyben az V. (bánsági) hadtest egyik különítményének parancsnoka a temesvári ostrom-seregnél. A fegyverletétel után Pesten hadbíróság, majd sorozó bizottság elé állítják, 1850. januárjában szabadon bocsátják. Az 1850-es években mezőpeterdi birtokán, illetve Debrecenben él. † 1863. Nagy Iván pótkötet 248., KLÖM XIV. 245., Hermann Róbert 1999. 32., HL: 1848-1849. 31/129., Uo.: Aradi hadb. 113/4 2/294., Uo.: Rendőri megfigy. 62/61., Szül. akv.: MOL A 3328., portré: Hadtört. Múz. Fotóa." (Forrás: Bona Gábor - Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara, arcanum.hu)

Fotók: Farkas Gábor szds, Szemők Zoltán ömt fhdgy.