MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Dr. Budaházy Béla élettörténete Topor István helytörténeti kutató munkája. Egykori közös 39-es katona, majd debreceni közigazgatási fogalmazó, tiszteletbeli aljegyző, tiszteletbeli tanácsnok, 1946-tól B-listára került tisztviselő. Emberi sors a világégések és az ideológia változás viharában.

Budaházy Béla a Debreceni Magyar Királyi Egyetem Állam és Jogtudományi Kar 1. évfolyamának befejezése után 1915. május 15-én, mint népfölkelő fegyveres szolgálatra vonult be a császári és királyi 39. gyalogezredhez. Novembertől már az olasz fronton volt. 1916-ban a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet érdemelte ki, és tartalékos zászlóssá nevezték ki. Később tartalékos hadnaggyá léptették elő. A kardokkal ékesített Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján kitüntetést 1917. augusztus 1-jei hatállyal kapta meg az uralkodótól, 1918 augusztusáig harcolt az olasz fronton.

Budahazy B2
Portovecchio 1917 november

1918. október 1-jétől folytatta tanulmányait a jog- és államtudományi karon, 1925. április 4-én avatták az államtudományok doktorává.
Ezután Debrecen város törvényhatóságának „tb. közigazgatási fogalmazója", később a törvényhatóság tiszteletbeli aljegyzője, 1930-tól a város tiszteletbeli aljegyzője, 1940-től tiszteletbeli tanácsnoka.


Budahazy B3 Debrecen város vezetősége. Dr. Budaházy Béla a felső sorban balról a második.

1944 nyarán az új polgármester, Csóka László a fokozódó háborús helyzet miatt (bombatámadások, szovjet csapatok közelsége) úgy határozott, hogy a város hivatalos iratait és fontos értékeit elszállíttatja. Az elszállítást végző csoport tagja volt Dr. Budaházy Béla tiszteletbeli tanácsnok is. Ekkor kezdődött az az út, ami az első világháborús Bronz Katnai Érdemérem tulajdonosát B-listára, a "politikailag nemkívánatos" személyek csoportjába vezette, s sorsa nehézre fordult.
A teljes történet igen gazdag képi anyaggal itt olvasható, Topor István helytörténeti kutató munkája.