MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Egy szakdolgozattal gyarapodott a hadtörténeti tanulmányaink száma, Batári Gergő, témavezetője dr. Barta Róbert és külső konzulense Csákvári Sándor segítségével.  

fedlapBatári Gergő vagyok, a DE-BTK Történelem mesterszak 2018-ban végzett hallgatója. A szakdolgozatom témájául a Nagy Háború megpróbáltató éveinek Debrecen egészségügyi helyzetére való kihatásait dolgoztam fel.

Az alapképzésem dolgozatát külföldi, kora-újkori angol történelmi témában készítettem el, amelyhez azonban kevés forrás állt a rendelkezésemre. Emiatt mesterképzésre átlépve már magyar történelmi témát kerestem, melyet meg is találtam a témavezetőm, Dr. Barta Róbert ajánlására az első világháború témájában. Ezt a választást ösztönözte bennem több más tényező is, mint hogy e tragikus esemény centenáriumát tartjuk, továbbá a sok más településhez hasonlóan a lakhelyem, Demecser főterén álló világháborús emlékmű és a temetőben fekvő sírok hatásának is. Továbbá meg kell még említenem ezen tényezők között a népszerű video-megosztó portálon futó, The Great War nevű sorozatot is, melynek alkotói hétről hétre veszik át a háború eseményeit, s melyet csak ajánlani tudok mindenkinek.

A téma szűkítésében és végleges kiforrásában már a MH. 5. Bocskai István Lövészdandár munkatársainak, köztük Csákvári Sándornak tartozok köszönettel. Ők már évek óta behatóan kutatják elsősorban a Debrecenben a világháborúk alatt meghaltak sírjait, melyről már több részletes kiadványuk is született. A konzultációink során alakult ki végül, hogy a témám a munkájukhoz kapcsolódva a város egészségügyi vonatkozásait fedi majd le, így a kórházakat, orvosokat, járványokat és más tényezőket. Tőlük kaptam a kiindulópontokat és támpontokat a hosszúra nyúlt kutatásom elkezdéséhez, valamint a rendelkezésemre bocsátották a megjelent munkáikon kívül olyan forrásokat, könyveket és kéziratokat is, amelyek rendkívül hasznosnak bizonyultak. A kutatómunkám nagy részét a HBM Levéltár részlegeiben töltöttem el és az itt talált források adják a dolgozatom hivatkozásainak törzsét, valamint segítségemre volt még a belügyminiszteri rendeletek elektronikus tára, illetve a korabeli sajtótermékek is. Továbbá más kutatók eredményei, főleg a szélesebb spektrumú bevezető részhez.

Ezen témámat a Phd képzésen szeretném továbbfejleszteni, hiszen van is hova. Terjedelmi okokból bizonyos részeket kénytelen voltam kihagyni a dolgozatomból, másokat a tervezettnél rövidebbre fogni. A kutatómunkám évei alatt összegyűjtött anyagban még bőven vannak feldolgozatlan részek. Sok fontos irat és adat sajnos elveszett vagy nem sikerült a nyomára bukkannom. Másik részüktől, főleg a témám katonai részlegétől az arra vonatkozó források német nyelvűsége tartott távol. Emellett pedig természetesen folyamatosan kerülnek napvilágra az újabb kutatások a Lövészdandár munkatársainak munkájából is. Összefoglalva lehetne még mit hozzátenni Debrecen első világháború egészségügyi viszonyaihoz.

A szakdolgozat a képre kattintva megtekinthető!