MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A Debreczeni Képes Kalendáriom szerint 73 évvel ezelőtt április 27-én hozták rendbe a városháza előtti parkokat, ahonnak 22 szovjet katonát exhumáltak. A város ebben az időben a katonatemetőnek használt utcai parkokkal, részben kerített síremlékek egész sorával elég sajátságos képet mutatott. Horváth Attila helytörténeti kutató részletes adatbázist állított össze a város területéről exhumált katonákról és civil áldozatokról.

Horváth Attila helytörténeti kutató számos forrás segítségével állította össze az exhumált katonák és civil áldozatok listáját. A részletes lista megtekinthető itt.

A város területén 334 helyszínről 791 halottat exhumáltak, 14 helyszínről nincs pontos adat. 

Néhány érdekesség:

exhum grafic

A térkép készítésénél a korabeli utcanevek azonosítására Balogh László: Debrecen város utcanévkatasztere - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 30. sorozatszerkesztő: Radics Kálmán, Lektor: Papp József (Debrecen, 2007) kiadvány volt segítségünkre.