2018. július 4-én a Debreceni Kölcsey Központban rendezte meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Hadtudományi Társaság, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a  Debreceni Egyetem és a HTBK Közhasznú Országos Szövetsége és Debreceni Szervezete támogatásával a "A nagy háború, avagy magyar katona az olasz fronton" c. konferenciát. A konferencia a Magyar Honvédség 170. évfordulója, és a Nagy Háború centenáriuma tiszteletére szerveződött. 

Vitéz bulcsi Jánky Kocsárd vezérezredes (1868-1954), egykori M. Kir. Honvédség vezérkari főnök sírhelyének rendbetétele és megkoszorúzása Debreceni Köztemető XV/5 táblájában Hősök Napjára 2018. május 24-én a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 9/a, 10/a osztályos tanulóival, Farkas Gábor százados az MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ beosztott tisztje szervezésében.

A Bruszilov offenzíva volt a cári haderő utolsó nagy támadása és utolsó nagy sikere. A történetírás a Monarchia veszteségeit 600 000 főben állapítja meg, de vannak források, amelyek 975 000 főben adják meg a dunai birodalom hadseregéből kiesett katonák számát.

Szentgyörgyi János helytörténeti írásaiból válogatva, Dózsa mester utcájához korszakban, és talán földrajzi távolságban is közel álló Vár utca eredete következik. Az eredeti cikk 1998-ban jelent meg a Hajdú-Bihari Naplóban. A XIII. században Debrecen is földesúri birtok lett. Az Istvánt követő királyok folytatták a kereszténység terjesztését, amelynek érdekében egyre több főnemesi lovagot hívtak be Németalföldről.

Debreceni utcanevek, amelyek egykor a városban élt, a városért tett katonáknak állítanak emléket. Válogatás Szentgyörgyi János helytörténeti irásaiból, amelyeknek zöme a Hajdú-Bihari Naplóban jelent meg 1989 táján, illetve egyéb Debrecenhez kötődő újságokban. Elsőként a Mester utca eredete következik, hiszen Debrecen felemelkedését egy kiváló katonának, Károly Róbert egyik hadvezérének, Dózsa (Dósa) nádornak köszönheti.

Mit ábrázol a kép? Hol található? Szentgyörgyi János Debrecen c. újság 2005.06.29-én megjelent számában található cikkrészlet, valamint a cikk végén található alaprajz segítséget ad!