MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A tudománykommunikáció a nyilvános vagy közéleti kommunikáció egyik formája. Szólhat szakembereknek, de gyakran a téma iránt érdeklődő laikusok számára szervezik.

Hiánypótló munkaként jelent meg Tóth Sándor: Katonazene Nyíregyházán című könyve. A könyvbemutatóra Hajdúhadházon, a Vay Ádám Kiképzőbázis könyvtára szervezésében került sor.

A 3. népfelkelő gyalogezrednek nincs ezredalbuma. Leginkább közvetett úton lehet információt szerezni hadiútjáról. Egy ismeretlen szerző verses elbeszélése ad némi támpontot az ezred Debrecenben maradt pótszázadának mozgásáról.

Könyvtárunkhoz érkezett kérés alapján sikerült feltárni a 16. közös huszárezred Debrecenben állomásozó pótkerete egyik parancsnokának életútját. Szerencsénk volt, az Arcanum, Hungaricana és az Osztrák Nemzeti Könyvtár digitalizált adatbázisa rengeteg információt tartalmazott róla. 

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltára együttműködésének köszönhetően lehetőségünk volt a debreceni levéltárban feldolgozni a 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvét. Az "Elfeledett emlékezet" Kutatócsoport tagjai 2018-ban dolgozták fel az anyakönyvet. Az adatolást Farkas Gábor szds.,  Barna Hajnalka őrv., Papp Zsófia t. ftőrm., Csákvári Sándor ha kutatásvezető, és Martinkovits Katalin ha végezték. A tábori halotti anyakönyv 3. honvéd gyalogezred 3275, 3. népfelkelő gyalogezred 525 katonájának adatait tartalmazza.  A népfelkelő gyalogezred adatait egy következő cikkben mutatjuk be. A feldolgozott adatsorok pedig mesélni kezdtek.

Elsőként 2014-ben, úttörő kiadványként jelent meg Lázár Tibor Zoltán őrnagy munkája, amely Hajdúdorog első világháborús veszteségét, az egykori katonaviselt és vitézségi érmes lakóit gyűjtötte össze a helybeli utódok számára. Megjelenését nagy érdeklődés kísérte, hiszen egy közösségnek szólt, unokák, dédunokák fedezhették fel benne elődeiket.