MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Híradások nemrégen arról számoltak be, hogy Galánthay Glock Tivadar: Sóvári Soós Elemér haditette a custozzai csatában 1866. június 24-én című festménye a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum segítségével kerülhetett vissza a Bocskai dandár csapatmúzeumába.

Beöthy-Zsigmond László nem csak elöljáróiról emlékezett meg "Nincs szebb, mint a huszár" című könyvében, hanem debreceni és kassai huszártársairól is. Írásom második részében három hősi halált halt huszár: Baló Benjámin, Bernáth Lajos és Hamar Miklós életének fontosabb eseményeit idézem fel.[1]

Beöthy-Zsigmond László

Az egykori debreceni 2-es huszárfőhadnagy élete alkonyán kötelességének érezte, hogy emléket állítson egy letűnt fegyvernemnek: a huszárságnak és legmarkánsabb képviselőinek, egykori feletteseinek, huszártársainak. Így született meg a „Nincs szebb, mint a huszár” című, 1988-ban magánkiadásban megjelent könyve.

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának kijelölt állománya Durgó Tamás alezredes parancsnok úr vezetésével kihelyezett vezetői értekezletet tartottak a Bocskai Dandárnál.

Videók a Debreceni Honvédtemető – Hősök Temetője és a Debreceni Köztemető térinformatikai feldolgozásáról

A geoinformatika olyan tudományág, amely a térhez kötött adatok kezelésével és feldolgozásával foglalkozik: tartalmazza az adatgyűjtési eljárásokat, a földrajzi elemzést és a tematikus térképi megjelenítést. A GIS (Geographical Information System - Földrajzi Információs Rendszer) speciális térinformatikai rendszerével földrajzi helyekhez köthető adatokat tartalmazó adatbázis-információkat jelenít meg háromdimenziós formában.

Hajdú-Bihar településein nagyon sok temetőben maradtak meg az első világháborúban hősi halált halt katonák sírjai. A régi Bihar vármegye megmaradt részén és a régi Hajdú vármegye falvaiban és városaiban lévő első világháborús katonai síremlékek között jellegzetes sírjelek állítanak emléket a hősi halott katonáknak, amelyek ennek a régiónak a korszakot idéző védjegyeivé váltak. Ezek lapos, hasáb alakú sírkövek, anyaguk beton, előlapjukon simára csiszolt műkő borítással, kettős kereszt és hármas halom alakú domborművel, 1914-1918 évszámokkal, valamint az eltemetett katona nevével, rendfokozatával, halálának idejével vésve. Alkotójuk egy hadviselt szobrászmester, v. Poroszlai/Preiszner János tűzmester, akinek életújtát e cikk törekszik feltárni.