MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Ollinger Béla százados 1915. július 23-án hunyt el az olasz fronton. 1929. október 13-án hozták haza hamvait, és 16-án temették el Debrecenben. Kitüntetései: bronz Signum Laudis, III. oszt. katonai érdemkereszt.

1884-ben született Pécsett, 1903-ban a pécsi m. kir. honvéd hadapródiskola elvégzése után hadapród tiszthelyettes lett a m. kir. 3. honvéd gyalogezrednél. 1910-ben főhadnaggyá nevezték ki.

ollinger1Az első világháború kitörésekor ezred segédtiszt. Az orosz fronton részt vett rohatyni, komornoi, chyrowi ütközetekben. 1914. november 21-én megsebesült. A chirowy ütközet után az ezred parancsot kapott a Kárpátokba történő visszavonulásra, Beszkidekben már előre elkészített állásokban kellett elhelyezkedniük. Radoszycénél lépték át ismét a magyar határt és a határvonulatot alkotó hegygerincen mentek állásba. November 21-én a tüzérségi tűzharc mindkét részről erősen tombolt. Délután 4 h-kor egy nehéz gránát becsapott az ezredparancsnokság fedezékébe, ami összeomlott. Nyujtódi Jancsó Árpád alezredes, az ezred parancsnoka meghalt, Vértes Béla százados és Ollinger Béla főhadnagy ezredsegédtisztek pedig megsebesültek.

1915 nyarán Doberdóra került az ezred. A Mt. St. Michele-ért folytatott harcban létszáma jelentősen megfogyatkozott. A harcok után állománya a következő volt: 1 főhadnagy, 1 hadnagy, 3 zászlós, 3 hadapród, 180 fő legénység, 69 utász, 24 bombavetőgép. Debrecenből megérkezett a 12. menetzászlóalj. Július 23-án a zászlóalj S. Gradó di Mernára előrerendeltetett, hogy a hármas honvédek maradékával egyesülve, ezreddé alakuljon. Szomorú volt ez a találkozás, mert a hazulról érkezett és főleg újoncokból álló zászlóalj csakugyan egy roncsot talált, ami igazolni látszott előttük a rémhíreket. Ollinger Béla főhadnagy ezen a napon vonult be a hadosztályparancsnokságtól, hogy a megbetegedett Bányay Géza százados felváltsa.
Az ezred két zászlóaljat alakított Ránzay Ágoston százados és Mező Endre főhadnagy parancsnoksága alatt. Ezredsegédtiszt: Ollinger Béla főhadnagy, élelmezőtiszt: Kertész Ferenc hadnagy, gazdászati és telefonos tiszt: Seress Gyula zászlós lettek. Balla őrnagy ezredparancsnok Ollinger főhadnagygyal az ezred vonalának az összeállítása miatt Bigliára ment át kocsin, de alig értek a falu közelébe — itt hátul 10 kilométerre a front mögött — egy 28-as ellenséges gránát csapódott le mellettük, Ollinger Béla főhadnagy életét vesztette, Balla őrnagy pedig a combján sebesült meg. A Bukovicai temetőben temették el, 1929. október 16-án olaszországból hazaszállított hamvait Debrecenben helyezték végső nyugalomba. (Szöveg forrása: Molnár József: Debreceni honvédek a harcban Magyar Nemzeti Könyv és Lapkiadó Vállalat Rt, Debrecen, 1926.)

 ollinger2

 Forrás: Budapesti Napló 1915. augusztus 9. 7.p.

 ollinger3

 Forrás: 8 Órai Újság 1929. október 13. 7.p.

ollinger4

Forrás: Az Est 1910. augusztus 10. 8.p.         Forrás: Budapesti Hírlap 1929. október 16. 9.p.