MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A híres debreceni Könyves Tóth Mihály unokája, dr. Könyves Tóth Kálmán 1915. március 3-án vesztette életét "Korumko" hegygerinc ellen indított támadásban.

 

 

konyves toth2

konyves toth1

 

 

 

 

 

 

ű

 

 

Forrás: Forrás: Debreczeni Képes Kalendáriom [időszaki kiadvány]. – Digitalizált időszaki kiadvány. – 16. évf. (1916) – Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 1916 102. p.

1915 elején, a Kárpátokban megindított küzdelem célja volt, hogy visszaszorítsák az oroszokat a Visztula és a San vonala mögé, és Conrád reményei szerint sikerül Przemyslt felmenteni. Január 23-án indult meg a támadás, Boroevic jobbszárnyán előnyomuló Szurmay-féle magyar hadtest elfoglalta az uzsoki hágót, Boroevic eljutott Baligrodig, Linsingen is kissé előrébb jutott. Január 27-én Bruszilov is megindította ellentámadását, főleg Boroevic balszárnya ellen. Az itt harcolók, Sztropkó felé hátráltak, az orosz csapatok benyomultak Dukla-szorosba. Január 23-tól február 5-ig tartó harcokban a monarchia serege 89 ezer főt veszített. Conrad a Dunajec-menti arcvonalról és a Nyugat-Lengyelországban levő Bőhm-Ermolli-féle seregtől újabb 10 – köztük 5 magyar – hadosztályt vezényelt a Kárpátok felé. Conrad, a támadás folytatását a Nyugat-Lengyelországból iderendelt Bőhm-Ermollira bízta.

A Dukla-szorosban továbbra is Boroevic parancsnokolt, aki azt a feladatot kapta, hogy Mezőlaborcot mielőbb foglalja vissza. Boroevic erőfeszítései Mezőlaborc visszaszerzésére február 10-étől kezdve igen nehéz harcokat idéztek elő. Bőhm-Ermolli, az erősítések beérkezése és csoportosítása után, február végén ment át támadásba a főerővel Baligrod felé. Csatlakozott hozzá Mezőlaborc irányában Boroevic is. A támadás azonban a szintén megerősített Bruszilov ellentámadásával találkozott. Március elején kemény fagy köszöntött be, ami még jobban tizedelte a monarchia seregeit. Végül március 5-én Boroevic beszüntette a támadást. Ebben a harcban a temesvári hadtest állományának 60%-a pusztult el.1

konyves toth3
Forrás: www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/julier/terkep06.jpg (2015. 03. 03.)

Így ír erről a kuk 61. gyalogezred első világháborús történetét bemutató napló:

Február 28.: Az ezred (II. zászlóalj Bátorffy őrnagy, III. zászlóalj Rottmund őrnagy) mint a 20. honvéd hadosztály tartaléka Skripci-re vonult. Délután 2 órakor előrenyomulás 542es magassági pontig. 5 órakor a 498-as magassági ponttól délre, 200 lépésnyire megállunk, itt éjszakázunk. A honvéd hadosztály a „Korumko" gerincen az ellenség szorításában van.

Március 1.: Teus ezredes csoportja 508-as magassági pont irányába indul támadásba. Heves, súlyos harcok, kemény kézitusák. Először használunk aknavetőket. Lassan hátrálunk. A sötétség beálltakor egy csoport 100-150 lépésnyire megközelíti az ellenséget. Bal oldalunk ellen indult ellentámadást visszaverjük.

Március 2.: Hajnali 4-kor telefonon megérkezik a 7. hadtest vezetésének dicsérő elismerése bátor magatartásunkért. Egész nap harcok, megérkezik a parancs, este 6-kor általános támadás 508-as magassági pont irányába. 5 órakor meglehetősen heves tüzérségi előkészítés indul, melyet követ majd a gyalogsági támadás. A Bátorffy csoport (kuk 61. gyalogezred II. zászlóalj, 10., 11. századai, és 3 honvéd század) erős gyalogos támadás és géppuskatűz ellenére az ellenség háta mögé kerül. Az ellenséges védelem a jól megépített fedezékek, és az erős oldaltűz miatt megközelíthetetlen. A cél csekély előrehaladás. Az ellenség főállásait nem tudjuk elérni. Veszteség.

Március 3.: Mindenhol erős, heves harcok, egész éjszaka erős havazás. A hegyoldalon mindenhol sebesültek. A fagyos hidegben egésznap harcok. Az élelmezés akadályozott.

Március 4.: Az ezredet hatalmas veszteségei miatt kivonták az arcvonalból, és mint tartalék a 498-as magassági ponttól nyugatra vonult. A „Korumko" gerinc ellen indított támadás tiszti vesztesége: Miron Serb, Hugo Hipp századosok, Rudolf Schuller, Karl Koupil, Sallay Zoltán, Viktor Heinisch, Révész Imre, hadnagyok, Franz Mixich, Anton Müller, Dr. Kádár István zászlósok. Szentpéteri, Kovács Sándor, Dávid Sándor, Heinrich Franzen, Georg Festl kadétjelöltek megsebesültek. Baranyi Béla megbetegedett. Dr Tóth Kámán, Anton Vouk hadnagy és Hencz kadét eltűntek.2

konyves toth5 konyves toth4
Forrás: 61 in Waffen: Kriegsalbum des k.u.k 61 Infanterie Regiments Nr. 61. 1914-1917. Bp., Révai, 1918. pp. 152-153

 

Szöveg forrása:

1 Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/julier/3_2.html (Letöltés 2015. 03.03.)

2 61 in Waffen: Kriegsalbum des k.u.k 61 Infanterie Regiments Nr. 61. 1914-1917. Bp., Révai, 1918. pp. 151-152

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 61 in Waffen: Kriegsalbum des k.u.k 61 Infanterie Regiments Nr. 61. 1914-1917. Bp., Révai, 1918. pp. 152-153

 

Szöveg forrása:

1 Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/julier/3_2.html (Letöltés 2015. 03.03.)

2 61 in Waffen: Kriegsalbum des k.u.k 61 Infanterie Regiments Nr. 61. 1914-1917. Bp., Révai, 1918. pp. 151-152