könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Elérhető tartalmak

Fotógyűjtemény: Arcok, képek, dokumentumok - ízelítő

PappB.jpg

Katonai emlékhelyek

Sorozatunk célja összegyűjteni és bemutatni Debrecen katonai emlékhelyeit.
Minden év májusának utolsó vasárnapján, a hála és kegyelet kifejezéseképpen, a Magyar Hősök Emlékünnepe keretében emlékezünk meg hazánkért áldozatot hozó honfitársainkról. A magyar hősökről megemlékező nemzeti ünnepünk létrejöttét eredetileg az I. világháború áldozatai iránti tisztelet kifejezésének szándéka ihlette.

Sorozatunk cikkei

Nagyobb lélegzetvételű hely- és hadtörténeti írások különböző szerzők tollából
Egy-egy érdekesség Debrecen, Hajdú-Bihar megye katonatörténetéből.

Könyvtári kávézó "kis színesekkel"
Érdekességek Debrecen és Nyíregyháza katonatörténetéből.

A fényképek a XX. század két nagy világégésének képi dokumentumai.
Erdeiné Bódán Katalin gyűjtése, köszönjük munkáját, valamint a fotók tulajdonosainak, hogy hozzájárultak közlésükhöz.

Ezen a napon ....
Hely- és had- és katonatörténeti események adott napon Debrecenben

Katonasorsok

Neves katonaviselt debreceniek

Hely- és hadtörténeti bibliográfia