MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Elérhető tartalmak


A debreceni Kossuth laktanya területén számos szobor és emlékhely található - többek között Békessy Béla, a 2. honvéd huszárezred századosának emléktáblája; az 1956. november 4-i intervenció katonai áldozatainak emléktáblája; s nem utolsó sorban az 5/39. lövészzászlóalj emlékhelye. A szobrok közül a legrégebbi időkre visszanyúló történettel a 3. honvéd és népfelkelő gyalogezred emlékműve rendelkezik.


A laktanya emlékhelyeiről itt lehet olvasni.

Katonai emlékhelyek

Sorozatunk célja összegyűjteni és bemutatni Debrecen katonai emlékhelyeit.
Debrecen a magyar történelem folyamán kétszer is volt az ország fővárosa, igaz, csupán rövid ideig. Ezen alkalmakkor helyt adott nemcsak a kormánynak és az országgyűlésnek, hanem a hozzájuk kötődő államigazgatási szerveknek, közöttük a hadügyminisztériumnak is.

Nagyobb lélegzetvételű hely- és hadtörténeti írások különböző szerzők tollából
Egy-egy érdekesség Debrecen, Hajdú-Bihar megye katonatörténetéből.

Könyvtári kávézó "kis színesekkel"
Érdekességek Debrecen és Nyíregyháza katonatörténetéből.

A fényképek a XX. század két nagy világégésének képi dokumentumai.
Erdeiné Bódán Katalin gyűjtése, köszönjük munkáját, valamint a fotók tulajdonosainak, hogy hozzájárultak közlésükhöz.

Ezen a napon ....
Hely- és had- és katonatörténeti események adott napon Debrecenben

Katonasorsok

Neves katonaviselt debreceniek

Hely- és hadtörténeti bibliográfia