enfrdeitptrues
könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Felsőtárkány első világháborús veszteségének kiegészítése a közelmúltban elérhetővé vált források segítségével.

 Az első világháború centenáriumát követően a „Magyar Katona Áldozatvállalása” program részeként közgyűjtemények közös munkája után publikálták a https://katonahoseink.militaria.hu/searchindex oldalon az első világháborúban hősi halált halt és egyéb háborús veszteséget (sebesülést, hadifogságot, eltűnést) jelentő magyar honosságú katonák adattárát, amelynek szerkesztője a HM HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM). Az együttműködő közgyűjtemények között a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltára is elérhetővé tette az említett első világháborús veszteség adatbázist a saját felületén, a https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban oldalon. A publikált adattár indokolttá teszi Felsőtárkány első világháborús katonaveszteségére vonatkozó korábbi kutatás kiegészítését[1].

            Felsőtárkány első világháborús hősi halottaira vonatkozó adatok az alábbi források alapján voltak a hivatkozott 2018. évi cikkben részletezve:

 • - Felsőtárkány polgári Halotti anyakönyvei;
 • - Felsőtárkány I-II. világháborús hősi emlékműve;
 • - Osztrák-Magyar Monarchia egykori Császári és Királyi Hadügyminisztériumának veszteségkimutatásai (más néven veszteséglajstromai), az ún „Verlustlisten”;
 • - Az „arcanum.hu” közgyűjteményi digitális adatbázisban, az egykori Budapesti Közlöny számaiban, közzétett holttá nyilvánítási adatok.

             Ezeket vált szükségessé kiegészíteni az új adattárban található többlet információkal és forrásokkal. Felsőtárkány első világháborús katonaveszteségének egy teljesebb összeállításához az alábbi már használt és újabb források (1.-től 7.-ig) nyújtottak további segítséget:

 1. 1. K. u. k. Kriegsministerium Verlustlisten, Wien 1914-1919, k.k. Hof- und Staatsdruckerei/ Az Osztrák-Magyar Monarchia Császári és királyi Hadügyminisztériumának Veszteséglasjtromai, Bécs 1914-1919, cs. és kir. Udvari és Állami Nyomda (VL);
  Nachrichten über Verwundete und Kranke, Wien 1914-1919, k.k. Hof- und Staatsdruckerei/ Az Osztrák-Magyar Monarchia Császári és királyi Hadügyminisztériumának Beteg- és sebesültlajstromai, Bécs 1914-1919, cs. és kir. Udvari és Állami Nyomda (VL) hypertext: http://kramerius.nkp.cz/, https://kramerius5.nkp.cz/periodical/uuid:6b980390-1630-11df-b3c0-0013d398622b
 2. 2. Felsőtárkány község polgári halotti anyakönyvei 1909-1924, 1925-1957, 1958-1977 (MNL Heves Megyei Levéltára), Borsosberény község polgári halotti anyakönyve 1909-1922 (MNL Nógrád Megyei Levéltára) hypertext: https://www.familysearch.org/;
  Az első világháborúban hősi halált halt katonák, akik nevei magyarországi polgári halotti anyakönyvekben maradtak fenn (MNL Országos Levéltára) hypertext: https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-elso-vilaghaboru-vesztesegi-adatbazisa;
 3. 3. Felsőtárkány I.-II. világháborús magyar hősi emlékműve, II. Rákóczi F. utca 126. (volt Művelődési Ház épülete előtti tér). Képek az 5.sz mellékletben. Képek forrása: Farkas Gábor HTBK DSZ 2016.05.14.
 4. 4. A HM HIM Hadtörténelmi Levéltár tulajdonában lévő első világháborús tábori halotti anyakönyvek (HL) HM HIM HL: VI. fondfőcsoport 36. rész: Katonai egyházi szervezetek anyakönyvei 1743–1951; közzétéve: hypertext: https://katonahoseink.militaria.huhttps://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban;
 5. 5. A Bécsi Hadilevéltárban (Wiener Kriegsarchiv) és a Pozsonyi Szlovák Állami Hadtörténeti Levéltárban őrzött tábori halotti anyakönyvek (KA, VHA/VHU) közzétéve: hypertext: https://katonahoseink.militaria.hu, https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban;
 6. 6. A Bécsi Hadilevéltár (Wiener Kriegsarchiv) első világháborús temetőkataszterei (Kriegsgräberakten 1-351.) közzétéve: hypertext: https://katonahoseink.militaria.hu, https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/a-magyar-katona-aldozatvallalasa-a-nagy-haboruban;
 7. 7. Nyúl Imre: „Nagyapám testvére” című cikke, 2020. 09. 01. Hypertext: http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/nagyapam-testvere;

             Új adatok feldolgozását követően azonosítható hősi halottak száma 78 főre növekedett a 2018-ban közzétett 66 főhöz (57 név a község hősi emlékművén, további 9 név levéltári forrásokban lévőhöz) képest!

Észrevételek Felsőtárkány első világháborús katonai veszteségének forrásaihoz: a teljes tanulmány itt olvasható.

A tanulmány mellékletei: 1. sz. melléklet

                                              2. sz. melléklet

                                              3. sz. melléklet

                                              4. sz. melléklet

felsotarkany emlekmu2

 Farkas Gábor

 

[1]     In.: http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/a-heves-megyei-felsotarkany-kozseg-elso-vilaghaborus-hosi-halottai